close google translator menu
Dziś wtorek 16.7., imieniny obchodzi Luboš.
Dnes má svátek Luboš. Gratulujeme :)

Osobowości dzisiaj urodzone:


 • Miguel Induráin (*1964) - Španělský cyklista
 • Eva Sadková (*1931, +8.4.2000) - Scénáristka a režisérka
 • Ginger Rogersová (*1911, +25.4.1995) - Americká tanečnice a herečka
 • Karol Sidor (*1901, +20.10.1953) - Československý politik
 • Trygve Lie (*1896, +30.12.1968) - Norský politik, první generální tajemník OSN
 • Frits Zernike (*1888, +23.3.1966) - Nizozemský fyzik, držitel Nobelovy ceny
 • Vladimír Jindřich Bufka (*1887, +23.5.1916) - Fotograf, publicista
 • František Roith (*1876, +5.9.1942) - Architekt
 • Roald Amundsen (*1872, +19.6.1928) - Norský polární výzkumník
 • Josef Jungmann (*1773, +14.11.1847) - Národní buditel, jazykovědec a spisovatel
 • Andrea del Sarto (*1486, +21.1.1531) - Italský malíř
Zmienić wielkość tekstu: A- |  A |  A+

Statistiky kriminality

Statistiky kriminality

Úvod

Úkolem Policie České republiky je chránit bezpečnost osob a majetku, chránit veřejný pořádek, předcházet trestné činnosti, plnit úkoly trestního řízení, jakož i úkoly na úseku vnitřní bezpečnosti.

Služební obvod bohumínského obvodního oddělení, je tvořen katastrálními územími města Bohumína a města Rychvaldu, který je s přihlédnutím k počtu obyvatelů, bezpečnostní situaci a početním stavům policistů rozdělen do pěti okrsků, se stanovenou územní odpovědností nejméně jednoho policisty okrskáře.

Vlastní úkoly policie na území města Bohumína a města Rychvaldu plní zejména policisté obvodního oddělení Bohumín, ve spolupráci s policisty dopravního inspektorátu, 2. oddělení služby kriminální policie a vyšetřování. Svou činnost zde však vykonávají i policisté zařazeni u oddělení železniční policie a doprovodu vlaků, dálničního oddělení, ale i jiných služeb. Na území města Bohumína pak nejméně jedenkrát měsíčně působí společná česko-polská hlídka.

Na zajišťování bezpečnosti a zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku se vedle příslušníků Policie České republiky spolupodílí i obě města, zejména činností Městské Policie Bohumín, působící, na základě veřejnoprávní smlouvy, i na území města Rychvaldu. Samotné formy spolupráce, stejně jako úkoly jednotlivých měst, ale i policie, jsou smluvně upraveny sjednanými koordinačními dohodami.

 

Trestné činy

Úvodní přehled o zjištěné trestné činnosti za rok 2018

Na teritoriu územního odboru Karviná bylo v roce 2018 zjištěno celkem 4852 trestných činů, při celkové objasněnosti 54,51 %. Ve srovnání s rokem 2017 došlo ke snížení evidované trestné činnosti o 476 skutků, při současném zvýšení objasněnosti o 1,26 %.

Zjištěná trestná činnost na teritoriu obvodního oddělení Bohumín

V obvodu služební působnosti bohumínského obvodního oddělení, tj. na katastrálních územích měst Bohumín a Rychvald, bylo v roce 2018 evidováno 367 případů trestných činů, jejichž objasněnost činí 64,58 %. Ve srovnání s rokem 2017 došlo k poklesu evidované trestné činnosti o 41 skutků, při současném zvýšení objasněnosti o 4,04 %.

Násilná trestná činnost – 42 skutků (objasněnost 73,81 %)

Bylo evidováno 5 případů loupeže (objasněno 40 %); 1 případ násilí proti úřední osobě (objasněno 100 %); 19 případů úmyslného ublížení na zdraví (objasněno 94,74 %); 1 případ nebezpečného vyhrožování (objasněno 100 %); 6 případů vydírání (objasněno 50 %), 7 případů porušování domovní svobody (objasněno 85,71 %), 2 případy týrání svěřené osoby (dosud neobjasněno) a 2 případy týrání osoby žijící ve společné domácnosti (objasněno 100 %)

Mravnostní trestná činnost – 14 skutků (objasněnost 64,29 %)

V roce 2018 bylo prověřováno 14 případů mravnostní trestné činnosti: 2 případy znásilnění (objasněno 100 %); 1 případ sexuálního nátlaku (objasněno 100 %), 7 případů pohlavního zneužívání (objasněno 57,14 %), 1 případ šíření pornografie (dosud neobjasněno) a 3 případy ostatní mravnostní trestné činnosti (objasněno 66,66 %). Majetková trestná činnost – 129 skutků (objasněnost 35,66 %) V roce 2018 byl meziročně zaznamenán pokles počtu majetkových trestných činů, kdy bylo zjištěno celkem 129 skutků, při jejich celkové objasněnosti 35,66 %.

