close google translator menu
Dnes je Pondělí 30.3., svátek má Arnošt.
Arnošt - jméno odvozené z německého Ernst, což znamená čestnost, rozhodnost, vytrvalost v boji. Ženský protějšek z francouzštiny a němčiny Ernestina.

Osobnosti narozené dnes:


 • Norah Jones (*1979) - Americká pianistka, zpěvačka a skladatelka
 • Tracy Chapman (*1964) - Americká zpěvačka a skladatelka
 • MC Hammer (*1962) - Americký zpěvák a rapper
 • Anton Tkáč (*1951) - Československý cyklista
 • Eric Clapton (*1945) - Anglický zpěvák, kytarista a skladatel
 • Wasim Sajjad (*1941) - Prezident Pákistánu
 • Franz Oppenheimer (*1864, +30.9.1943) - Německý sociolog
 • Leon Charles Thevenin (*1857, +21.9.1926) - Francouzský inženýr, konstruktér telegrafu
 • Vincent van Gogh (*1853, +29.7.1890) - Holandský malíř a jeden ze zakladatelů expresionismu
 • Paul Verlaine (*1844, +8.1.1896) - Francouzský básník
 • Francisco Goya (*1746, +16.4.1828) - Španělský malíř
 • Tommaso Traetta (*1727, +6.4.1779) - Italský hudební skladatel
Změnit velikost textu: A- |  A |  A+

3.3.2020 - Podání daňového přiznání za loňský rok se blíží také na Karvinsku

Zdroj: Karvinsko
Ročník a číslo: 10
Strana: 12
Autor: redakce

Středa 1. dubna, to je termín podání daňového přiznání za rok 2019. daně si můžete snížit až o desetitisíce korun, stačí vědět, co a jak odečíst a jaké slevy můžete uplatnit.

Jak na daňové přiznání?

Lhůta pro podání daňového přiznání se blíží, letos připadá na středu 1. dubna. Častým jevem bývá, že to lidé nechávají na poslední chvíli. Například v loňském roce na začátku března měla Finanční správa k dispozici jen 15 procent daňových přiznání fyzických osob. Už několik let je možné elektronické podání. Jeho výhodou je, že při vyplňování formuláře počítačový systém pisateli pomůže s celým procesem, provede automatické výpočty a zkontroluje správnost údajů. Když přiznání na internetu vyplníte, formulář můžete vytisknout a podepsaný odnést na finanční úřad. Není tak nutné mít nějakou formu elektronického podpisu. Je také možné uplatnit slevy na daních. Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) si daňové slevy, odpočty nebo zvýhodnění na dítě uplatňují jednou ročně v daňovém přiznání. Zaměstnanci mohou některé slevy čerpat každý měsíc spolu s platem, ty ostatní však mohou také uplatnit jednou ročně v ročním zúčtování daně. Je to forma zúčtování zaplacených daní za kalendářní rok, kterou pro zaměstnance dělá mzdová účtárna zaměstnavatele. Někteří zaměstnanci však přiznávají daně sami.

Co si můžeme odečíst z daní?

1) Sleva na manžela nebo manželku

Zaměstnanci mohou při zúčtování daně jednou ročně uplatnit slevu na manžela nebo na manželku, pokud žije s poplatníkem ve společné domácnosti a jeho nebo její příjmy nepřesahují 68 tisíc za rok (hrubá mzda). Tato sleva má stejnou sazbu jako základní sleva na poplatníka, což je 24 840 korun. Pokud je navíc manžel nebo manželka držitelem průkazu ZTP, částka se zdvojnásobuje.

2) Školkovné

Sleva za umístění dítěte do předškolního zařízení neboli školkovné se uplatňuje pouze jednou za rok. Může ho uplatnit pouze jeden z rodičů a za předpokladu, že s dítětem žije ve společné domácnosti. Nehodnotí se příjmy rodiče, výše slevy odpovídá výdajům za umístění dítěte, tedy "školného" v dané školce, která dodá potvrzení. Za rok 2019 si však můžete odečíst maximálně 13 350 korun. Slevu mohou uplatnit ti rodiče, jejichž dítě navštěvuje státní, soukromou, firemní nebo lesní školku, školku v zahraničí či dětskou skupinu.

3) odečitatelné položky

Odečitatelnými položkami nebo také nezdanitelnou částí základu daně si nemůžete snížit daň jako takovou, ale pouze daňový základ, ze kterého se následně daň z příjmu vypočítá. Patří mezi ně:

 • Bezúplatná plnění a dary - pokud jste v loňském roce poskytli fifinanční dar, můžete si snížit základ daně. Jako fyzická osoba si můžete dar odečíst v případě, že hodnota daru byla alespoň 1000 korun a zároveň více než 2 procenta a méně než 15 procent vašeho základu daně.
 • Úroky z hypotéky nebo úvěru ze stavebního spoření – odečíst si můžete již zaplacené úroky z úvěru na bydlení. Za zaplacené úroky můžete odečíst maximálně 300 tisíc korun ročně.
 • Příspěvky na penzijní připojištění, pojištění a doplňkové penzijní spoření - výše odpočtu od daňového základu může být až 24 tisíc korun.
 • Pojistné na soukromé životní pojištění – výše odpočtu od daňového základu může být až 24 tisíc korun. Nárok na odpočet je nutné prokázat potvrzením od pojišťovny. Ta vám ho pošle v případě, že vaše smlouva splňuje podmínky pro nárok na odpočet.
 • Členské příspěvky odborové organizaci – za členské příspěvky odborovým organizacím si můžete odečíst maximálně 1,5 procenta vašich zdanitelných příjmů, nejvýše však 3000 korun.
 • Úhrada za zkoušky ověřující další vzdělávání – pokud jste v uplynulém roce absolvovali nějaké zkoušky, můžete tyto platby využít k odečtu od základu daně. Odečíst si můžete maximálně 10 tisíc korun.

Zdroj: Finance.cz, Měšec.cz

Nejčastější omyly daňových poplatníků

 • Špatně uplatňují odečitatelné položky a slevy na dani – například školkovné uplatňují v maximální možné výši, přestože reálně zaplatili nižší částku (potvrzení vydá školka).
 • Započítávají slevy a zvýhodnění, i když na ně nemají nárok – například úroky z hypotéky si uplatňuje ten, kdo není vlastníkem.
 • Chybně uplatňují slevu na manželku nebo manžela – nejčastější chybou bývá nezahrnutí nemocenských dávek, podpory v nezaměstnanosti nebo mateřské dovolené do příjmů manželky nebo manžela. Slevu lze uplatnit, pouze pokud manžel nebo manželka neměl/a vlastní příjem přesahující za daný rok 68 tisíc korun (hrubý příjem).
 • Špatně uplatňují slevu na dítě – nejčastější chybou je, že jedno dítě uplatní oba rodiče.
 • Podpis a přílohy – daňoví poplatníci by neměli zapomenout všechny formuláře podepsat a odevzdat se všemi povinnými přílohami.


Jak podat daňové přiznání elektronicky?

Pro elektronické podání daňových přiznání je nejlepší využít aplikaci Elektronická podání pro Finanční správu (EPO) na webu www.daneelektronicky.cz Po správném vyplnění formuláře v aplikaci EPO je možné přiznání odeslat několika způsoby:

1) Odeslání s uznávaným elektronickým podpisem.
2) Odeslat bez elektronického podpisu, ale je nutné po vyplnění přiznání vytisknout potvrzení o podání, které je v aplikaci ke stažení po úspěšném odeslání přiznání, a do 5 kalendářních dnů ho doručit na finanční úřad.
3) Přiznání uložit k odeslání do datové schránky a odeslat ve formátu XML do datové schránky správce daně.
4) Poplatníkům, kteří mají zpřístupněnou datovou schránku a nemají uznávaný elektronický podpis, doporučuje Finanční správa vyplnit a odeslat přiznání v aplikaci EPO a při odeslání zvolit "Ověření identity přihlášením do datové schránky". Jedná se o způsob podepsání podání pomocí přihlašovacích údajů do datové schránky.
Zdroj: Finanční správa

Na finanční úřad včas!

Karvinsko – Pakliže máte v Karviné vyřizování na "finančáku", zamiřte do ulice zakladatelská 974/20. Právě tam, v budově bývalého okresního úřadu) se totiž Územní pracoviště Finančního úřadu v Karviné nachází. Úřední hodiny pro veřejnost jsou stanoveny v pondělí a středu od 8 do 17 hodin. Podatelna funguje v pondělí a středu od 8 do 17 hodin, v úterý a čtvrtek od 8 do 15.30 hodin a v pátek od 8 do 14 hodin. Pokladna je otevřena v pondělí a středu od 8 do 11.30 a od 12.30 do 15 hodin. Telefonní číslo je 596 304 111, více informací naleznou zájemci na internetových stránkách www.financnisprava.cz v sekci Finanční správa, Orgány finanční správy, Finanční úřady a Územnípracoviště v Karviná.

Pobočka finančního úřadu však omezeně funguje v každém větším městě okresu.

 • V Havířově sídlí v ulici Myslbekova 1470/2 v Havířově-Podlesí a úřední hodiny a podatelna fungují ve stejných hodinách jako v Karviné., Jen tam je ale pokladna. Telefonní číslo ho na FÚ Havířov je 596 495 111.
 • V Orlové sídlí pobočka FÚ v ulici Rydultowská 1390, tel. 596 304 730.
 • V Bohumíně v ulici Studentská 1182, tel. 596 304 710. V Českém Těšíně Masarykovy sady 84/8, tel. 596 304 720.
 • Úřední hodiny a podatelna ve všech třech pobočkách fungují stejně, tedy v pondělí a ve středu od 8 do 17 hodin. (toj)


 

Naposledy aktualizované

Vygenerováno za 0.31 sekund