Město Bohumín

English EN

4.1.
2017

Poskytnutí dotací

Žádost č. 2/2017 ze dne 4.1.2017 

Poskytnutí dotací mimobohumínským subjektům.

Vyřízeno dne  4.1.2017 – žádost vyřídil písemně  odbor školství, kultury a sportu.

 

Poskytnuté informace

Z rozpočtu města Bohumín nebyla níže uvedeným subjektům poskytnuta dotace:

  • Josef Tuhý
  • TWKA, spol.  s. r. o.
  • Z. G. R. – SAXA, spol. s. r. o.
  • Jan Wolf
  • Městský fotbalový klub Karviná, z. s.
  • MFK Karviná, a. s.
  • Sportovní centrum MFK Karviná
  • Orfa, a. s.

Viewed : 4 008
  Print Print

Back

    Městský úřad