Město Bohumín

31.12.
2001

Zpráva o stavu města za rok 2001

Slovo starosty

Rok 2001 byl pro město Bohumín rokem velmi významným, a to v mnoha oblastech jeho života.Nejprve jsme se dostali na stránky tisku uspořádáním úspěšné ankety u příležitosti sčítání lidu. Výsledky ankety s vyjádřením přání občaně určily priority do dalšího období. Byla zahájena rekonstrukce centra města první etapou, kterou byla tř. Dr. E. Beneše. Po dlouhé době rovněž započalo rozsáhlé odvodňování Nové Vsi, pokračovala plynofikace a vznikly nové byty. Zimní stadion dostal novou betonovou plochu a byla zahájena projekční příprava možného vybudování krytého bazénu. Bohumínští sportovci dosáhli mnoha úspěchě a v oblasti kultury nás proslavily první Bohumínské léto-kruhy. Stranou nezěstalo ani školství s rozsáhlou rekonstrukcí několika škol. To vše však patří k běžnému životu města. Vyjimečné ale byly strategicky děležité aktivity státu a investorě, které by mohly do budoucna velmi ovlivnit tvář Bohumína. Připravuje se výstavba silničního mostu přes Odru do Polska, blíží se zahájení stavby dálnice D47 a zahraniční investor spolu s železnicemi několika státě chystají výstavbu terminálu ve Vrbici a jeho napojení na Transsibiřskou magistrálu. S ohledem na tyto záměry přistoupilo město ke zpracování svého strategického plánu. Naším cílem by mělo být město, v němž stojí zato žít.

Ing. Petr Vícha
starosta města

... zpráva o stavu města za rok 2001 ve formátu PDF (1,3 MB).Počet zhlédnutí: 4 065

Zpět

    Městský úřad