close google translator menu
Dnes je Úterý 26.5., svátek má Filip.
Dnes má svátek Filip. Gratulujeme :)

Osobnosti narozené dnes:


  • Magdalena Kožená (*1973) - Česká operní pěvkyně, mezzosopranistka
  • Lenny Kravitz (*1964) - Americký rokový zpěvák
  • Miles Davis (*1926, +28.9.1991) - Americký jazzový trumpetista, skladatel a kapelník
  • Oldřich Mikulášek (*1910, +13.7.1985) - Český básník
  • Vítězslav Nezval (*1900, +6.4.1958) - Český básník
  • John Churchill (*1650, +16.6.1722) - Vévoda z Marlhorough, účastník válek o španělské dědictví
Změnit velikost textu: A- |  A |  A+

Usnesení zastupitelstva ze dne 25.6.2003

USNESENÍ z 6. zasedání zastupitelstva města Bohumína ze dne 25. června 2003

Přítomni: 19 členů ZM
Omluveni: Mgr. Drobil, Ing. Fedák, Ing. Michalík, Ing. NikelÚvěr pro výstavbu Aquacentra

62/6
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

s c h v a l u j e
1. uzavření smlouvy o přijetí úvěru na akci výstavba Aquacentra Bohumín ve výši 100 mil. Kč.
2. jištění úvěru na výstavbu Aquacentra Bohumín budoucími rozpočtovými příjmy městaPříspěvky z rozpočtu města

63/6
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

s c h v a l u j e
poskytnutí příspěvků z rozpočtu města takto:
1. TJ ŽDB - oddíl kulečníku (LONGONI CUP města Bohumína): 35 000 Kč
2. TJ ŽDB - oddíl košíkové (Street-ballový turnaj): 8 000 Kč
3. SK Šafrata (závod 'O MTB cenu Bohumína'): 6 000 Kč
4. HC Bohumín (hokejový dvojturnaj mladších a starších žáků): 7 000 Kč
5. HC Bohumín (žákovský turnaj 1. a 2. tříd): 6 000 Kč
6. TJ Slovan Záblatí (mezinár.turnaj v kopané obcí s názvem Záblatí): 10 000 Kč
7. SDH Bohumín-Vrbice (pohár.soutěž SDH v kopané): 8 000 Kč
8. ČSH - ZO Bohumín-Šunychl (výstava drobného zvířectva): 7 500 Kč64/6
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

s c h v a l u j e
1. udělení výjimky ze „Zásad pro poskytování ostatních příspěvků z rozpočtu města“ ve smyslu 50% finanční spoluúčasti na pořádání akce Domu dětí a mládeže Bohumín (pořádání městských kol ve sportovních soutěžích)

2. navýšení účelového příspěvku OS Maryška na akci „Léto-kruhy 2003“ o částku 44.000,- Kč za podmínek uvedených v usnesení ZM č. 50/5 ze dne 21.5.200365/6
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

n e s c h v a l u j e
1. TJ Viktorii Starý Bohumín - oddíl kulturistiky
a) udělení výjimky ze „Zásad“ ve smyslu místa konání akce extraligy v silovém trojboji
b) poskytnutí příspěvku z rozpočtu města Bohumína

2. poskytnutí příspěvku z rozpočtu města SOŠ a SOU Bohumín na „Adaptační kurz“


66/6
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

s c h v a l u j e
udělení výjimek ze „Zásad pro poskytování ostatních příspěvků z rozpočtu města“
ve smyslu místa konání akce
1. TJ Slovanu Záblatí (8.roč.meziár.turnaje v kopané obcí s názvem Záblatí pořádá v let.roce TJ Sokol Záblatí u Prachatic

2. TJ Viktorii Starý Bohumín-oddílu kulturistiky (účast člena TJ R.Drexlera na mistrovství Evropy juniorů v silovém trojboji v Nymburku)Majetkové záležitosti

