close google translator menu
Dnes je Sobota 7.12., svátek má Ambrož.
Ambrož - jméno odvozené z řeckého Ambrosios (nesmrtelný).

Osobnosti narozené dnes:


  • Robert Kubica (*1984) - Polský automobilový závodník
  • Dara Rolins (*1972) - Zpěvačka
  • Kateřina Štruncová (*1964) - Houslistka
  • Jitka Asterová (*1959) - Česká herečka a moderátorka
  • Tom Waits (*1949) - Americký písničkář
  • Pietro Mascagni (*1863, +2.8.1945) - Italský hudební skladatel
  • Johann Nepomuk Nestroy (*1801, +25.5.1862) - Rakouský dramatik a herec
  • Gian Lorenzo Bernini (*1598, +28.11.1680) - Italský architekt a sochař
Změnit velikost textu: A- |  A |  A+

Usnesení zastupitelstva ze dne 19.4.2010

USNESENÍ z 22. zasedání zastupitelstva města Bohumína ze dne 19. dubna 2010

 

Přítomni:   21 členů ZM

Omluveni: p. Bruzl, p. Dudová

 

Obecně závazná vyhláška

Změna a doplnění OZV o místních poplatcích

273/22

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

schvaluje

Obecně závaznou vyhlášku města Bohumína, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 6/2003 o místních poplatcích s účinností od 1. 6. 2010 dle pozměňujícího návrhu (ponechat poplatek za ostatní – oděvy ve výši 80 Kč/m²/rok)

Finanční záležitosti

Návrh na úpravu rozpočtu 2010

274/22

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

schvaluje

v souladu s § 16 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a dle § 84 odst.2b) zákona 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, úpravu rozpočtu (rozpočtová opatření) města Bohumína na rok 2010

1. Příjmová část rozpočtu

a) snížení daňových příjmů o 453 tis. Kč

b) snížení nedaňových příjmů o 3 331 tis. Kč

c) navýšení kapitálových příjmů o 1 538 tis. Kč

d) navýšení dotace (po konsolidaci) o  411 tis. Kč

 

2. Výdajová část rozpočtu

a) navýšení neinvestičních výdajů o 6 177 tis. Kč

b) navýšení investičních výdajů o 41 672 tis. Kč

c) navýšení rezervy města o 1 865 tis. Kč

 

3. Dotace obchodním společnostem

snížení neinvestičních výdajů o 2 545 tis. Kč

 

4. Příspěvky příspěvkovým organizacím

navýšení neinvestičních výdajů o  854 tis. Kč

 

5. Dotace a příspěvky ostatním subjektům

a) navýšení neinvestičních dotací a příspěvků o 408 tis. Kč

b) navýšení investiční dotace o 115 tis. Kč

 

6. Financování

a) změna stavu finančních prostředků na bankovních účtech ve výši  28 951 tis. Kč

b) navýšení fondu rozvoje bydlení o 1 430 tis. Kč

 

7. smlouvu o přijetí úvěru ve výši 20 000 tis. Kč se splatností na 2 roky, s úrokovou sazbou 3,20 % za účelem krytí výdajů na stavební úpravy domů na ul. Mírová 1015 a 1016 a domu na ul.      Partyzánská 289-290 v Pudlově.

 

Závěrečný účet 2009

275/22

Zastupitelstvo města Bohumína projednání závěrečného účtu uzavírá vyjádřením

 

souhlasu

s celoročním hospodařením,  a to bez výhrad

Dotace na činnost kulturním, sportovním a ost. zájm. subjektům

276/22

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

schvaluje

1.  výši dotací na sportovní činnost pro jednotlivé „Zásadami…“ stanovené věkové a výkonnostní kategorie dle předloženého návrhu

2.   výši dotací na ostatní zájmovou činnost ve dvou věkových kategoriích dle předloženého návrhu

