Město Bohumín

20.4.
2021

Bohumín rozjíždí novou kampaň na třídění odpadů

AUDIO
Jana Končítková, tisková mluvčí

BOHUMÍN – Kampaň »Chovám se ekologicky, přidáte se?«, která dlouhých osm let motivovala Bohumíňáky k šetrnému nakládání s odpadky, letos končí. Město se pouští do přípravy nového systému odpadového hospodářství, představuje proto kampaň inovovanou. Její hlavní myšlenkou je, aby lidé zaplatili jen za to, co nevytřídí. Připravované změny projednalo v pondělí 19. dubna městské zastupitelstvo.

„Před osmi lety jsme v Bohumíně zavedli sběr rostlinného biologického odpadu do hnědých popelnic. Současně jsme spustili kampaň, která poskytovala finanční zvýhodnění za svoz pro ty, kteří se zavázali k výměně starých kotlů, třídění odpadů a dalším aktivitám v oblasti životního prostředí. Po osmi letech se hnědé kontejnery staly neodmyslitelnou součástí prakticky všech domků na území města. Jen loni se vytřídilo 1 470 tun biologicky rozložitelného odpadu a z původních dvou stovek nádob se jich letos sváží už 1 600,“ popsal místostarosta Bohumína Lumír Macura.

Příští rok ale čekají domácnosti výrazné změny. Města totiž musí postupně přejít od odpadového hospodářství k oběhovému hospodářství, jak to vyžaduje nový zákon o odpadech. „Proto přicházíme už v předstihu s novou kampaní. Ta má obyvatele Bohumína motivovat, aby snižovali objem směsného odpadu. Systém postavíme na principu, že platí více ten, kdo netřídí. Lidé tak zaplatí skutečně jen za to, co vyhodí do obyčejné popelnice. Chceme dosáhnout toho, že se postupně bude navyšovat množství vytříděných a využitelných složek,“ vysvětlil místostarosta.

Od roku 2022 plánuje Bohumín přidat do systému svozu hnědých nádob minimálně jeden termín v zimním období. „Nyní se vyváží jen během jara, léta a podzimu. Tímto krokem chceme umožnit domácnostem třídit rostlinné zbytky z kuchyní celoročně. Další novinkou bude rozmístění popelnic na bio odpad také do bytové zástavby, pokud se na tom nájemníci dohodnou. Rozšíříme i počet nádob na plasty a papír s cílem přesunout maximum využitelných složek ze směsného odpadu do barevných kontejnerů,“ dodal Macura s tím, že v ulicích přibudou i třídící kontejnery s horním výsypem, které dosud ve městě chyběly. Pro separaci papíru, plastů a skla je aktuálně v Bohumíně lidem k dispozici 140 sběrných sestav zvonových kontejnerů.

Bohumín má v záloze i individuální svoz plastů a papíru přímo od rodinných domů. Tady bude záležet především na zájmu domkařů. Majitele rodinných a bytových domů, družstva a společenství vlastníků město plánuje během prázdnin oslovit prostřednictvím dotazníku. „Celý systém, na který podle zákona musíme přejít, bude významně dražší. Kde se ale bude dařit snižovat množství směsného odpadu, tam budou občané platit méně než v lokalitách, kde se přístup ke třídění nezmění,“ uzavřel Macura. Mottem nové kampaně proto bude slogan »Ušetříš, když vytřídíš.«

Cílem je, aby lidé separovali v místě bydliště biologické odpady rostlinného původu, papír, plasty, sklo, jedlé tuky a textil, a využívali také v maximální míře stabilní i mobilní sběrný dvůr, kam mohou odkládat objemný či nebezpečný odpad. S přijetím obecně závazných vyhlášek, které nastaví obecní systém a stanoví místní poplatek za komunální odpad v Bohumíně, se počítá v červnu letošního roku, kdy se opět sejde městské zastupitelstvo. Poplatek bude vycházet z množství odloženého odpadu z každého domku či domu podle sjednaného objemu vyvážených popelnic.

Jana Končítková
tisková mluvčí

Autor loga: Pavel Čempěl


Počet zhlédnutí: 1 134

Zpět

    Městský úřad