Výkupy pozemků

67/6
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

s c h v a l u j e
1. výkup pozemku parc. č. 2233/2 - trvalý travní porost o výměře 283 m2 v kat. území Skřečoň v rámci stavby „Bohumín - Skřečoň, Nová Ves - Povrchové odvodnění území podél ulice Na Hrázi v Nové Vsi a Olšinky ve Skřečoni, I. stavební celek“ městem Bohumín od spoluvlastníků p. Vlasty Czerné, bytem ***** - podíl 1/10, p. Věry Kalnikové, bytem ***** - podíl 1/10, p. Květoslava Kulfíře, bytem *****, p. Miroslava Kulfíře, bytem ***** - podíl 1/10 a p. Márie Kulfířové, bytem ***** - podíl 6/10 za celkovou smluvní kupní cenu ve  výši 3.113,- Kč s  tím, že kupující město Bohumín uhradilo náklady na geometrické odměření pozemku, zpracování znaleckého posudku, zajistí vklad vlastnického práva z  kupní smlouvy do katastru nemovitostí, zajistí zpracování kupní smlouvy a uhradí za prodávající daň z převodu nemovitostí ihned po předložení platebního výměru Finančního úřadu v Bohumíně, v souladu se smlouvou o budoucí kupní smlouvě čj. 09/2001/OM/KS ze dne 19.7.2001
2. a) výkup pozemků ve zjednodušené evidenci - parcel původ pozemkový katastr (PK) č. 100/6 díl 1 o výměře 157 m2 slouč. do parc. č. 620 a č. 100/6 díl 2 o výměře 245 m2 slouč. do parc. č. 326 kat. území Skřečoň od jejich vlastníka p. Věry Slezákové, trvale bytem ***** za smluvní kupní cenu ve výši 20.100,- Kč, tj. 50,- Kč za 1 m2 pozemku a za podmínky, že kupující město Bohumín zajistí zpracování kupní smlouvy, uhradí správní poplatek za vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a uhradí za prodávajícího daň z převodu nemovitostí

b) výkup pozemku ve zjednodušené evidenci - parcela původ pozemkový katastr (PK) č. 64/6 o výměře 77 m2 slouč. do parc. č. 326 kat. území Skřečoň od jejich vlastníka p. Vladislava Grabky, trvale bytem ***** za smluvní kupní cenu ve výši 3.850,- Kč, tj. 50,- Kč za 1 m2 pozemku a za podmínky, že kupující město Bohumín zajistí zpracování kupní smlouvy, uhradí správní poplatek za vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a uhradí za prodávajícího daň z převodu nemovitostí

c) darování pozemku ve zjednodušené evidenci - parcela původ pozemkový katastr (PK) č. 95/7 o výměře 67 m2 slouč. do parc. č. 326 kat. území Skřečoň jeho vlastníkem p. Antonínem Špičkou, trvale bytem ***** za podmínky, že obdarované město Bohumín zajistí zpracování darovací smlouvy a uhradí správní poplatek za vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

d) výkup pozemku ve zjednodušené evidenci - parcela původ pozemkový katastr (PK) č. 64/2 o výměře 788 m2 slouč. do parc. č. 326 kat. území Skřečoň, od manželů p. Jiřího a Anny Chylkových, trvale bytem *****, kteří mají nemovitost ve společném jmění manželů, za smluvní kupní cenu ve výši 39.400,- Kč, tj. 50,- Kč za 1 m2 pozemku a za podmínky, že kupující město Bohumín zajistí zpracování kupní smlouvy, uhradí správní poplatek za vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a uhradí za prodávajícího daň z převodu nemovitostí


68/6
Zastupitelstvo města Bohumín po projednání

1. r u š í
usnesení zastupitelstva města Bohumína č. 455.1a/29 ze dne 21.3.2002

2. s c h v a l u j e
výkup podílu 7/84 pozemků parc. č. 709/17, 2694/1, 2695/4, 2695/5, 2696/3, 2698/3, 2698/4, 2698/5, 2700/3 a 2704/2 kat. území Nový Bohumín od p. Jindřicha Hromady, bytem ***** za smluvní kupní cenu ve výši 106.039,- Kč s tím, že kupující město Bohumín uhradí náklady na zpracování znaleckého posudku z r. 2003 a správní poplatek za vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a prodávající p. Hromada uhradí náklady na zpracování znaleckého posudku z r. 2002 a uhradí daň z převodu nemovitostíSměna pozemku

69/6
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

s c h v a l u j e
směnu pozemku parc. č. 2198/2 - zahrada o rozloze 64 m2 v hodnotě 13.390,- Kč v kat. území Skřečoň ve společném jmění manželů Jiřího a Blanky Vilímových, bytem ***** za pozemek parc. č. 2199/2 - trvalý travní porost o rozloze 19 m2 v hodnotě 230,- Kč v kat. území Skřečoň ve vlastnictví města Bohumín s tím, že město Bohumín uhradí rozdíl v ocenění nemovitostí ve výši 13.160,- Kč manž. Vilímovým, bytem jak výše uvedeno, v termínu do 30-ti dnů ode dne doručení směnné smlouvy po provedení vkladu Katastrálním úřadem v Karviné a uhradí další náklady spojené se směnou pozemků dle bodu 3. průvodní zprávyProdej pozemků

