close google translator menu
Dnes je Sobota 7.12., svátek má Ambrož.
Ambrož - jméno odvozené z řeckého Ambrosios (nesmrtelný).

Osobnosti narozené dnes:


  • Robert Kubica (*1984) - Polský automobilový závodník
  • Dara Rolins (*1972) - Zpěvačka
  • Kateřina Štruncová (*1964) - Houslistka
  • Jitka Asterová (*1959) - Česká herečka a moderátorka
  • Tom Waits (*1949) - Americký písničkář
  • Pietro Mascagni (*1863, +2.8.1945) - Italský hudební skladatel
  • Johann Nepomuk Nestroy (*1801, +25.5.1862) - Rakouský dramatik a herec
  • Gian Lorenzo Bernini (*1598, +28.11.1680) - Italský architekt a sochař
Změnit velikost textu: A- |  A |  A+

Usnesení zastupitelstva ze dne 30.6.2004

Usnesení z 15. zasedání zastupitelstva města Bohumína ze dne 30. června 2004


Přítomni: 19 členů ZM
Omluveni: p. Bruzl, MUDr. Jakubják, p. Kroščen, Ing. Michalík


Finanční záležitosti

178/15
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

bere na vědomí
výsledky hospodaření města za leden – květen 2004Příspěvky z rozpočtu města

179/15
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

1. bere na vědomí
informaci OS Čhave Jilestar o sloučení 2 akcí v minulosti pořádaných tímto OS pod názvy „Bohumínský vlak“ a „Romský festival písní a tanců“ a v této souvislosti i změnu termínu původně samostatné akce „Bohumínský vlak“ (na níž byl ZM dne 24. 3. 2004 schválen příspěvek města ve výši 30 000,- Kč) snížení rozpočtu na tuto novou (sloučenou) akci ze 119 500,- na 61 300,- Kč

2. schvaluje
poskytnutí příspěvku v původně schválené výši 30 000,- Kč bez ohledu na finanční spoluúčast OS Čhave Jilestar s tím, že finanční prostředky budou tomuto OS poskytovány postupně – prostřednictvím OŠKaS, a to vždy na základě kontroly předložených originálů účetních dokladů180/15
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

schvaluje
1. poskytnutí příspěvků z rozpočtu města sportovním organizacím takto:

a) TJ ŽD Bohumín-oddíl kulečníku (LONGONI CUP města Bohumína): 45 tis. Kč
b) TJ ŽD Bohumín-oddíl košíkové ((Street-ballový turnaj): 6 tis. Kč
c) SK Šafrata (2.MTB cena Bohumína+krajské mistrovství): 6 tis. Kč
d) SK Šafrata (9.závod Moravskoslez.poháru mládeže): 6 tis. Kč
e) HC Bohumín (žákovský turnaj 1. a 2. tříd): 7 tis. Kč
f) HC Bohumín (žákovský turnaj 3. a 4. tříd): 7 tis. Kč
g) SSK Bohumín (turnaj v kickboxu juniorů): 6,5 tis. Kč
h) SSK Bohumín (vánoční turnaj v kickboxu): 6 tis. Kč
ch) Bruslařský klub při Masarykově ZŠ (Pohár města Bohumína): 12 tis. Kč2. poskytnutí příspěvků z rozpočtu města na kulturní a výchovně vzdělávací akce takto:
a) SOŠ a SOU Bohumín (Podzim v kuchyni): 10 tis. Kč
b) SOŠ a SOU Bohumín (Vzdělání a řemeslo 2004): 8 tis. Kč
a udělení výjimky ve smyslu místa konání akce

3. poskytnutí příspěvků z rozpočtu města na ostatní zájmovou činnost takto:
a) SDH Bohumín-Vrbice (soutěž SDH o „Pohár rady města Bohumína“): 12 tis. Kč
b) ČSCH - ZO Bohumín-Šunychl (výstava drobného zvířectva): 7,5 tis. Kč
c) Kynologický klub Bohumín (Bonitace němec. ovčáků): 6 tis. Kč

4. poskytnutí příspěvků z rozpočtu města nad rámec „Zásad“
a) Gymnázium Fr. Živného Bohumín (vybudování odborné učebny): 40 tis. Kč
b) OS Maryška (oprava kaple na bývalém epid. hřbitově ve St.Bohumíně): 25 tis. KčMajetkové záležitosti

Zásobování teplem

181/15
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

bere na vědomí
informaci o závěrech z Technicko-ekonomické studie optimálního způsobu zásobování města Bohumína tepelnou energií vypracovanou společností TCHAS, spol. s.r.o.


