close google translator menu
Today is Tuesday 19.3., svátek má Josef.
Josef - biblické jméno hebrejského původu. Znamená nechť hospodin přidá.

Osobnosti narozené dnes:


  • Jozef Miloslav Hurban (*1842, +21.2.1888) - Slovenský literát, čelní postava slovenského národního obrození
  • Šebastián Hněvkovský (*1770, +7.6.1847) - Český básník a národní buditel
Change of the text size: A- |  A |  A+

Chodník podél silnice III/4711 na Záblatí

Chodník podél silnice III/4711 na Záblatí

  • Projekt:  Chodník podél silnice III/4711 na Záblatí, CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0006805
  • Oblast podpory:  Integrovaný regionální operační program, specifický cíl 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu
  • Žadatel:  město Bohumín
  • Realizace:  4/2018 - 5/2019
  • Financování projektu:  MAS Bohumínsko, Integrovaný regionální operační program, dotace 95 %
  • Zhotovitel:  HYDROSPOR, spol. s r. o., Ostrava - Přívoz
  • Projektová manažerka:  Ing. Hana Gonsiorová, odbor rozvoje a investic MěÚ Bohumín

 

Předmětem projektu je výstavba nového chodníku podél silnice III/4711, který bude přizpůsoben osobám s omezenou schopností pohybu a orientace. Součástí projektu je také úprava autobusové zastávky Záblatí u Kříže a vybudování nové autobusové zastávky Záblatí - rest. Na Zálesí. Realizace projektu přispěje ke zvýšení bezpečnosti silniční a pěší dopravy a ke zvýšení podílu udržitelných forem dopravy ve městě Bohumíně.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.

  

  Print Print
  Back Back
  Up Up

Published / updated: 24.1.2019
Viewed : 1 312

 

Naposledy aktualizované

Vygenerováno za 0.04 sekund