close google translator menu
Dziś wtorek 1.12., imieniny obchodzi Iva.
Dnes má svátek Iva. Gratulujeme :)

Osobowości dzisiaj urodzone:


 • Kateřina Průšová (*1983) - Česká modelka a Miss 2002
 • Vladimír Sičák (*1980) - Český hokejový hráč
 • Emily Mortimer (*1971) - Anglická herečka
 • Jeremy Northam (*1961) - Anglický herec
 • Jiří Pavlica (*1953) - Český hudebník
 • Jaco Pastorius (*1951, +21.9.1987) - Jazzový a rockový baskytarista
 • Woody Allen (*1935) - Americký herec a režisér
 • Pavol Gábor (*1932, +28.8.2003) - Slovenský tenorista
 • Miroslav Kusý (*1931) - Slovenský politolog
 • Vilém Wünsche (*1900, +3.5.1984) - Český malíř
 • Miguel Fleta (*1893, +29.5.1938) - Španělský tenorista
 • Marie Amálie Portugalská (*1831, +4.2.1853) - Brazilská šlechtična
 • Martin Heinrich Klaproth (*1763, +1.1.1817) - Německý chemik, objevitel uranu
 • Tadeáš Hájek (*1525, +1.9.1600) - Český fyzik a astronom
Zmienić wielkość tekstu: A- |  A |  A+

Další možnosti pomoci

Zde naleznete další užitečné informace, rady a typy, jak zajistit potřeby seniora a zároveň tak částečně ulehčit i pečujícím osobám.  

 

Pomůcky, které ulehčí život

Pokud zdravotní stav Vašeho příbuzného nebo blízké osoby vyžaduje trvale či přechodné používání konkrétního zdravotnického prostředku, např. hole, berle, sedátka do vany či sprchy aj., ošetřující lékař navrhne nejvhodnější zdravotnický prostředek, následně vystaví poukaz na danou pomůcku. Poukazy na speciální pomůcky vyhotovují odborní lékaři a podléhají schválení revizního lékaře. Pokud pomůcku nehradí pojišťovna v plné výši, musí na tuto skutečnost lékař pacienta upozornit. Pomůcky lze vyzvednout či zakoupit například v níže uvedené prodejně v Bohumíně.

 

Při péči o příbuzného nebo blízkého člověka doma je také vhodné upravit prostředí, ve kterém se bude péče zajišťovat. Můžete využít například možnosti zapůjčení kompenzačních pomůcek (polohovací postele, sedátka do vany nebo sprchy, mechanické vozíky aj.), které usnadní péči a zlepší kvalitu života Vám i Vašemu blízkému. Lze využít níže uvedené půjčovny.

 

Finanční pomoc

Příspěvek na péči

V případě, že se staráte o blízkého, který z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebuje pomoc jiné fyzické osoby, lze zažádat o příspěvek na péči. Žadatelem o příspěvek na péči je přímo osoba, o kterou se staráte. Ta si může z přiznaného příspěvku zaplatit jak profesionální sociální služby, tak také pomoc, kterou mu může poskytovat buď někdo blízký, anebo tzv. asistent sociální péče. Vyřízení příspěvku na péči trvá několik měsíců, ale přiznává se ke dni podání žádosti. Žádost o příspěvek na péči se podávají na příslušných pobočkách úřadu práce dle místa trvalého pobytu, tiskopis žádosti naleznete na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí  (www.mpsv.cz/web/cz/-/zadost-o-prispevek-na-peci).

 

Příspěvek na zvláštní pomůcku

Po splnění zákonem stanovených podmínek můžete zmírnit finanční dopady zdravotního postižení také prostřednictvím dávky vyplácené Úřadem práce České republiky. Jedná se o příspěvek na zvláštní pomůcku, kdy tato dávka přispívá např. k zakoupení kompenzačních pomůcek, k provedení úprav bytu či domu aj. Bližší informace naleznete na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí. Seznam druhů a typů zvláštních pomůcek, na které je dávka určena, naleznete ve vyhlášce č. 388/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 

Ustanovení zvláštního příjemce důchodu

Zvláštní příjemce důchodu může být ustanoven v případech, kdy oprávněný příjemce důchodu již není vzhledem ke svému nepříznivému zdravotnímu stavu schopen přebírat důchod a hospodařit s ním. Na základě podané žádosti ustanoví zvláštního příjemce důchodu městský úřad. Bližší informace získáte u sociálních pracovnic na Městském úřadě v Bohumíně.