3.   poskytnutí dotací na činnost v roce 2010 sportovním a ostatním zájmovým subjektům (na základě stavů členských základen) dle předloženého návrhu

4.   poskytnutí dotací na činnost v roce 2010 kulturním subjektům (na základě hodnocení podaných projektů) dle předloženého návrhu

 

Změna „Zásad pro poskytování dotací...“

277/22

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

schvaluje

změnu „Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu města sportovním, kulturním, ostatním zájmovým

a církevním organizacím“, a to v čl. 2. Dotace na pořádání akcí, kde bude v celém textu dosavadní limitní částka 5 tis. Kč nahrazena částkou 10 tis. Kč. V případě, že však 1 žadatel podá více než 3 žádosti o dotaci v rozmezí od 5 do 10 tis. Kč, budou všechny tyto žádosti převedeny do režimu schvalování zastupitelstvem města.

 

Dotace z rozpočtu města

278/22

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

1. schvaluje

poskytnutí dotací z rozpočtu města následovně:

 

a) SPORT

-           Aerobic club Bohumín (Aerobic show 2010)                                      37.000 Kč

(podpořit akci z rozpočtu na družeb.vztahy max.50% z celk.nákladů na akci)

-           o.s. Bonatrans Bohumín–oddíl vzpírání (MVCB ve vzpírání mládeže)  50.000 Kč

-           HC 2000 Bohumín (Bohumínská hokejová liga amatérů)                                 25.000 Kč

-           AK Bohumín (Běh ulicemi města)                                                                   25.000 Kč

-           AK Bohumín (VC Bohumína v bězích na 60 a 1000 m, žáci 300 m)       7.000 Kč

-           AK Bohumín (Silvestrovský běh)                                                                       7.000 Kč

-           SK Šafrata  (MTB cena Bohumína)                                                                  9.000 Kč

-           SK Šafrata  (Pětihodinovka)                                                                            9.000 Kč

-           SRPDŠ při ZŠ Skřečoň (Den branné a sportovní všestrannosti)                        7.500 Kč

-           TJ Slovan Záblatí (Mezinár.turnaj žáků přihran.měst a obcí v kopané)  15.000 Kč

-           Svatoslav Bogumski (Bohumínská tenisová liga 2010)                         18.000 Kč

-           ATOM-TOM 2621 Svišti (2.závod Poháru MS kraje v TZ – terénní běh)         6.500 Kč

-           ZO ČSS 7-01 ORCUS Bohumín (Traverz nad Gliňočem 2010)                       7.000 Kč

-           Jezdecký klub AB Bohumín (Bohumínský kúr – 1.kolo)                                    8.000 Kč

-           Jezdecký klub AB Bohumín (Bohumínský kúr – 2.kolo)                                    8.000 Kč

-           TJ SOKOL Bohumín–oddíl kuželek (Bohumínský pohár v kuželkách)   9.000 Kč

-           TJ SOKOL Bohumín–oddíl kuželek (Městská liga v kuželkách 2010) 10.000 Kč

-           TJ SOKOL Bohumín–oddíl všestrannosti (Sokolský den)                               13.000 Kč

(podpořit z rozpočtu na družeb.vztahy, max. 50% z celk.nákladů na akci)

-           TJ SOKOL Bohumín–oddíl odbíjené (Bohum.městská volejbalová liga)          10.000 Kč

-           TJ SOKOL Bohumín–oddíl odbíjené (Orange Cup)                                          6.000 Kč

-           TJ SOKOL Bohumín–oddíl malé kopané (Boh.liga 2010 v malé kopané)        10.000 Kč

-           1. SC Bohumín ´98 – Florbalový klub (100% CHACHAR CUP)                   16.500 Kč

(podpořit z rozpočtu na družeb.vztahy, max. 50% z celk.nákladů na akci)

-           1. SC Bohumín ´98 – Florbalový klub (Městská florbalová liga)                        9.000 Kč

-           1. SC Bohumín ´98 – Florbalový klub (Amatér Open Cup)                              7.000 Kč

