Město Bohumín

česky PL

1.6.
2006

Miasto Bogumin

Witaj w Boguminie – mieście pełnym kontrastów. O Boguminie mówi się, że jeżeli odwiedzisz go raz, to albo pokochasz go, albo znienawidzisz. Innej możliwości nie ma. Być może sprawia to z jednej strony mnóstwo zieleni i cieków wodnych, a z drugiej kontrastująca z tym obecność przemysłu i transportu. Bogumin prowadzi urozmaicone życie, czemu sprzyja szeroka oferta sportowa i kulturalna. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej, chodź razem z nami zapoznać się z tymi niezwykłymi kontrastami. Przygraniczny Bogumin to Brama Morawsko-Śląska, przez którą teraz razem wejdziemy na Śląsk i dalej, na ziemie nadbałtyckie.

Geografia

Bogumin graniczy z Polską i leży w północnej części województwa morawsko-śląskiego. Miasto dzięki swemu dogodnemu położeniu odgrywa ważną rolę nie tylko w regionie, ale także w całym kraju. Leży bowiem na skrzyżowaniu tras kolejowych, u zbiegu rzek Odry i Olzy oraz na granicy dwu państw. Granicę naturalną z Polską tworzą przede wszystkim barwne doliny Odry i Olzy, których wody łączą się właśnie w Boguminie. Miasto leży w niecce ostrawskiej i od przemysłowej Ostrawy jest oddalone o niecałe pięć kilometrów. Bogumin zajmuje powierzchnię 3109 hektarów, a obszar, na którym leży, to równina pozbawiona większych wzniesień. Najwyższym punktem miasta jest Kopiec Zabłocki, który osiąga wysokość 248 metrów nad poziomem morza. Najniższe miejsce Bogumina znajduje się tam, gdzie Olza wpada do Odry i gdzie Odra opuszcza terytorium RC. Wysokość 189 metrów nad poziomem morza to także najniższy punkt województwa morawsko-śląskiego. Rzeka Odra i jej meandry stały się dzięki swej interesującej faunie i florze atrakcyjnym miejscem dla miłośników przyrody. Obrońcy przyrody domagają się ogłoszenia tych terenów obszarem chronionym.

Demografia

Bogumin liczy ponad 23 tysiące mieszkańców, którzy żyją w siedmiu dzielnicach Nowy Bogumin, Pudłów, Skrzeczoń, Stary Bogumin, Szonychel, WierzbicaZabłocie. Nazwy te wskazują, że dawniej chodziło o samodzielne wsie, które powstawały i rozwijały się od XIII wieku. Pierwsza pisemna wzmianka o wsi Bogun pochodzi bowiem z 1256 roku. Dzisiejszy kształt administracyjny miasto uzyskało dopiero w 1974 r.

Historia

Bogumin miał ważne położenie strategiczne już w chwili swojego powstania. Do dziś nic się zresztą nie zmieniło. Już w XII wieku krzyżowały się w Boguminie ważne szlaki kupieckie. Szlak Solny prowadził z Moraw do Krakowa, a Szlak Bursztynowy - z Węgier do Cieszyna i dalej, nad Bałtyk. Tędy biegła też droga z Pragi do Krakowa. Osada powstała więc w miejscu często odwiedzanym, w którym ponadto można było się łatwo przeprawić przez rzekę. Już w XV w. wybudowano tu pierwszy most, który jednak wiele razy zrywała wezbrana rzeka Odra. Dzięki rozwijającemu się handlowi napływali tu osadnicy, dlatego osada nazywana Bogun w czasie panowania króla Przemysława Ottokara II była już dużą wioską. Pierwsza wzmianka pisemna o wsi Bogun pochodzi już z 1256 roku i dotyczy dzisiejszej dzielnicy Stary Bogumin. Pewne jednak jest to, że ludzie osiedlili się tu na stałe o wiele wcześniej. Na podstawie nazwy Bogun można przypuszczać, że chodziło o osadę słowiańską.

Duże firmy

Dzisiejszy kształt miasto uzyskało w 1974 r. Wspólnie z Ostrawą i innymi miastami tworzy Bogumin przemysłowe centrum regionu. Na terenie miasta działa kilka znaczących przedsiębiorstw, które zatrudniają zdecydowaną większość aktywnych zawodowo mieszkańców nie tylko Bogumina, ale również okolicznych miejscowości. Do największych prosperujących firm należą Bekaert, s.r.o., Bochemie, s.r.o., Bonatrans, a.s., Koleje Czeskie (ČD) – stacja kolejowa i lokomotywownia, Rockwool, a.s. I ŽDB, a.s. (Huta i Druciarnia Bogumin).

