close google translator menu
Dnes je Středa 24.5., svátek má Jana.
Jana - jméno hebrejského původu, ženská podoba ke jménu Jan, tzn. bůh je milostivý, popř. bohem daný, milostivý dar boží; z němčiny přejatá varianta je Johana.

Osobnosti narozené dnes:


  • Leona Machálková (*1967) - Česká zpěvačka
  • Bob Dylan (*1941) - Americký zpěvák, kytarista, skladatel a textař
  • Michail Alexandrovič Šolochov (*1905, +21.2.1984) - Ruský spisovatel
  • Robert Garrett (*1875, +25.4.1961) - Americký atlet, dvojnásobný olympijský vítěz v roce 1896
  • Viktorie (*1819, +22.1.1901) - Britská královna
Změnit velikost textu: A- |  A |  A+

V Bohumíně se odvoz odpad neplatí paušálně na osobu, ale rozhoduje počet odvezených kontejnerů u domů

DOTAZ OBČANA:

Prosím o vysvětlení, proč jsme my, obyvatelé domu na Nerudově ulici 1158, platili za odvoz odpadu za loňský rok 1.258,- Kč na osobu. V televizi stále říkají, že se zvedne platba z 250,- Kč za rok na osobu až na trojnásobek a to 750,- Kč. Takže příští rok po navýšení budeme platit 3.000,- Kč.


ODPOVĚĎ Z RADNICE:

Platbu za odvoz odpadu řeší zákon o odpadech z roku 2001 a na jeho základě si obce mohou zvolit ze tří možností výběru plateb: poplatek, místní poplatek a úhradu na základě smlouvy. Finanční omezení platby ve výši 500 Kč za osobu platí pouze pro platbu formou místního poplatku a vybírá se od osob, které mají v obci trvalý pobyt.Tato částka je ovšem zcela nedostatečná, a proto navrhovaná novela zákona o odpadech chce částku zvýšit na 1 000 Kč.

Bohumína se však tato novela nijak netýká, protože v Bohumíně se poplatek za odvoz odpadu neplatí za osobu, ale za vývoz odpadových nádob na základě smlouvy. Při vybírání tohoto poplatku se nevychází z evidence obyvatel, ale z četnosti odvozu a velikosti odpadové nádoby. Vlastník domu tedy objednává potřebný počet sběrných nádob na odkládání komunálního odpadu a potřebnou četnost vývozů a částku za tyto služby pak rozúčtuje mezi nájemníky do plateb za nájem bytů podle počtu evidovaných osob v bytě. Dosavadní zkušenosti potvrzují, že tento způsob platby je nejadresnější a nezatěžuje město nadměrnou administrativou. Systém plateb na základě smlouvy platil již před tím, než v roce 2001 umožnil zákon o odpadech další možnosti úhrad formou poplatků. Radní Bohumína po důkladném zvážení rozhodli, že město zůstane u zavedeného způsobu úhrady na základě smlouvy. V ceně za odpad jsou kromě jeho svozu a odkládání na městskou skládku započítány také náklady na sběr nebezpečných odpadů, provozování sběrných dvorů (stacionárního i mobilního) a na separaci odpadu. Navrhovaná novela o zvýšení poplatku na osobu z 500 Kč na 1000 Kč se proto ceny za odvoz odpadu v Bohumíně nijak nedotkne.

Ve věžovém domě 1158 je cena za odvoz odpadu jedna z nejvyšších v Bohumíně. Je zřejmě způsobena tím, že nájemníci netřídí a veškerý odpad končí v nádobách na směsný komunální odpad, proto jsou nutné četnější vývozy. V loňském roce byl u tohoto domu od ledna do 28. 2. 2010 byl vývoz 4 kontejnerů o objemu 1 100 l prováděn 2x týdně, což se ukázalo být nedostatečné, protože nádoby byly přeplněné a v okolí byl nepořádek. Od 1. 3. 2010 jsme proto byli nuceni zvýšit četnost odvozu na 3x týdně při zachování počtu odpadových nádob, abychom udrželi čistotu a pořádek v blízkosti obytných domů. Proto se náklady na vývoz zvýšily. Vzhledem k tomu, že počet osob bydlících v domě Nerudova 1158 se snížil, zvážili jsme, že kapacita 3 odpadových kontejnerů bude dostatečná a od 1. 6. 2010 jsme počet nádob snížili ze 4 na 3.

Situaci naši bytoví technici stále sledují a vyhodnocují, zda je odvoz odpadu a počet nádob optimální. V případě, že by byl dostatečný nižší počet nádob či nižší frekvence vývozu, přistoupíme ke změně. Nemůžeme však spořit za každou cenu a dopustit zvýšení nepořádku v okolí městských domů, není to ani v zájmu obyvatel sídliště.

Ve věžových domech, kde je zhruba 150 nájemníků, je situace velice složitá, protože pokud se snaží o třídění pouze malá část nájemníků a ostatní netřídí, tak ti pořádní pak bohužel na tu většinu doplácejí. Z našich zkušeností v terénu vyplývá, že v sídlištních kontejnerech na směsný odpad je odhozeno skutečně všechno možné včetně nesešlápnutých PET láhví, dalších plastů, nezmačkaných papírových krabic či oděvů. Pak je na vlastnících domů, aby pro zachování pořádku a čistoty objednali potřebný počet kontejnerů a potřebné množství jejich vývozů.

Šárka Plutová
odbor životního prostředí a služeb
Městský úřad Bohumín

Foto popis: Věžový dům čp. 1158 v Nerudově ulici.

Foto autor: archiv města


  Vytisknout Vytisknout
  Zpět Zpět
  Nahoru Nahoru

Publikováno / aktualizováno: 18.6.2011
Počet zhlédnutí: 4 290

 
Naposledy aktualizované
Vygenerováno za 0.85 sekund