Město Bohumín

česky PL

2.3.
2017

Investiční plán města na rok 2017

Žádost č. 6/2017 ze dne 16.2.2017 

Investiční plán města na rok 2017.

Vyřízeno dne 2.3.2017 – žádost vyřídil odbor rozvoje a investic.

 

Poskytnuté informace  

Investiční plán na rok 2017

Název projektu

V mil. Kč

Zahájení VŘ

Zahájení realizace

Revitalizace veřejného prostranství Alešova

10,0

02/2017

04/2017

Revitalizace veřejného prostranství Čs. armády, Jateční – 3. etapa

7,0

02/2017

05/2017

Revitalizace veřejného prostranství Mládežnická

5,0

03/2017

08/2017

Kanalizace Úvozní Skřečoň

4,5

01/2017

03/2017

 

Kanalizace Vrbice

6,5

02/2017

04/2017

 

Kanalizace Sokolská, Rychvaldská vč. ČS Záblatí

5,0

01/2017

04/2017

Kanalizace Bezručova Záblatí

0,5

05/2017

08/2017

 

Stavební úpravy BD Šunychelská, Mírová

24,0

02/2017

04/2017

Stavební úpravy BD 1059-1063 Okružní

7,2

02/2017

04/2017

 

Stavební úpravy BD 1056,1057,1058 Čs. armády

 

3,7

02/2017

04/2017

Stavební úpravy BD 1064,1065 tř. Dr. Beneše

3,5

02/2017

04/2017

Lokalita Mládežnická – napojení ÚT a TUV na CZT

 

9,5

02/2017

06/2017

ZŠ Polská – modernizace školní zahrady

 

1,0

02/2017

07/2017

Nové výtahy BD 1093 Sv. Čecha

2,0

01/2017

06/2017


Liczba wejść : 3 233

Z powrotem

    Městský úřad