-           1. SC Bohumín ´98 – Florbalový klub (O pohár 1.SCB ´98)              14.000 Kč

-           1. SC Bohumín ´98 – Florbalový klub (City Cafe Open)                                 18.000 Kč

b) KULTURA

-           TJ SLOVAN Záblatí (Srpnová noc s kapelou Grog)                                       12.000 Kč

-           Mgr. Lucie Semančíková (Wolkrův Prostějov)                                      9.000 Kč

-           TJ Sokol Záblatí (Pálení čarodějnic)                                                                 8.000 Kč

-           SRPDŠ při ZŠ a MŠ Skřečoň (100 let ZŠ Skřečoň)                                      25.000 Kč

- SRPŠ při ZŠ a MŠ ČSA (40. výročí založení ZŠ ČSA)                                       10.000 Kč

- Vlasta Šimková (vydání básnické sbírky „Příroda, Svět a Já“)                                5.000 Kč

- OS Přátel bohumín.historie (Velikon.koncert ve vrbickém kostele)                          4.000 Kč

- OS Přátel bohumín.historie (Koncert u příležitosti malé poutní slavnosti)      8.000 Kč

- OS Přátel bohumín.historie (Koncert ke cti sv.Huberta, patrona myslivců) 10.000 Kč

- OS Přátel bohumín.historie (České barokní vánoční muzicírování)               8.000 Kč

- OS Přátel bohumín.historie (Mez.bohum.festival „Bofest of Arts 2010“)    20.000 Kč

 

c)  OSTATNÍ zájmová činnost

- Myslivecké sdruž.Bohumín (Přehlídka a hodnoc.trofejí ulovených v 2009)            12.000 Kč

- ČSCH-ZO CHOP Bohumín-Skřečoň (Místní výstava okrasného ptactva)            10.000 Kč

- ČSCH-ZO Bohumín-Šunychl (Celookresní výstava drobného zvířectva)    9.500 Kč

- SDH Bohumín-Kopytov (1.část okr.kola mladých hasičů „Plamen“)                     10.000 Kč

+ udělení výjimky z 50% spoluúčasti na financování

 

d) NA OPRAVY A INVESTICE

 

  • Zájmová sdružení

- TJ Slovan Záblatí (izolace sklepů tribuny TJ Slovan Záblatí)                                      70.000 Kč

- TJ Slovan Záblatí (oprava oplocení hřiště)                                                                                                                                                                                                                          22.000 Kč

- TJ Slovan Záblatí (vyčištění,oprava a převlož.vod.zdroje-vrtané studny)   13.000 Kč

- TJ Sokol Záblatí (odstranění havar.stavu části střechy a dokončení sociál.zázemí

v budově Sokolovny) + udělení výjimky z 50% spoluúč.na financování  70.000 Kč

- TJ Sokol Bohumín (oprava cvič.stěny a části oploc.v areálu tenis.kurtů)  91.500 Kč

- Český rybářský svaz, MO Bohumín (vnitřní zatepl.střechy a oprava omítek

v podkroví budovy sídla MO v m.č. Pudlov)                                             92.000 Kč

- OS BART (pořízení nové elektrické keramické pece)                                               31.000 Kč

 

  • Církevní organizace

- Slezská církev evangelická, farní sbor a. v. v Bohumíně (oprava

splaškové a dešťové kanalizační přípojky evangelické fary             150.000 Kč

(navýšit v rozpočtu OŠKaS částku určenou pro dotace na opravu objektů ve vlast.církví)

- Římskokatolická farnost Bohumín-Nový Bohumín (statické zajištění filiálního

kostela Panny Marie Sedmibolestné v Bohumíně-Skřečoni)           200.000 Kč

(navýšit v rozpočtu OŠKaS částku určenou pro dotace na opravu objektů ve vlast.církví)

 

2. neschvaluje

poskytnutí dotací z rozpočtu města:

