Město Bohumín

1.7.
2012

5. Krzyzanowice

Plavbu lze protáhnout. Odra za soutokem s Olzou plyne klidným proudem, je široká a hluboká. Po šesti kilomerech se dostaneme k mostu v Krzyzanovicach. Na levém břechu lze vystoupit. V rámci výše uvedených projektů vznikly tady další nástupní schůdky pro vodáky. Opět je zde snadný příjezd autem z silnice. V blízkých Krzyzanovicích si lze prohlédnout Budynek Bramy, s zachovanou litinovou mříží a památeční tabulí, který vnikl v roce 1853 z iniciativy Karla von Lichnowského, ve stylu anglické neogotyky. Nad bránou byl služební byt, úkolem člověka, který tam bydlel, bylo otevírat a zavírat bránu. Za bránou se nachází palác vybudovaný v roce 1670 jako „obrovský panský dům" na místě staršího dvorku.

 

Kolem roku 1860 byl zrekonstruován bohatou rodinou Lichnowských v duchu neogotiky. Budova zůstala obohacena o kruhovou vež v jihovýchodním nároží. Dneska je jeho majitelem Komunita Sester Františkánek od Blahoslavené Panny Marie Ustavičné pomoci. Palác je obklopený arboretem. Roste tady mnoho exotických druhu stromů. Hostili tady významní hudební skladatelé v epoše romantismu: Ludwig van Beethoven a Franz Liszt, na památku jejich pobytu na stěně zámku je umístěna památeční tabule. Můžete se taky podívat na sochu svatého Jana Nepomuckého. Pochází z XVII století a je na ní zobrazena postava svatého stojícího na ležícím čertu s litinovými netopýřími křídly.

 

 

Další zastavení

 


Počet zhlédnutí: 3 891

Zpět