Město Bohumín

English EN

2.11.
2020

Chráněné bydlení Husova č. p. 559 v Bohumíně

  • Projekt:  Chráněné bydlení Husova č. p. 559 v Bohumíně, CZ.06.2.56/0.0/0.0/18_103/0009436
  • Oblast podpory:  Integrovaný regionální operační program, specifický cíl SC 2.1: Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi
  • Žadatel:  město Bohumín
  • Realizace:  6/2017 - 6/2022
  • Financování projektu:  Integrovaný regionální operační program, dotace 90%
  • Zhotovitel:  bude vybrán ve veřejné zakázce
  • Projektová manažerka:  Ing. Hana Gonsiorová, odbor rozvoje a investic MěÚ Bohumín

 

Předmětem projektu je rekonstrukce nevyužívaného objektu v Husově ulici čp. 559 ve městě Bohumíně a vybudování kvalitního bezbariérového zázemí pro poskytování pobytové sociální služby chráněného bydlení pro cílovou skupinu osob s mentálním postižením. Součástí bude vybudování zázemí pro sociální pracovníky zajišťující poskytování této sociální služby.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.


Viewed : 499
  Print Print

Back