-           SCB Sport Klubu, o.s. na akci „Squashový kemp“

-           TJ SLOVANu Záblatí na akci „Červencová noc s Grogem“

-           p. Dagmar Čížové na vydání básnické sbírky v edici Hvězdy české poezie

-           OS Přátel bohumínské historie na „Kopytovskou odpustovou veselici“

-           Slezské diakonii – středisku Salome Bohumín na 10. roč. abilympiády

 

Majetkové záležitosti

Majetkoprávní dohoda

279/22

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

 

rozhodlo

uzavřít Dohodu mezi městem Bohumín se sídlem Masarykova 158, Bohumín, PSČ 735 81 a Tělovýchovnou jednotou Bohumín se sídlem Bezručova 469, Bohumín, PSČ 735 81. Dohoda se týká rozdělení prodejní ceny, po odečtu nezbytně nutných nákladů spojených s případným prodejem  nemovitosti, a to objektu č.p. 581 – jiná stavba, postaveném na pozemku parc. č. 1201/2 a pozemků parc. č. 1201/1 – zastavěná plocha, sportoviště a rekreační plocha o výměře 26558 m2 a parc. č. 1201/2 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 424 m2, vše v katastrálním území Nový Bohumín, obec Bohumín. K majetkovému vyrovnání dojde v případě prodeje uvedených nemovitostí ke komerčním účelům. V tom případě připadne TJ Bohumín část příjmů ve výši 25%. Ostatní podmínky dle komentáře.

Prodej pozemků

280/22

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

rozhodlo

1.  prodat nemovitosti uzavřením smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí prodej části pozemků parc.č. 2249 – ostatní plocha o celkové výměře 203 m2 (budoucí zábor cca 25 m2 ), parc.č. 2258 – trvalý travní porost o celkové výměře 1310 m2 (budoucí zábor cca 110 m2 ), parc.č. 2269 – trvalý travní porost o celkové výměře 1046 m2 (budoucí zábor cca 490 m2 ), parc.č. 2291 – trvalý travní porost o celkové výměře 4005 m2 (budoucí zábor cca 640 m2 ), které budou odděleny geometrickými  plány dle skutečných záborů, vše v katastrálním území Skřečoň, obec Bohumín, zapsané na LV 10001 a to České republice – Zemědělské vodohospodářské správě, se sídlem Hlinky 60, 603 00 Brno, IČ: 00020451 pro potřebu vybudování stavby „Ochranné hráze Lutyňka“. Kupní cena bude stanovena na základě znaleckého posudku v době prodeje. Ostatní kupní podmínky dle komentáře.

 

2.  prodat nemovitosti uzavřením smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí prodej části pozemků parc.č. 2091/1 – ostatní plocha o celkové výměře 4438 m2 (budoucí zábor cca 100m2), parc.č. 2092 – trvalý travní porost o celkové výměře 2947 m2 (budoucí zábor cca 1195 m2), parc.č. 2093/1 – ostatní plocha o celkové výměře 623 m2 (budoucí zábor cca 60 m2), parc.č. 2103 – orná půda o celkové výměře 4837 m2 (budoucí zábor cca 1530 m2), parc.č. 2108/1 – vodní plocha o celkové výměře 6148 m2 (budoucí zábor cca 840 m2), parc.č. 2185 – trvalý travní porost o celkové výměře 1106 m2 (budoucí zábor cca 640 m2 ), parc.č. 2198/2 – zahrada o celkové výměře 64 m2 (budoucí zábor cca 10 m2), parc.č. 2199/1 – trvalý travní porost o celkové výměře 1514 m2 (budoucí zábor cca 775 m2 ), parc.č. 2202/2 – vodní plocha o celkové výměře 568 m2 (budoucí zábor cca 45 m2), parc.č. 2204/3 – trvalý travmní porost o celkové výměře 586 m2 (budoucí zábor cca 110 m2 ), parc.č. 2205 – ostatní plocha o celkové výměře 1363 m2 (budoucí zábor cca 500 m2), které budou odděleny geometrickými  plány dle skutečných záborů, vše v katastrálním území Skřečoň, obec Bohumín,  zapsané na LV 10001, a to České republice – Zemědělské vodohospodářské správě, se sídlem Hlinky 60, 603 00 Brno, IČ: 00020451 pro potřebu vybudování stavby „Ochranné hráze Flakůvka“. Kupní cena bude stanovena na základě znaleckého posudku v době prodeje. Ostatní kupní podmínky dle komentáře.

