close google translator menu
Dnes je Pátek 13.12., svátek má Lucie.
Lucie - jméno latinského původu. Znamená světlá, zářící.

Osobnosti narozené dnes:


  • Michal Kadlec (*1984) - Český fotbalista
  • Sergej Fedorov (*1969) - Ruský hokejista
  • Bob Brier (*1946) - Egyptolog
  • Karel Teige (*1900, +1.10.1951) - Český kritik a teoretik umění
  • Heinrich Heine (*1797, +17.2.1856) - Německý prozaik, básník, publicista a esejista
Změnit velikost textu: A- |  A |  A+

Ze zasedání orgánů města - rada města

Letošní první zasedání rady města proběhlo 24. ledna (za 100% účasti všech členů rady). Program byl rozdělen do dvou bloků - jeden byl věnován přípravě materiálů do zastupitelstva (s datem konání 31. ledna 2002) a druhý vlastním zprávám a materiálům rady.

Z tohoto druhého bloku vybíráme:

Hlavní cíle rady
Každoročně si rada stanoví na začátku roku styčné cíle, kterých by chtěla v  daném roce dosáhnout a jejichž plnění bude v pravidelných intervalech kontrolováno. Ty letošní jsou uskupeny do sedmi hlavních oblastí, které jsou dále konkretizovány. Oblast organizační, personální a státní správa zahrnuje např. zabezpečení reformy veřejné správy, přípravu na zavedení nového informačního systému, zvýšení informovanosti občanů. Oblast finance a hospodaření s majetkem počítá např. se získáváním dotací, realizací plánovaných oprav bytového fondu podle schváleného harmonogramu. V investiční činnosti zaměří rada svoji pozornost kromě jiných akcí na přípravu výstavby bazénu ve městě, přípravu a prodej pozemků pro stavbu rodinných domků ve Skřečoni, naplňování schváleného územního plánu.

Do oblasti životní prostředí spadá generel odkanalizování města, protipovodňová opatření a záležitosti, které se dají shrnout pod pojem “čisté město“. Důležité cíle si stanovila rada i v oblasti školství, kultura, sport - např. vybavit školy počítačovými a jazykovými učebnami, podporovat občanská sdružení a  sportovní a kulturní aktivity ve městě. Dalšími samostatnými oblastmi, které jsou dále rozpracovány, jsou zdravotnictví a soc. služby, bezpečnost a doprava a služby.

Investiční akce r. 2002
Radě byl předložen rozpis všech investičních akcí stavebního charakteru, včetně časového harmonogramu postupu prací. Zpráva byla doplněna i o podrobnější údaje k dokumentaci pro stavbu aquacentra, diskutovány byly i některé dosud nevyjasněné otázky (např. materiál provedení bazénu - zda nerez nebo tradiční obklady, kdy postavit a jaký tobogán, zda vystavět plynovou kotelnu s kogenerací, zda využít alternativních zdrojů energie apod.). Jedná se o natolik závažné a odborné otázky, že bylo doporučeno před zadáním dalšího stupně dokumentace nadále získávat a využívat různých zdrojů informací i znalostí z praxe z jiných měst.

Příspěvkové organizace
Ředitelé těchto organizací byli pozváni na jednání rady, aby prezentovali výsledky činnosti příspěvkových organizací za II. pololetí loňského roku a seznámili radu s hlavními úkoly I. pololetí r. 2002. K příspěvkovým organizacím, zřízeným městem, patří Městská knihovna, Bohumínské sportovní centrum, Kulturní agentura Radost, Ústav pro mentálně postiženou mládež Domovinka a Nemocnice s poliklinikou (tento výčet nezahrnuje příspěvkové organizace na úseku školství).

Ocenění čestných dárců krve
Ocenění čestných dárců krve se v našem městě již stalo hezkou tradicí. Tentokráte rada schválila poskytnutí peněžitého daru občanům města, kteří jsou od loňského roku nositeli zlaté plakety MUDr. Janského (za 40 bezplatných odběrů), či stříbrné plakety MUDr. Janského (za 20 bezplatných odběrů krve). Všichni budou slavnostně přijati starostou města.

Nemocnice již má svého ředitele
V uplynulých dnech proběhlo výběrové řízení na obsazení místa ředitele bohumínské nemocnice s poliklinikou. Komise doporučila radě města na základě výsledků celého řízení jednoho uchazeče. Ten byl pozván na zasedání rady k prezentaci vize fungování bohumínské nemocnice a následně byl jednomyslně radou města jmenován ředitelem. S účinností od 18. února 2002 je novým ředitelem bohumínské nemocnice MUDr. Svatopluk Němeček (do doby jeho nástupu byl vedením nemocnice prozatím pověřen Ing. Stoklasa, technicko-provozní náměstek).


  Vytisknout Vytisknout
  Zpět Zpět
  Nahoru Nahoru

Publikováno / aktualizováno: 27.1.2002
Počet zhlédnutí: 2 340

 

Naposledy aktualizované

Vygenerováno za 0.37 sekund