70/6
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

s c h v a l u j e
1. prodej pozemků p.č. 2340/27 - ost.pl. o vým. 15226m2, p.č. 2340/28 - zast.pl. o vým. 510 m2, p.č. 2340/29- zast.pl. o vým. 267 m2, p.č. 2340/30 - zast.pl. o vým. 139 m2, p.č. 2340/31- zast.pl. o vým. 406 m2, p.č. 2340/32 - zast.pl. o vým. 231 m2, p.č. 2340/33 - zast.pl. o vým. 285 m2, p.č. 2340/34 - zast.pl. o vým. 160 m2, p.č. 2340/35 - ost.pl. kom. o vým. 179 m2 v k.ú. Nový Bohumín Severomoravským vodovodům a kanalizacím a.s. Ostrava, zast. gen. řed. Doc.Dr.Ing. Miroslavem Kynclem za smluvní kupní cenu 525.000,- Kč. Kupní cena bude uhrazena najednou do pěti pracovních dnů od podpisu smlouvy.
V souvislosti s prodejem pozemků bezúplatné zřízení věcného břemene přístupu a příjezdu přes pozemek p.č. 2340/27 v k.ú. Nový Bohumín Severomoravskými vodovody a kanalizacemi a.s. Ostrava ve prospěch stavby trafostanice umístěné na pozemku p.č. 2340/38, stavby trafostanice umístěné na pozemku p.č. 2340/39 a pozemků p.č. 2340/38 a  p.č. 2340/39 v k. ú. Nový Bohumín, zapsaných na LV 10001 pro město Bohumín.

2. prodej pozemku p.č. 1374/27 - orná půda o vým. 21 m2 v k. ú. Starý Bohumín, oddělený z pozemku p.č. 1302/16 GP č. 0528-010/2003 ŘSaD ČR se sídlem Na Pankráci 56, Praha za kupní cenu dle znal. posudku 5.040,- Kč. Kupní cena bude uhrazena stranou kupující do 60 dnů ode dne, ve kterém kupující obdrží od Katastrálního úřadu v Karviné tuto smlouvu s vyznačením vkladu do katastru nemovitostí. Osvobozeno od daně z převodu nemovitostí.Odprodej plynového zařízení

71/6
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání
s c h v a l u j e
odprodej plynového zařízení společnosti Severomoravské plynárenské, a. s. se sídlem na ul. Plynární 2748/6, PSČ 702 72, Ostrava - Moravská Ostrava za cenu ve výši 2 mil. Kč.


Poskytování úvěrů

72/6
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

s c h v a l u j e
1. uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru ve výši 150.000,- Kč na opravu domu čp. 687, ul. Opletalova, k.ú. Skřečoň s manž. Vladislavem a Pavlínou Nemtudovými, bytem *****

2. uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru ve výši 250.000,- Kč na opravu domu čp. 220, ul. Na  Chalupách, k.ú. Pudlov s manž. Petrem a Marií Kostelkovými, bytem *****


Vypořádání pohledávek

73/6
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

s c h v a l u j e
vypořádání pohledávek mezi městem Bohumín a firmou FKS, spol. s. r. o. se sídlem v Ostravě v souvislosti s  užíváním objektu č.p. 664 v roce 1993 až 2003, umístěného na pozemku parcely č. 164 v k.ú. Skřečoň, a to způsobem dle předloženého návrhu


Byty

74/6
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

b e r e n a  v ě d o m í
informaci o vyhodnocení ankety „Průzkum zájmu nájemců o koupi bytu“
Informace

75/6
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

b e r e n a  v ě d o m í
1. informaci o rozpočtových úpravách v roce 2003
2. informaci o připravovaném zavedení centrálního zásobování teplem v domech města


Kontrola usnesení

76/6
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

b e r e n a  v ě d o m í
kontrolu plnění přijatých usnesení ZM v Bohumíně ke dni 13.6.2003Ing. Petr V í c h a
starosta


Mgr. Věra P a l k o v á
místostarostkaJe zveřejňována upravená verze dokumentu z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů.


  Vytisknout Vytisknout
  Zpět Zpět
  Nahoru Nahoru

Publikováno / aktualizováno: 25.6.2003
Počet zhlédnutí: 3 781

 

Naposledy aktualizované

Vygenerováno za 0.32 sekund