Město Bohumín

23.2.
2021

Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021

ČR / BOHUMÍN – O půlnoci z 26. na 27. března v České republice začne sčítání lidu, domů a bytů 2021. V první fázi má každý možnost sečíst se online prostřednictvím elektronického formuláře na webu nebo v mobilní aplikaci. Sčítání je povinné.

Kdo se do 9. dubna nesečte online, má zákonnou povinnost od 17. 4. do 11. 5. 2021 vyplnit a odevzdat listinný sčítací formulář. Jeho distribuci mají na starosti sčítací komisaři a síť kontaktních míst.

Sčítání organizuje, řídí, koordinuje a jeho přípravu, provedení, zpracování a zveřejnění výsledků zabezpečuje Český statistický úřad. Sčítání lidu probíhá na našem území každých deset let již od roku 1869.

Vybrané body a zajímavosti: 

  • Povinná osoba poskytne údaje jejich zápisem do sčítacího formuláře buď v elektronické podobě při online sčítání od 27. března 2021 do 9. dubna 2021, nebo následně při terénním došetření. 
  • Terénní došetření provádějí v jednotlivých sčítacích obvodech sčítací komisaři jmenovaní podle zákona. Sčítací komisař se při výkonu své funkce prokazuje průkazem sčítacího komisaře, případně na požádání povinné osoby též svým občanským průkazem nebo cestovním dokladem.
  • Při terénním došetření sčítací komisař předá členu domácnosti, osobě žijící mimo domácnost, popřípadě vlastníku zařízení, které netvoří samostatný sčítací obvod, sčítací formulář v listinné podobě v předem oznámeném termínu nejpozději do 26. dubna 2021. 
  • Člen domácnosti, osoba žijící mimo domácnost nebo vlastník zařízení, které netvoří samostatný sčítací obvod, odevzdá vyplněný sčítací formulář (z terénního došetření) v odpovědní obálce na poště nebo jej vhozením do poštovní schránky odešle zdarma na adresu P. O. Boxu sčítání, nebo jej doručí na kontaktní místo sčítání, nejpozději do 11. května 2021. 

Kontaktní místa Sčítání 2021 v Bohumíně:

  • Česká pošta, Bohumín 1, Ad. Mickiewicze 67, Nový Bohumín, 73581, Bohumín, tel. 954 273 581
  • Česká pošta, Bohumín 6, Nerudova 1156, Nový Bohumín, 73581, Bohumín, tel. 954 273 583

Kontaktní místo Českého statistického úřadu

  • Repinova 2661/17, Moravská Ostrava, 702 03, Ostrava, tel. 595 131 223

(rzp)


DokumentyPočet zhlédnutí: 2 283

Zpět

    Městský úřad