Město Bohumín

česky PL

17.6.
2016

Výčet všech zakázek zadaných společnosti VANESTA reklama, s. r. o.

Žádost č. 19/2016 ze dne 3.6.2016

Výčet všech zakázek (včetně plateb za ně) zadaných městem Bohumín společnosti VANESTA reklama, s. r. o. za posledních 5 let

Vyřízeno dne 17.6.2016 – žádost vyřídil písemně interní audit.

 

Poskytnuté informace

Žadateli poskytnuta požadovaná informace - přehled zakázek (včetně plateb) zadaných městem Bohumín společnosti VANESTA reklama, s. r. o. za roky 2012 – 2016.


Liczba wejść : 4 605

Z powrotem

    Městský úřad