Město Bohumín

English EN

27.1.
2021

Dotace v oblasti přeshraniční spolupráce

Město Bohumín poskytuje individuální dotace na podporu a rozvoj ostatní zájmové činnosti v oblasti přeshraniční spolupráce organizacím a spolkům provozujícím svou činnost na území města Bohumína.

 

Základní informace

   • vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je město Bohumín, Masarykova 158, Bohumín, 735 81, IČO 00297569, zastoupené starostou města
   • podacím místem pro příjem žádostí je Městský úřad Bohumín, odbor organizační
   • lhůta pro podání žádosti o dotaci: od 04.01.2021 do 30.11.2021
   • kontaktní osoby pro podávání informací:
    -     Marta Kubínková, telefon 596 092 110, e-mail kubinkova.marta@mubo.cz
    -     Mgr. Miroslava Šmídová, vedoucí organizačního odboru, telefon 596 092 127, e-mail smidova.miroslava@mubo.cz

   Dokumenty   Viewed : 3 361
     Print Print

   Back

       Městský úřad