Město Bohumín

česky PL

27.11.
2020

Rodinná centra, volnočasové aktivity a další

Vhodně směrovaná činnost dětí a mládeže odvádí mladé od společensky nežádoucích aktivit. Děti zároveň získávají nové vědomosti a dovednosti, které významně rozvíjejí jejich osobnost. Pokud s dětmi  tráví volný čas i jejich rodiče, případně se setkávají celé rodiny, které vzájemně sdílejí své dosavadní zkušenosti, je taková aktivita pro všechny ještě větším přínosem. Zde naleznete některé služby se zaměřením na volnočasové a vzdělávací aktivity pro rodiny s dětmi.

 

Centrum rodiny Bobeš, z. s.

Centrum nabízí informační, setkávací, vzdělávací a pobytové aktivity, které jsou buď pravidelné, nebo měsíčně aktualizované. Služba je určena pro nastávající rodiče, rodiny s malými dětmi a rodiny s dětmi v náhradní rodinné péči. Bližší informace o poskytovaných aktivitách naleznete na webových stránkách centra.

 

Rodinné centrum Slůně, z. s.

Centrum slouží k neformálnímu setkávání rodin s malými dětmi od narození do cca 7 let a všem, kteří chtějí společně s dětmi aktivně prožít nejkrásnější část jejich života. Mezi aktivity centra patří organizace pravidelných kroužků pro děti a dospělé, přednášky odborníků, odpolední a sobotní akce pro širokou veřejnost a mnoho dalších. Bližší informace naleznete na webových stránkách centra.

 

Rodinný obzor, z. s.

Posláním spolku je podpora osob se zdravotním postižením, jejich rodin a dalších pečujících osob v jejich nelehké situaci. Nabízí podporu rozvoje dovedností a schopností osob se zdravotním postižením formou volnočasových aktivit a terapií, poskytování poradenství a pořádání odborných přednášek. Bližší informace naleznete na webových stránkách spolku.

 

Dům dětí a mládeže Bohumín, p. o.

Dům dětí a mládeže provozuje zájmovou, výchovnou, vzdělávací a rekreační činnost na úseku sportu, techniky, turistiky, estetiky a společenských věd pro děti, mládež a dospělé. Bližší informace naleznete na webových stránkách služby.


Liczba wejść : 318

Z powrotem