close google translator menu
Today is Monday 17.6., svátek má Adolf.
Adolf - jméno germánského původu. Vzniklo ze starších německých podob Athalwolf, Athaulf, Adalwolf, což znamená ušlechtilý vlk.

Osobnosti narozené dnes:


  • Martin Ševčík (*1989) - Zpěvák
  • Jiří Havelka (*1980) - Divadelní režisér, dramatik, herec
  • Venus Williams (*1980) - Americká tenistka
  • Karel Höger (*1909, +4.5.1977) - Herec
  • Igor Stravinskij (*1882, +6.4.1971) - Ruský hudební skladatel
  • Karel XII. (*1682, +30.11.1718) - Švédský král
  • Eduard I. (*1239, +7.7.1307) - Anglický král
Change of the text size: A- |  A |  A+

Dotace a finanční návratná výpomoc na pořízení nového plynového kotle za starý plynový kotel

Dotace a finanční návratná výpomoc na pořízení nového plynového kotle za starý plynový kotel

Město dlouhodobě podporuje tzv. „kotlíkové dotace“, kdy dochází k výměně starých neekologických kotlů na pevná paliva za ekologické zdroje vytápění. Kromě přímých dotací město podporuje tyto výměny bezúročnou zápůjčkou a finančním příspěvkem. Občané, u nichž je plynový kotel hlavním zdrojem vytápění, na „kotlíkové dotace“ nemají nárok, přestože mnohdy potřebují provést výměnu dosluhujícího plynového kotle za nový. Cílem je motivovat a pomoci těmto občanům dotací a finančním příspěvkem, aby s ohledem na rozsáhlou plynofikaci Bohumína nepřecházeli na jiné způsoby vytápění.  

Zastupitelstvo města Bohumína proto v pondělí 18. 2. 2019 schválilo  „Program poskytování dotací a finanční návratné výpomoci z rozpočtu města Bohumína na rekonstrukci plynového vytápění ve prospěch zdroje s vyšší energetickou účinností – výměna původního plynového kotle za nový pro rok 2019“ (dále jen „Program“).

Město Bohumín poskytne žadatelům dotaci na rekonstrukci plynového vytápění ve prospěch zdroje s vyšší energetickou účinností dle „Programu“ jednorázově ve výši 15.000 Kč.

K tomu je možno požádat město o bezúročnou finanční výpomoc na tuto rekonstrukci, včetně souvisejících stavebních prací do maximální výše 50.000 Kč. Doba splatnosti výpomoci je nejdéle 18 měsíců od podpisu veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí výpomoci.

Tuto dotaci a výpomoc může získat fyzická osoba s trvalým bydlištěm v Bohumíně, která vlastní rodinný dům se samostatným zdrojem tepla (plynovým kotlem) na území města Bohumína a uvede v tomto objektu do provozu nový plynový kotel v termínu od 1. 11. 2018.

Žadatel je povinen k žádosti o finanční výpomoc doložit existenci stávajícího plynového kotle a rozpočet pro instalaci nového kotle. Po ukončení rekonstrukce výměny plynového kotle předloží  potvrzený záruční list a revizní zprávu nového plynového kotle. Nově instalovaný plynový kotel v rodinném domě nesmí být již podpořen z programů Zelená úsporám, Nová zelená úsporám, ze společných programů na podporu výměny kotlů (kraje a MŽP). Schválená částka bude příjemci dotace zasílána bankovním převodem na účet. Pokud bude poskytnuta žadateli dotace a zároveň byla žadateli poskytnuta výpomoc, bude poskytnutá dotace započtena na nesplacenou část výpomoci.

Lhůta  podávání  žádostí o dotaci a výpomoc na rekonstrukci plynového vytápění ve prospěch zdroje s vyšší energetickou účinností pro rok 2019 je stanovena od 1. 4. 2019 do 15. 11. 2019.

Vyplněná žádost o dotaci a výpomoc bude podávána v písemné podobě na stanoveném formuláři, včetně příloh v listinné podobě osobně na podatelně nebo přímo na odboru životního prostředí a služeb Městského úřadu Bohumín, poštou nebo prostřednictvím datové schránky. Kontaktní osoba je Balgová Ivana, tel. kontakt: 596 092 187.

Formulář žádosti o dotaci a výpomoc bude k dispozici na OŽP MěÚ Bohumín a v elektronické podobě na internetových stránkách města Bohumína.

 

Dokumenty

  • Žádost o poskytnutí dotací a finanční výpomoci - plynové kotle  - pdfdoc  (1 MB)
  • Program poskytování dotací a finanční návratné výpomoci z rozpočtu města Bohumína na rekonstrukci plynového vytápění ve prospěch zdroje s vyšší energetickou účinností – výměna původního plynového kotle za nový pro rok 2019 - pdf  (pdf, 1 MB)


  Print Print
  Back Back
  Up Up

Published / updated: 4.3.2019
Viewed : 713

 

Naposledy aktualizované

Zpracovávané osobní údaje

3.6.2019

Zpracovávané osobní údaje - odbor dopravy

Zpracovávané osobní údaje

3.6.2019

Zpracovávané osobní údaje - základní informace

Co nového na webu

3.6.2019
Co nového na webu

Co nového na webu

Dotace z Evropské unie

30.5.2019
Lesopark Na Panském v Bohumíně

Lesopark Na Panském v Bohumíně

Vygenerováno za 0.04 sekund