Město Bohumín

Naučná stezka bohumínské tramvaje

Tato virtuální naučná stezka má seznámit návštěvníky s bohatou historií tramvajové dopravy na území města Bohumína, která se začala psát v roce 1902 a skončila v roce 1973. Abychom pochopili význam toho druhu dopravy pro Bohumínsko, musíme se alespoň rámcově seznámit s celou sítí úzkorozchodných drah s rozchodem 760 mm vybudovaných v oblasti ohraničené Moravskou Ostravou, Slezskou (Polskou) Ostravou, Bohumínem, Orlovou, Karvinou a Fryštátem.

První a nejstarší byla Bohumínská úzkorozchodná koňská dráha, která zahájila provoz v animální trakci v roce 1902. Po necelém roce nahradily koně parní motorové vozy. Další změna proběhla až v roce 1916, kdy byla tato dráha spojující Bohumín město (dnes Starý Bohumín náměstí) s Bohumínem nádraží elektrizována. Zajímavostí je, že se jednalo o jedinou koňku v dějinách hromadné dopravy osob v celé ostravsko-karvinské aglomeraci. V letech 1916 až 1947 byly součástí tohoto provozu také městské vlečné dráhy, zajišťující nákladní dopravu do vybraných bohumínských firem. Pokračování textu najdete v článku Vše o úzkorozchodných dráhách na Ostravsku a Karvinsku

 

Autorství

  • veškeré obrazové a textové materiály jsou určeny výhradně pro účely Naučné stezky bohumínské tramvaje
  • jakékoliv jiné využití a šíření podléhá schválení poskytovatelů
  • fotografie poskytl a texty sestavil Jiří Boháček
  • foto Ing. Rudolf Pavelek, Michael Russell, Ernst Lassbacher, Ing. Ondřej Řepka, Jiří Boháček
  • mapy vypracoval a poskytl Tomáš Jančar

 

Mapa č. 1 - Naučná stezka bohumínské tramvaje 1902 - 1973
Mapa č. 2 - Body znázorňují jednotlivá zastavení naučné stezky bohumínské tramvajové tratě

    Městský úřad