Prodeje pozemků

182/15
Zastupitelstvo města Bohumína po  projednání

1. schvaluje
a) prodej podílu 1/3 pozemku p.č. 1114 - orná půda o výměře 720 m2 (podíl o vým. 240 m2) v k.ú. Skřečoň panu Evženu Sznapkovi, bytem *****, za kupní cenu ve výši 12.325,- Kč a úhradu veškerých nákladů spojených s prodejem.

b) prodej pozemku p.č. 329/2 - orná půda o vým. 1096 m2 v k.ú. Skřečoň (pozemek č.6 na  ul. Myslivecké) panu Pavlovi Prohlovi, bytem ***** za kupní cenu 241.120,- Kč a úhradu nákladů spojených s prodejem. Sepsání kupní smlouvy si kupující zajistí u svého právního zástupce.

c) doplnění usnesení č.59.2/5 ze dne 21.5.2003, kterým byl schválen záměr výstavby
supermarketu na pozemcích p.č. 985,986,970,971 v k.ú. Nový Bohumín o pozemky p.č.
2536, 2531/2, 587/19, 2539, 2549/1 v k.ú. Nový Bohumín.

2. neschvaluje
prodej pozemku p.č. 739/1 - ost.pl.kom. o vým. 2857 m2 v k.ú. Pudlov panu Romanovi
Lukášovi, bytem ***** za kupní cenu 150.000,- Kč a úhradu veškerých
nákladů spojených s prodejem.Výkupy pozemků

183/15
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

schvaluje
1. výkup podílu 1182/38848 pozemku parc. č. 1046 - op, ost. komunikace k.ú. Skřečoň
městem Bohumín od p. Rudolfa Schwarze, bytem ***** za smluvní kupní cenu ve výši 5.490,-Kč s tím, že p. Schwarzovi budou rovněž uhrazeny náklady spojené s dodatečným projednáním dědictví v celkové výši 1.326,50,- Kč.
Kupující zajistí na své náklady zpracování kupní smlouvy, vklad vlastnického práva
k převáděnému podílu do katastru nemovitostí a uhradí za prodávajícího daň z převodu
nemovitostí.

2. výkup podílu 1200/19424 pozemku parc. č. 1046 - op, ost. komunikace k. ú. Skřečoň
městem Bohumín od p. Emila Kotase, bytem ***** za smluvní kupní cenu ve výši 11.145,- Kč s tím, že p. Kotasovi budou rovněž uhrazeny náklady spojené s dodatečným projednáním dědictví v celkové výši 642,50 Kč. Kupující zajistí na své náklady zpracování kupní smlouvy, vklad vlastnického práva k převáděnému podílu do katastru nemovitostí a uhradí za prodávajícího daň z převodu nemovitostí.Pozemkové úpravy

184/15
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

schvaluje
zpracovaný plán společných zařízení pozemkové úpravy v k. ú. Kopytov dle předloženého materiáluProminutí pohledávek

185/15
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

neschvaluje
1. prominutí pohledávky - poplatků z prodlení p. Gáboru Dušanovi, ul. 1. máje 134 v Bohumíně ve výši 41 491,- Kč

2. prominutí pohledávky - poplatků z prodlení p. Křovinové Miluši, ul. Bezručova 1144 v Bohumíně ve výši 34 161,- Kč

3. prominutí pohledávky - poplatků z prodlení a vrácení již uhrazeného poplatku z prodlení p. Rudolfu a Daně Grabowským, ul. Čs. armády 93 v Bohumíně

Poskytnutí úvěru

186/15
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

schvaluje
uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru ve výši 150.000,- Kč na opravu domu čp. 202, ul. Na Chalupách, k.ú. Pudlov s Šárkou Kalužovou a Monikou Kalužovou, bytem *****Investiční koncepce

187/15
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

bere na vědomí
investiční koncepci městaRegenerace panelových sídlišť

188/15
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

1. bere na vědomí
informaci o konceptu projektu regenerace panelového sídliště – lokalita Sv. Čecha

2. ukládá
stavebnímu odboru projednat koncept řešení projektu s veřejností, orgány státní správy a správci síti
Z: Ing. Jan Rozsypal
T: 30.8.2004Systém odměňování - dodatek

189/15
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

schvaluje
v souladu s nařízením vlády č. 337/2004 Sb. dodatek č. 1 k „Systému odměňování neuvolněných členů zastupitelstva města Bohumína a občanů, zapojených do činnosti výborů a komisí“, ve znění schváleném ZM dne 26.3.2003, vč. pozměňujícího návrhu v čl. 9 (...Neuvolněným členům ZM, kteří mají souběh funkcí, se ve výplatním termínu za červen ....)Kontrola plnění usnesení

190/15
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

bere na vědomí
kontrolu plnění přijatých usnesení ZM v Bohumíně ke dni 18.6.2004Ing. Petr Vícha
starosta

Mgr. Věra Palková
místostarostka
Je zveřejňována upravená verze dokumentu z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů.


  Vytisknout Vytisknout
  Zpět Zpět
  Nahoru Nahoru

Publikováno / aktualizováno: 7.7.2004
Počet zhlédnutí: 3 836

 

Naposledy aktualizované

Vygenerováno za 0.36 sekund