Město Bohumín

česky PL

3.10.
2020

Pomoc doma

Nejlépe se člověk cítí v prostředí, které zná dobře, kde má pocit bezpečí, což u osob seniorského věku nabývá na významu. Zde naleznete aktuální nabídku služeb, které mohou dopomoci při zabezpečení potřeb seniora a zároveň mu umožnit zůstat co nejdéle v domácím prostředí.

 

Pečovatelská služba

Služba je určena pro ty, kteří chtějí zůstat doma, i když se už o sebe  nemohou plně a samostatně postarat. Pečovatelská služba má přesně vymezené úkony, se kterými Vám může pomoci, jedná se např. o pomoc s hygienou, nákupy, donáškou jídla aj. Tiskopis žádosti, nabídku služeb, ceník úhrad za poskytování pečovatelské služby a bližší informace naleznete na webových stránkách služby.

 

Osobní asistence

Osobní asistence zajišťuje pomoc dospělým osobám žijícím v domácím prostředí, které chtějí zůstat doma a nemohou se plně a samostatně o sebe  postarat. Čas, průběh i její obsah určuje sám klient (doprovod na procházku, předčítání aj.). Tiskopis žádosti, nabídku služeb, ceník úhrad za poskytování osobní asistence a bližší informace naleznete na webových stránkách dané služby.

 

Domácí zdravotní péče

Jedná se o zdravotní službu, která může být pacientům poskytována v domácím prostředí na základě doporučení ošetřujícího lékaře s ohledem na zdravotní stav pacienta. Kvalifikované zdravotní sestry poskytnou vše potřebné přímo v domácím prostředí. Mohou aplikovat injekce, převazovat rány či s pacientem rehabilitovat. Můžete využít např. níže uvedeného poskytovatele služby.

 

Tísňová péče

Komplexní asistenční služba, která spočívá v tom, že klient má stále na dosah malé elektronické zařízení s jediným tlačítkem. Po jeho stisknutí se ozve hlas operátora, který po vyhodnocení situace zvolí postup a formu zajištění pomoci. Jedná se o zpoplatněnou službu. Zájemce si pořídí jednorázově zařízení a za jeho provoz pak platí měsíční paušál. Můžete využít např. níže uvedené služby.

 

Mobilní hospicová péče

Služba je poskytována nevyléčitelně nemocným lidem, kteří se nachází v pokročilém či závěrečném stádiu nemoci. Snahou je spolu s nemocným a jeho rodinou vytvořit plán tzv. paliativní péče a udržet při tom dobrou kvalitu života i v pokročilé fázi nemoci. Péči zajišťuje kvalifikovaný zdravotně-sociální personál a probíhá přímo v domácnostech. Služba je poskytována bezplatně. Můžete využít např. níže uvedené služby.


Liczba wejść : 1 023

Z powrotem

    Městský úřad