 

Parkovací průkazy  

Osoby, které splnily zákonem stanovené podmínky a byl jim vydán průkaz osoby se zdravotním postižením (ZTP, ZTP/P) mají nárok na vydání parkovacího průkazu označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou. Držitelé jsou také osvobození od poplatku za použití dálnice a rychlostní silnice. Parkovací průkaz vyřídíte na Odboru sociálním na Městském úřadě v Bohumíně.

 

Zlepšení podmínek bydlení

Nájemce městského bytu, jehož zdravotní stav mu neumožňuje plnohodnotně provádět osobní hygienu, se může obrátit na Odbor správy domů Městského úřadu v Bohumíně s písemnou žádostí ve věci úprav bytu – zejména výměny vany za sprchový kout. Šetření v domácnosti a posouzení vhodnosti žádosti zajistí výše uvedený odbor ve spolupráci s odborem sociálním.

 

Senior taxi

Senior taxi zřídilo město pro občany od 65 let s trvalým pobytem v Bohumíně. Provozovatel služby vozí seniory z místa jejich bydliště na předem určená místa  v Bohumíně a zpět. Senior zaplatí řidiči taxíku za každou jízdu 15 korun, ostatní náklady hradí město Bohumín. Taxi lze využít maximálně osmkrát v měsíci. Spolu s ním může cestovat ještě jedna osoba jako doprovod.

 

Senior klub

Jedná se o skupinu seniorů nad 60 let, které baví být spolu na nejrůznějších místech či akcích. Členové i nečlenové se schází od pondělí do čtvrtku v Klubovně seniorů v Bohumíně. Mohou si zde popovídat s přáteli, najít si přátelé nové nebo si zahrát různé hry. Pořádají také besedy, přednášky, zájezdy do divadel, výlety a vícedenní pobyty do různých míst, a to ne jen v České republice. Více informací naleznete na webových stránkách klubu.

 

Senior v tísni

Bezplatná linka důvěry – Život90

Telefonická linka je zaměřená na pomoc a podporu seniorů a osob, které o ně pečují. Poskytuje nepřetržitě telefonické poradenství a pomoc nejen v případě krizových situací.

 

Bezplatná linka důvěry – Elpida

Je anonymní telefonickou linkou pro seniory, osoby o seniory pečující a osoby v krizi. Nabízí volajícím důvěrný prostor pro sdílení jejich pocitů, provází je náročnými životními situacemi, poskytuje jim smysluplné kontakty na další služby a instituce. 

 


Publikowane / aktualizacja: 1.10.2020
Liczba wejść : 325
 

Naposledy aktualizované

Prevence sociálního vyloučení

1.12.2020

Prevence sociálního vyloučení

Lidé se zdravotním postižením

1.12.2020

Lidé se zdravotním postižením

Děti, mládež, rodina

1.12.2020

Děti, mládež, rodina

Prevence sociálního vyloučení

30.11.2020

Pomoc osobám v nepříznivé životní situaci

Lidé se zdravotním postižením

30.11.2020

Podpora péče v domácím prostředí

Děti, mládež, rodina

30.11.2020

Poradenství

Lidé se zdravotním postižením

29.11.2020

Pomoc v sociálním pobytovém zařízení

Děti, mládež, rodina

29.11.2020

Služby sociální prevence

Prevence sociálního vyloučení

28.11.2020

Pomoc osobám bez přístřeší

Lidé se zdravotním postižením

28.11.2020

Další možnosti pomoci

Děti, mládež, rodina

28.11.2020

Náhradní rodinná péče

Děti, mládež, rodina

27.11.2020

Rodinná centra, volnočasové aktivity a další

Ceník inzerce

5.11.2020
Ceník inzerce Městských novin OKO

Ceník inzerce Městských novin OKO

Dotace z Evropské unie

2.11.2020
Dopravní terminál Bohumín

Dopravní terminál Bohumín

Dotace z Evropské unie

2.11.2020
Chráněné bydlení Husova č. p. 559 v Bohumíně

Chráněné bydlení Husova č. p. 559 v Bohumíně

Senioři

15.10.2020

Senioři

Dotace z Evropské unie

14.10.2020
Zateplení objektu BOSPORKY, Bohumín

Zateplení objektu BOSPORKY, Bohumín

Vygenerováno za 0.22 sekund