close google translator menu
Today is Tuesday 23.7., svátek má Libor.
Libor - jméno latinského původu. Znamená libý, líbezný.

Osobnosti narozené dnes:


 • Daniel Radcliffe (*1989) - Britský herec
 • Maurice Greene (*1974) - Americký atlet
 • Monica Lewinski (*1973) - Americká stážistka v Bílém domě
 • Charisma Carpenter (*1970) - Americká herečka
 • Slash (vl. jm. Saul Hudson) (*1965) - Anglický kytarista, člen skupiny Guns N´ Roses
 • Woody Harrelson (*1961) - Americký herec
 • Martin Gore (*1961) - Anglický skladatel, zpěvák a hudebník, člen Depeche Mode
 • Theo van Gogh (*1957, +2.11.2004) - Nizozemský režisér, producent a herec z rodiny slavného malíře Vincenta van Gogha (byl zavražděn)
 • Götz George (*1938) - Německý herec
 • Ludvík Vaculík (*1926) - Spisovatel a publicista
 • Vladimir Prelog (*1906, +7.1.1998) - Chorvatský chemik, držitel Nobelovy ceny
 • František Moravec (*1895, +26.7.1966) - Generál československé armády
 • Haile Selassie (*1893, +27.8.1975) - Etiopský císař
 • Raymond Chandler (*1888, +26.3.1959) - Americký spisovatel
 • Walter Schottky (*1886, +4.3.1976) - Německý fyzik
 • Emil Jannings (*1884, +2.1.1950) - Německo-americký herec
 • Hrabě Karel Chotek (*1783, +28.12.1868) - Šlechtic a politik
 • Eugéne Francois Vidocq (*1775, +11.5.1857) - Zakladatel Sureté
Change of the text size: A- |  A |  A+

Školství

Školství

 

 

1. Krátká historie bohumínského školství

Počátky bohumínského školství sahají již do roku 1860, kdy byla otevřena první soukromá česko - německá utrakvistická škola v Bohumíně - nádraží a ve vsi Šunychlu v roce 1872 bylo započato vyučování ve škole s polským vyučovacím jazykem. Kromě veřejných škol s německým vyučovacím jazykem byla v roce 1901 otevřena německá klášterní obecná a mateřská škola. Další rozmach zažilo bohumínské školství počátkem 20. století, kdy byla výuka prováděna jak v obecných školách, měšťanských školách tak i základních devítiletých školách a to v dnešních městských částech Nový Bohumín a Šunychl. Kromě těchto nižších forem škol byly v Bohumíně otevřeny učňovské školy, odborné školy a v neposlední řadě probíhala výuka na gymnáziu. Velký rozvoj zažilo rovněž mateřské školství, kde bylo vyučováno jak v německém, polském tak i českém jazyce.2. Současné školství v Bohumíně

 

Základní školy

V současnosti je na území našeho města 6 základních škol + 2 elokovaná pracoviště, které jsou situovány do všech městských částí (viz. tabulka 1).

Tabulka 1: Informace o základních školách na území města Bohumín ve školním roce 2018/2019

 

Název školy

Počet tříd

Počet žáků celkem

Prvňáčci

Deváťáci

Počet odd. ŠD

Počet dětí ve ŠD

ZŠ Bezručova

5

97

19

0

2

60

ZŠ Záblatí*

2

34

6

0

1

23

ZŠ Benešova

11

230

23

18

3

66

Masarykova ZŠ Seifertova

22

486

59

45

4

100

ZŠ Starý Bohumín**

2

27

4

0

1

20

ZŠ ČSA

22

473

49

37

6

160

v tom: speciální třída

2

16

-

-

-

-

ZŠ Skřečoň

12

255

30

18

3

75

ZŠ Pudlov

5

66

17

7

2

44

v tom: speciální třída

2

22

-

-

-

-

Celkem

85

1706

207

125

22

548

 

*elokované pracoviště ZŠ Bezručova
**elokované pracoviště Masarykovy ZŠ na ul. Seifertova

 

Mateřské školy

V současnosti probíhá výuka na území města v 10 mateřských školách, z toho 1 je soukromá a 9 jsou elokovanými pracovišti základních škol (viz. tabulka 2)

