close google translator menu
Today is Tuesday 25.6., svátek má Ivan.
Ivan - jméno hebrejského původu. Znamená bůh je milostivý.

Osobnosti narozené dnes:


 • Vladimír Kramnik (*1975) - Ruský šachista
 • Tereza Pergnerová (*1974) - Moderátorka a zpěvačka
 • Vladimír Hron (*1966) - Moderátor,herec a zpěvák
 • George Michael (*1963, +25.12.2016) - Britský zpěvák
 • Louis Béchereau (*1880, +18.3.1970) - Francouzský letecký konstruktér
 • Vincenc Jarolímek (*1846, +14.12.1921) - Matematik
Change of the text size: A- |  A |  A+

Licitace pozemků a budov

V této rubrice se zobrazují aktuální licitace na prodej pozemků, které vyhlašuje oddělení pozemků majetkového odboru. Bližší informace lze získat telefonicky na telefonním čísle 596 092 228, nebo osobně na MěÚ Bohumín, odbor majetkový, číslo dveří B103 v přízemí, e-mail holeszova.jana@mubo.cz.

 

Licitace pozemku - parc. číslo 1118/10, Starý Bohumín

Licitace pozemku - parc. číslo 1118/10, Starý Bohumín

Město Bohumín vyhlašuje licitaci na prodej pozemku.

Pozemek parc. číslo 1118/10 – trvalý travní porost o výměře 510 m2 v k. ú. Starý Bohumín, obec Bohumín. Pozemek není přístupný z veřejné komunikace, pouze přes areály soukromých firem.

Licitace 

 • licitace se koná ve středu 3.7.2019 ve 14:00
 • místo konání:  Městský úřad Bohumín, budova B, Masarykova 225, číslo dveří B101
 • vyvolávací kupní cena činí 150 000 Kč
 • výsledky licitace budou předloženy k rozhodnutí zastupitelstvu města Bohumína
 • ostatní náklady spojené s prodejem, a to poplatek za sepsání kupní smlouvy, vyhotovení znaleckého posudku a vklad do katastru nemovitostí jsou předběžně stanoveny na částku 6 800 Kč a budou přepočteny podle vylicitované kupní ceny. Jejich úhrada bude součástí nabídky.
 • licitační jistota:  15.000 Kč. Nutno uhradit ji před konáním licitace na účet číslo 6015-1721638359/0800. Variabilní symbol 1003.

 

Při licitaci nutno předložit

 • potvrzení o zaplacení licitační jistoty
 • fyzická osoba předloží občanský průkaz, v případě manželů občanské průkazy obou manželů
 • právnická osoba předloží výpis z obchodního rejstříku (úředně ověřenou fotokopii)
 • obálku s nabídkovou cenou na koupi pozemku
 • úředně ověřenou plnou moc v případě, že se licitace účastní pověřená osoba
 • při koupi nemovitosti do podílového spoluvlastnictví je nutné, aby na licitaci byli přítomni všichni budoucí spoluvlastníci, či měli u sebe úředně ověřenou plnou moc spoluvlastníků, kteří se dostavit nemohou

 

Podmínky prodeje pozemků

 • uhrazení licitační jistoty před konáním licitace
 • úhrada kupní ceny před podpisem kupní smlouvy, nejpozději do 60 dnů od zasedání zastupitelstva města
 • možnost zřízení předkupního práva pro město Bohumín

 

Informace

 • bližší informace lze získat na majetkovém odboru Městského úřadu v Bohumíně. Budova B, čp. 225, č. dv. B103, telefon 596 092 228. Kontaktní osoba je Jana Holeszová (e-mail holeszova.jana@mubo.cz)

 


  Print Print
  Back Back
  Up Up

Published / updated: 3.6.2019
Viewed : 445

 

Naposledy aktualizované

Vygenerováno za 0.04 sekund