Krádeže vloupáním – 35 skutků (objasněnost 37,14 %)

Z celkového počtu 35. krádeží spáchaných vloupáním2, bylo evidováno: 4 případy vloupání do obchodů (objasněno 100 %); 1 případ vloupání do ubytovacího objektu (dosud neobjasněno); 1 případ vloupání do školy (dosud neobjasněno); 1 případ vloupání do bytu (dosud neobjasněno); 6 případů vloupání do rodinných domů (objasněno 33,33 %) a 22 případů vloupání do ostatních objektů (objasněno 31,82 %).

Krádeže prosté – 69 skutků (objasněnost 40,58 %)

Ze 69. případů krádeží prostých bylo evidováno: 7 případů kapesních krádeží (objasněno 28,57 %); 5 krádeží dvoustopých motorových vozidel (objasněno 20,00 %), 10 případů krádeží věci z aut (objasněno 20,00 %); 3 případy krádeží součástek motorových vozidel
(dosud neobjasněno); 5 případů krádeží jízdní kol (objasněno 20,00 %); 12 případů krádeží v bytech (objasněno 50,00 %), 22 případů krádeží v jiných objektech (objasněno 59,09 %) a 5 krádeží ostatních (objasněno 60,00 %).

Územní rozložení kriminality

Z celkového počtu 367. trestných činů evidovaných v roce 2018 jich bylo 295 spácháno
na území města Bohumína a 72 na území města Rychvaldu.

 

Přestupky

V roce 2018 bylo na teritoriu obvodního oddělení Bohumín zjištěno 1866 přestupků, z nichž jich bylo 1109 vyřízeno příkazem a 491 přestupků bylo oznámeno příslušným správním orgánům.

Na území města Bohumína bylo prověřováno 1600 událostí, majících znaky některého z přestupků. Z nich bylo 963 přestupků vyřízeno příkazem a 409 podezření z přestupku bylo oznámeno příslušnému správnímu orgánu.

Na území města Rychvaldu bylo zjištěno 389 případů podezření ze spáchání přestupku, z nichž bylo 245 vyřízeno příkazem a 104 podezření z přestupku bylo oznámeno příslušnému správnímu orgánu.

 

Stav veřejného pořádku

V roce 2018, stejně jako v roce předcházejícím nedošlo, na teritoriu obvodního oddělení Policie České republiky v Bohumíně, k žádnému hromadnému narušení veřejného pořádku. K jeho ochraně byla přijata preventivní opatření, zejména v souvislosti s přepravou fotbalových fanoušků po železnici, konáním volby Prezidenta republiky a voleb do Senátu Parlamentu České republiky.

V roce 2018 bylo policisty provedeno 7 služebních zákroků s použitím donucovacích prostředků, které bylo ve všech případech vyhodnoceno zákonné a přiměřené. Policisty obvodního oddělení bylo na osobní svobodě omezeno celkem 169 osob; 25 osob bylo umístěno v policejní cele; bylo vypátráno 97 hledaných či pohřešovaných osob; 19 osob bylo dodáno k lékařskému ošetření do protialkoholní záchytné stanice, bylo provedeno 131 eskort.

 

Domácí násilí

V roce 2018 bylo prověřováno 29 incidentů se znaky domácího násilí, kdy v jednom případě došlo k vykázání násilné osoby.

 

Bezpečnost silničního provozu

Zejména v souvislosti s dohledem nad bezpečností silničního provozu bylo zjištěno cekem 86 řidičů (74x Bohumín a 12x Rychvald), vykonávajících svou činnost pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek. Z toho 14 skutků (9x Bohumín a 5x Rychvald) bylo kvalifikováno jako trestný čin a v 72 případech (65x Bohumín a 9x Rychvald) bylo v jednání řidiče spatřováno podezření z přestupku. V případě 29. řidičů (25x Bohumín a 4x Rychvald) bylo zjištěno jejich nerespektování rozhodnutí příslušných orgánů, jimiž jim byla řízení motorových vozidel zakázána.

 

Závěr

Bezpečnostní situaci na teritoriu města Bohumína i města Rychvaldu lze z dlouhodobého hlediska považovat za stabilizovanou. V roce 2018 došlo, při obdobných personálních, materiálových i legislativních podmínkách, k dalšímu meziročnímu poklesu zjištěné trestné činnosti, při současném zvýšení její objasněnosti.

        

DokumentyPublikowane / aktualizacja: 21.6.2019
Liczba wejść : 4 029

 

Naposledy aktualizované

Ostatní školská zařízení

10.7.2019
Základní umělecká škola

Základní umělecká škola

Základní školy

10.7.2019
Zobrazit článek:Základní škola, speciální škola Pudlov

Základní škola, speciální škola Pudlov

Co nového na webu

2.7.2019
Co nového na webu

Co nového na webu

Policejní okrsky

21.6.2019
Policejní okrsky

Policejní okrsky

Statistiky kriminality

21.6.2019
Statistiky kriminality

Statistiky kriminality

Zpracovávané osobní údaje

3.6.2019

Zpracovávané osobní údaje - odbor dopravy

Zpracovávané osobní údaje

3.6.2019

Zpracovávané osobní údaje - základní informace

Dotace z Evropské unie

30.5.2019
Lesopark Na Panském v Bohumíně

Lesopark Na Panském v Bohumíně

Vygenerováno za 0.08 sekund