close google translator menu
Dziś piątek 5.6., imieniny obchodzi Dobroslav.
Dnes má svátek Dobroslav. Gratulujeme :)

Osobowości dzisiaj urodzone:


 • Jakub Klepiš (*1984) - Český hokejový hráč
 • Eduard Hartmann (*1965) - Slovenský lední hokejista
 • Ilona Massey (*1912, +20.8.1974) - Maďarská zpěvačka
 • Stanislav Kostka Neumann (*1875, +28.6.1947) - Český spisovatel
 • Adam Smith (*1723, +17.7.1790) - Skotský ekonom a filozof
Zmienić wielkość tekstu: A- |  A |  A+

Sběrný dvůr komunálních odpadů

Sběrný dvůr komunálních odpadů

Sběrný dvůr komunálních odpadů je provozován v areálu BM servisu a.s. na ul. Koperníkové. Občané města Bohumína mají možnost ve sběrném dvoře odevzdávat vytříděné složky komunálního odpadu a kompletní vyřazené elektrozařízení. Občan, při návštěvě sběrného dvora, prokáže obsluze sběrného dvora své bydliště na území města Bohumína platným dokladem. Ve sběrném dvoře není vybírána žádná úhrada. Sběrný dvůr nesmí využívat podnikatelé k likvidaci odpadů z podnikatelské činnosti. Podnikatelé mohou ve sběrném dvoře předávat pouze kompletní vyřazené elektrozařízení.

Od ledna 2011 platí ve sběrných dvorech přísnější pravidla. Ke zpřísnění pravidel jsme byli nuceni přistoupit z důvodu zneužívání dosavadního systému. Ve sběrných dvorech neúměrně rostlo množství odevzdaného stavebního odpadu, za poslední tři roky se množství ztrojnásobilo.  Od ledna 2011 proto platí omezení pro množství odevzdaného stavebního odpadu a pro množství odevzdaných pneumatik. Tyto limity budou přísně kontrolovány.  Veškerá  evidence je nyní vedena v počítačové podobě. Počítač při každé návštěvě   vyhodnotí všechny předcházející návštěvy jednotlivce, všechny  druhy a množství odevzdaných odpadů či vyřazeného elektrozařízení a to podle čísel popisných v případě  rodinných domů  nebo bytů v případě bytové zástavby. 

Stavební odpad a pneumatiky nad stanovený limit odebrán nebude, lze je odvézt na skládku komunálního odpadu do vyčleněného kontejneru na vlastní náklady.

 

Které konkrétní druhy odpadů lze ve sběrném dvoře odevzdat?

 • Velkoobjemové odpady, to jsou odpady, které svým objemem nevejdou do popelnice (např. skříně, gauče, koberce)
 • separovaný odpad – plasty, papír, sklo (mimo autoskla ),nápojové kartonové obaly, plechovky od nápojů
 • textil
 • kovový odpad,
 • pneumatiky - celkový počet odevzdaných pneumatik je omezen, maximálně 5 ks na jeden rodinný dům  nebo jeden byt v případě bytové zástavby za kalendářní rok
 • stavební odpad (zemina, beton, cihla, demoliční odpady) je odebírán od ledna 2011 pouze ve stabilním sběrném dvoře  v omezeném množství a to pouze  1 středně velký vozík (o rozměrech   120 x 240 x 30 cm) na jeden rodinný dům  nebo jeden byt v případě bytové zástavby za kalendářní rok, upozorňujeme, že v mobilním sběrném dvoře stavební odpad již není odebírán
 • nebezpečné odpady - např. autobaterie, motorové oleje, zbytky barev, zbytky chemikálií, olejové filtry, léčiva, obaly obsahující nebezpečné látky,…)
 • elektrozařízení, tj. vyřazené elektrospotřebiče (např. televizory, ledničky, počítače, vysavače, pračky, žehličky, el.hračky, zářivky ...), vyřazené elektrospotřebiče musí být kompletní
 • odpad ze zeleně –z důvodu otevření nové kompostárny  je ve stabilním sběrném dvoře odebírán ve větším rozsahu, kromě dosud odebíraných rostlinných odpadů (posečená tráva, listí, rostlinné zbytky) lze nově předávat ořezy keřů a stromů do průměru 20 cm. Upozorňujeme, že v mobilním sběrném dvoře ke změně nedochází. Nadále  jsou   odebírány rostlinné odpady jako v minulosti (posečená tráva, listí, rostlinné zbytky)  bez ořezů keřů a stromů.

Pro provoz sběrného dvora obecně platí, že občan přivezený odpad sám uloží na místo, které mu určí obsluha sběrného dvora. V případě likvidace pozůstalosti, vyklizení bytu nebo rodinného domu si občan zajistí likvidaci tohoto odpadu samostatně prostřednictvím BM servisu a. s. (přistavení velkokapacitního kontejneru pouze pro svoji potřebu) a za tuto službu zaplatí.

 

Jaká je provozní doba ve sběrném dvoře?

 • v období zimního času ve dnech pondělí až pátek od 8:00 do 16:00 hodin a v sobotu od 8:00 do 14.00 hodin
 • v období letního času ve dnech pondělí až pátek od 8:00 do 17:00 hodin a v sobotu od 8:00 do 14.00 hodin

 

Služba pro občany ve sběrném dvoře !

Z důvodu odkládání velkoobjemových odpadů kolem popelnic a sběrných nádob na odpady vznikla pro občany další služba. BM servis a.s. nabízí odvoz velkoobjemových odpadů (skříně, gauče, ledničky, televizory, pračky,…) do sběrného dvora multikárou. Tuto službu si občané mohou objednat v BM servisu a.s. osobně (kancelář odpadového hodpodářství ul.Koperníkova 1185) v době od 6.00 do 14.00 hodin (bližší informace ne tel. 596 092 466) minimálně jeden týden předem. Službu hradí v plné výši občané. Odpady jsou sváženy dle domluvy s občany pondělí-pátek od 7.00-13.00 hodin.

 • cena za odvoz odpadů:  541 Kč/hod.

BM servis a.s. nabízí občanům další variantu odvozu velkoobjemových odpadů (skříně, gauče, ledničky, televizory, pračky, …) do sběrného dvora. Občané po uhrazení zálohy ve výši 500 Kč a po prokázání své totožnosti mají možnost zapůjčení vozíku (dvoukoláku) pro převoz odpadů. Záloha je po odevzdání vozíku obsluze sběrného dvora v plné výši vrácena.

Sběrný dvůr je ekologickým zařízením. Umožňuje provádět třídění odpadů a tím zamezuje jejich likvidaci nevhodným způsobem pouze na skládce. S odevzdaným odpadem je podle jednotlivých druhů dále nakládáno. Podstatná část je odevzdávána firmám, které zajišťují znovupoužití surovin případně využití odpadů, zbytky zeleně jsou odváženy a ke kompostování do kompostárny a jen malá část odpadů končí na skládce.


Publikowane / aktualizacja: 14.5.2019
Liczba wejść : 23 515

 

Naposledy aktualizované

Co nového na webu

3.5.2020
Co nového na webu

Co nového na webu

Hlášení závad pro Android

2.5.2020
Mobilní aplikace Hlášení závad Bohumín

Mobilní aplikace Hlášení závad Bohumín

Prodej nemovitostí

8.4.2020

Prodej nemovitostí

Policejní okrsky

6.2.2020
Policejní okrsky

Policejní okrsky

Vygenerováno za 0.22 sekund