Tabulka 2: Informace k mateřským školám na území města Bohumína v roce 2018/2019:

 

Název školy

Kapacita zařízení

Počet dětí

Počet tříd

MŠ Na Pískách (Záblatí)*

45

45

2

MŠ Tovární (Pastelka)*

56

56

2

MŠ Rafík (Sv. Čecha 1140)**

75

75

3

MŠ FITŠKOLKA (Okružní 683)**

100

100

4

MŠ Starobohumínská***

40

40

2

MŠ Smetanova (Skřivánek)***

70

70

3

MŠ Čáslavská (Kulíšek)****

50

50

2

MŠ Nerudova 1040 (se spec. tř.)****

75

75

4

MŠ 1. máje (Skřečoň)*****

70

70

3

SMŠ Bambino (Bezručova)

35

32

2

Celkem

616

613

27

 

*elokované pracoviště ZŠ Bezručova
**elokované pracoviště ZŠ Beneše
***elokované pracoviště Masarykovy ZŠ na ul. Seifertova
****elokované pracoviště ZŠ ČSA
*****elokované pracoviště ZŠ Skřečoň

 

Střední školy

Na území města Bohumína se vyučuje rovněž na střední škole a gymnáziu.  

 

3. Prázdninový provoz ve školním roce 2019

1. 7. – 12. 7.

 • MŠ Čáslavská - 731 130 734, 731 130 735
 • MŠ Rafík Svat. Čecha - 731 130 736, 730 521 402

15. 7. – 26. 7.

 • MŠ FIT Okružní - 731 130 723, 730 521 403
 • MŠ Nerudova - 731 108 692, 731 130 733

29. 7. – 9. 8.

 • MŠ Smetanova - 596 013 071
 • MŠ Skřečoň - 596 033 110
 • MŠ Záblatí Na Pískách - 776 314 381

12. 8. – 23. 8.

 • MŠ Starý Bohumín - 596 013 031, 597 578 153
 • MŠ Tovární - 558 848 028

26. 8. – 30. 8.

 • Přípravný týden pro školy na zahájení nového školního roku

 

Zákonný zástupce dítěte přihlašuje dítě na jinou mateřskou školu sám, přednost mají děti zaměstnaných rodičů. Termín přihlášek je od 1. 3. do 30. 4. 2019. Je nutné přinést ofocený „Evidenční list dítěte“ z kmenové školy a dohodnout se na systému platby školného a stravného.

 

Výběr školného a stravného na prázdninový provoz MŠ

 • MŠ Tovární                                          5. 6. 2019                  od 14.30 hod. do 15.30 hod.
 • MŠ Záblatí Na Pískách                       6. 6. 2019                  od 14.30 hod. do 15.30 hod.
 • MŠ Nerudova                                     10. 6. 2019                  od 07.30 hod. do 15.30 hod.
                                                               (stravné a školné vybírá vedoucí kuchyně ZŠ ČSA)
 • MŠ Čáslavská                                     10. 6. 2019                  od 07.30 hod. do 15.30 hod.
                                                               (stravné a školné vybírá vedoucí kuchyně ZŠ ČSA)
 • MŠ Skřečoň                                       12. 6. 2019                  od 08.00 hod. do 15.00 hod.
 • MŠ FIT Okružní                                  12. 6. 2019                 od 08.00 hod. do 16.00 hod.
                                                              13. 6. 2019                 od 08.00 hod. do 14.00 hod.
 • MŠ Rafík Svat. Čecha                       12. 6. 2019                 od 08.00 hod. do 16.00 hod.
 •                                                             13. 6 2019                  od 08.00 hod. do 14.00 hod.
 • MŠ Smetanova                                  13. 6. 2019                  od 06.00 hod. do 15.30 hod.
 • MŠ Starý Bohumín                            13. 6. 2019                  od 06.00 hod. do 15.30 hod.