Przyroda

Meandrująca rzeka Odra, która przepływa przez Bogumin, sprawiła już niejedną niespodziankę. Miłośnicy przyrody, wędrując jej brzegami, na pewno znajdą coś dla siebie. Niepowtarzalne zakątki pośród przygranicznych meandrów są domem dla wielu zwierząt. Żyją tu bobry i wydry, swoje gniazdowiska mają tu zimorodki. To wszystko, przy odrobinie szczęścia, baczny obserwator może zauważyć. Czasami Odra wyrzuci na brzeg ząb trzonowy lub kręg mamuta, którzy przed tysiącami lat przeprawiał się tu przez koryto rzeki. W roku 2004 niedaleko rzeki, w dzielnicy Kopytów znaleziono kamień graniczny z czasów Marii Teresy. Wyjątkowe meandry rozpoczynają się przy przejściu granicznym Bogumin-Chałupki i wiją się ok. 7 km doliną rzeki aż do zbiegu Odry i Olzy. Tereny położone na prawym brzegu Odry z Kaliszowymi Jeziorami i mokradłami ślepych ramion rzeki na północ od Starego Bogumina aż do zbiegu Odry i Olzy są unikatowe dzięki wyjątkowej faunie i florze. Dlatego też obszar pn. „Meandry dolnej Odry” znalazł się na liście terenów objętych szczególną ochroną i uzyskał status zabytku przyrody.

Chwile wytchnienia i relaksu pośród zieleni oferuje nie tylko miejscowym, ale również turystom park Petra Bezruča w samym centrum Bogumina. Założył go w 1907 r. na miejscu byłej bażanciarni hetman ziemski, hrabia Larisch-Mönnich. Kamień węgielny pozostał u wejścia do dziś. Początkowo chodziło o park w stylu angielskim, w czasie dwu wojen światowych park uzyskał dzisiejszy wygląd. Po dziś dzień to dla Bogumina prawdziwy skarb. Występuje tu sześćdziesiąt gatunków roślin drzewiastych – od akacji po zarwię. Pośród drzew stoi monumentalny pomnik ofiar obu wojen światowych z płaskorzeźbą klęczącego rannego żołnierza, wspartego o miecz – symbol nadziei. Do parku przylegają korty tenisowe, dwa boiska do piłki nożnej, plac zabaw dla dzieci - hobby park – a także amfiteatr z kinem letnim i ogrodowym barem szybkiej obsługi. Tuż za parkiem znajdują się stopniowo rozbudowywane obiekty sportowo-wypoczynkowe. Nie tylko ciekawostki przyrodnicze, lecz także położenie miasta na samej granicy z Polską i bogata oferta atrakcji sportowych, kulturalnych i innych sprawiły, że miasto dawniej żyjące głównie przemysłem przekształciło się w miejsce atrakcyjne dla turystów, w którym można ciekawie i pożytecznie spędzić wolny czas. To także główny powód, dla którego do Bogumina z roku na rok przybywa coraz więcej gości..

Wizja przysłości

Dzięki swojemu strategicznemu położeniu, o którym już wcześniej wspominaliśmy, Bogumin ma jak najlepsze dane po temu, aby stać się znaczącym węzłem transportowym nie tylko Republiki Czeskiej, lecz również Europy. Już od połowy XIX wieku wielkim atutem miasta jest kolej, którą można podróżować stąd we wszystkich kierunkach. To jednak nie wszystko. W Boguminie jest zarazem przejście drogowe i kolejowe do Polski. Ma też Bogumin dobre i szybkie połączenia z wojewódzkim miastem Ostrawą, od którego dzieli go zaledwie pięć kilometrów. Bogumin przetnie też autostrada D47, której budowa przebiega już w kilku miejscach miasta. Rozważa się także możliwości żeglugi po Odrze i budowę stacji przeładunkowej – terminalu drogowego i kolejowego, który dzięki połączeniu z koleją szerokotorową stałby się mostem pomiędzy Europą a Azją. Nie tylko te, ale i inne ważne dla miasta projekty są częścią planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego przez przedstawicielstwo miejskie. Bogumin tworzy razem z Ostrawą i innymi miastami obszar przemysłowy regionu. Na potencjalnych przedsiębiorców czeka przygotowany przez miasto ok. 15-hektarowy teren niedaleko przyszłej autostrady D47. Niezwykle istotna dla dalszego rozwoju miasta może być też strefa przemysłowa leżąca na terenie sąsiadującej z Boguminem Lutyni Dolnej. Jeżeli budowę strefy zajmującej 180 ha powierzchni zaakceptuje czeski rząd i Unia Europejska, będzie to miało dla rozwoju całego regionu morawsko-śląskiego ogromne znaczenie. W ostatnich latach miasto zainwestowało w budowę oczyszczalni ścieków w Szonychlu, w remont ulicy Dr. E. Beneša i budowę nowego parkingu w centrum miasta, w kanalizację Olšinek w Nowej Wsi i w gazyfikację podmiejskich dzielnic. Przystąpiono do rewitalizacji osiedli mieszkaniowych z wielkiej płyty. Przebudowa i modernizacja centrum miasta przebiegać będzie także w następnych latach.

 

 Různé


Různé - zvětšit fotografii
Různé - zvětšit fotografii
Různé - zvětšit fotografii
Různé - zvětšit fotografii
Různé - zvětšit fotografii
Různé - zvětšit fotografii
Různé - zvětšit fotografii
Různé - zvětšit fotografii
Různé - zvětšit fotografii
Různé - zvětšit fotografii
Různé - zvětšit fotografii
Různé - zvětšit fotografii
Různé - zvětšit fotografii
Různé - zvětšit fotografii
Různé - zvětšit fotografii
Různé - zvětšit fotografii
Různé - zvětšit fotografii
Různé - zvětšit fotografii
Různé - zvětšit fotografii
Různé - zvětšit fotografii
Různé - zvětšit fotografii
Různé - zvětšit fotografii
Liczba wejść : 411 100

Z powrotem

    Městský úřad