 

Výkupy pozemků

281/22

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

rozhodlo

1.  koupit nemovitost, a to pozemek parc. č. 39/1 ostatní plocha, jiná plocha o celkové výměře 130 m2 v katastrálním území Skřečoň, obec Bohumín, zapsané na LV 79 od CIDEM Hranice, a.s. sídlem Skalní 1088, Hranice I-Město, 75340 Hranice. Smluvní kupní cena je 13.000,-Kč, což představuje 100,-Kč/m2. Dále CIDEM Hranice, a.s. uhradí veškeré ostatní náklady spojené s prodejem.  Ostatní kupní podmínky dle komentáře.

 

2.  koupit nemovitost, a to pozemek parc. č. 1865 ostatní plocha, ostatní komunikace o celkové výměře 119 m2 a pozemek parc. č. 1866 ostatní plocha, ostatní komunikace o celkové výměře 658 m2 vše v  katastrálním území Skřečoň, obec Bohumín, zapsané na LV 662 od Mgr. Morávkové Olgy bytem *****. Smluvní cena je 50,-Kč/m2, což celkem činí 38.850,-Kč. Ostatní kupní podmínky dle komentáře.

 

3.  koupit nemovitost, a to podíl 1889/310784 na pozemku parc. č.  1046 ostatní plocha, ostatní komunikace o celkové výměře 3590 m2 v  katastrálním území Skřečoň, obec Bohumín, zapsané na LV 144  od p. Steinhauserové Heleny bytem *****. Smluvní cena je 50,-Kč/m2, což celkem činí 1090,-Kč. Ostatní kupní podmínky dle komentáře.

 

Prominutí pohledávek – poplatků z prodlení

282/22

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

 

rozhodlo

1. neprominout pohledávku – poplatky z prodlení ve výši 166.120 Kč p. Školníkovi Josefu, trvale bytem *****

2. neprominout pohledávku – poplatky z prodlení ve výši 286.699 Kč p. Dorociakové Marii, trvale bytem *****

3. neprominout pohledávku – poplatky z prodlení ve výši 10.035 Kč p. Pompovi Michalu, trvale bytem *****

4. neprominout pohledávku – poplatky z prodlení ve výši 51.078 Kč p. Lukáčové Evě, trvale bytem *****

5. prominout pohledávku – poplatky z prodlení ve výši 4.144 Kč p. Tomáškovi Jiřímu, trvale bytem *****

 

 

Informace

283/22

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

bere na vědomí

1. přehled o poskytnutých darech městu a příspěvkovým organizacím v roce 2009

2. stanovisko Ministerstva financí České republiky k změně koncesní smlouvy na dodávku tepla

3. zprávu kontrolní komise SMOOK o výsledcích kontroly hospodaření s majetkem Svazku měst a obcí okresu Karviná za rok 2008

4. závěrečný účet SMOOK za rok 2008

5. kontrolu plnění přijatých usnesení ZM ke dni 7.4.2010

 

 

Ing. Petr Vícha                                                         Ing. Josef Plášil

starosta                                                                       místostarosta


  Vytisknout Vytisknout
  Zpět Zpět
  Nahoru Nahoru

Publikováno / aktualizováno: 19.4.2010
Počet zhlédnutí: 3 165

 

Naposledy aktualizované

Vygenerováno za 0.49 sekund