  

4. Investiční záměry v roce 2019

   • ZŠ Beneše – oprava střechy vč. krovu, III. etapa
   • ZŠ ČSA – oprava sociálního zázemí, II. etapa
   • ZŠ Bezručova – oprava sociálního zázemí, I. etapa
   • Masarykova ZŠ – GO podlahy kuchyně a stropu suterénu
   • ZŠ ČSA – zateplení stěn spojovací chodby
   • ZŠ Bezručova – oprava povrchu školního hřiště
   • Masarykova ZŠ – oprava podlahy tělocvičny
   • ZŠ Pudlov – výměna oken, I. etapa (čelní strana)

           

          5. Organizace školního roku 2018/2019

          Období školního vyučování ve školním roce 2018/2019 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v pondělí 3. září 2018.

          Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 31. ledna 2019. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 28. června 2019. 

          • Podzimní prázdniny:  pondělí 29. října a úterý 30. října 2018
          • Vánoční prázdniny:  sobota 22. prosince 2018 až středa 2. ledna 2019 (vyučování začne ve čtvrtek 3. ledna 2019)
          • Pololetní prázdniny:  pátek 1. února 2019
          • Jarní prázdniny:  od 11. února do 17. února 2019
          • Velikonoční prázdniny:  čtvrtek 18. dubna (a pátek 19. dubna 2019 je tzv. ostatní svátek)
          • Hlavní prázdniny:  od soboty 29. června 2019 do neděle 1. září 2019

          Období školního vyučování ve školním roce 2019/2020 začne v pondělí 2. září 2019.    

           

          6. Zápisy do 1. tříd základních škol pro školní rok 2019/2020

          ZŠ Bezručova

          2. dubna 2019

          od 12.00 do 17.00 hod.

          ZŠ Záblatí

          2. dubna 2019

          od 13.00 do 16.30 hod.

          ZŠ Beneše

          2. a 3. dubna 2019

          od 14.00 do 17.00 hod.

          Masarykova ZŠ

          3. a 4. dubna 2019

          od 13.00 do 17.00 hod.

          ZŠ Starý Bohumín

          3. a 4. dubna 2019

          od 13.00 do 17.00 hod.

          ZŠ ČSA

          2. dubna 2019

          od 13.00 do 17.00 hod.

          ZŠ Skřečoň

          2. dubna 2019

          od 08.00 do 17.00 hod.

          ZŠ Pudlov

          2. dubna 2019

          od 12.00 do 16.00 hod.

           

          7. Zápis do mateřských škol v Bohumíně dne 9. května 201

           

          MŠ Záblatí Na Pískách 70

          od 09.00 do 14.30 hod.

          MŠ Tovární 427

          Od 09.00 do 14.30 hod.

          MŠ  FITŠKOLKA Okružní 683

          od 08.00 do 15.00 hod.

          MŠ Rafík Sv. Čecha 1140

          od 08.00 do 15.00 hod.

          MŠ Starý Bohumín Starobohumínská 333

          od 10.00 do 15.00 hod.

          MŠ Smetanova 840

          od 09.00 do 15.00 hod.

          MŠ Čáslavská 335

          od 08.00 do 14.00 hod.

          MŠ Nerudova 1040

          od 08.00 do 14.00 hod.

          MŠ Skřečoň 1. máje 325

          od 08.00 do 15.00 hod.


            Print Print
            Back Back
            Up Up

          Published / updated: 29.5.2019
          Viewed : 106 995

           

          Naposledy aktualizované

          Ostatní školská zařízení

          10.7.2019
          Základní umělecká škola

          Základní umělecká škola

          Základní školy

          10.7.2019
          Zobrazit článek:Základní škola, speciální škola Pudlov

          Základní škola, speciální škola Pudlov

          Co nového na webu

          2.7.2019
          Co nového na webu

          Co nového na webu

          Prodej nemovitostí

          27.6.2019
          Prodej nemovitostí

          Prodej nemovitostí

          Termíny konání svatebních obřadů

          26.6.2019
          Termíny pro konání svatebních obřadů

          Termíny pro konání svatebních obřadů

          Policejní okrsky

          21.6.2019
          Policejní okrsky

          Policejní okrsky

          Statistiky kriminality

          21.6.2019
          Statistiky kriminality

          Statistiky kriminality

          Zpracovávané osobní údaje

          3.6.2019

          Zpracovávané osobní údaje - odbor dopravy

          Vygenerováno za 0.04 sekund