Město Bohumín

česky PL

2.5.
2017

Budovy pronajímané městem

Žádost č. 10/2017 ze dne 21.4.2017 

Předmět žádosti:  budovy pronajímané městem včetně  budov užívaných příspěvkovými organizacemi města.

Vyřízeno dne 2.5.2017 – žádost vyřídil písemně majetkový odbor.

  

Poskytnuté informace

Budovy pronajímané městem

 

Ulice

Číslo popisné

Nerudova

364,366,467,468,565,566,567,881,883,884,866,973,1156,1157,1158

Osvoboditelů

1019,1020,1021,1022,1023,1024,1025

Nám. Svobody

7-DPS,45,37

Slezská

12,19 (neobydlené),26,339,227,276,292,348 (neobydlené),363

Smuteční

476

Sokolská

208

P. Cingra

270

Mírová

945,946,947,948,949,950,1015,1016

ČSA

111,148,176,200,228,238,689,690,1032,1033,1034,1035,1036,1042,1043,

1044,1045,1046,1047,1048 (garáže),1049,1050,1052,1053,1054,1056,

1057,1058,1063,1072

Jateční

166,177,179,183,197,207,212,215,241,266,271,276,865,875,964,

965,1153,1154,149-DPS,152

Na Chalupách

121-DPS

Tř. Dr. E. Beneše

766,846,852,98,107,109,131,709,1071,1155,1160,1064,1065

Sv. Čecha

1093

Okružní

229,236,375,376,378,379,380,381,382,383,716,1055,1059,1060,

1061,1062,1068,1069,1087 (garáže)

Drátovenská

197,198,239,246

Trnkova

282,283,304,305,306,307,320,321,322

Na Loukách

315

Čáslavská

53,55,193,205,268,303,304,1067,982 (garáže),983,984,985,986,987,988,989

Žižkova

127,178

Masarykova

287,411,418,733,927,928,929,930

Kostelní

312,328,404

Komenského

101,535,1150,1151,1152

Starobohumínská

153

Ostravská

84,143,204,366

Jeremenkova

94,95

Partyzánská

289,290,302

U školky

65

Štefánikova

280,281,290,354,361,414,905,906,907,925,926,931,932,957,1073,

1076,1077,1078,1079,1080

Spojovací

924

Poděbradova

124,125,126

Alešova

921,922,923,1070

9.května

68,83,84,100,592,902,903

Šunychelská

951,952,953,954,955,956

Palackého

760,761

Janáčkova

804,805,806,807,808,809,810,811,833,834

Sad Petra Bezruče

20,1173

Tyršova

712,812,813,814,820,821,822

1.máje

10,201,209,265,266,277,448

Vrchlického

374,387,621,912,913,914,918,919,920

Husova

309,350,553,559,561,786,792,915,916,917

Studentská

156,302,355,406,378,677,678,682,686,711,754,815,890,933,1233

B. Němcové

679

Nám. TGM

225,226,934,935,936,937,938,939,940

Seifertova

602,603,908,909,910,911

Nádražní

442,464,465,718,765

Bezručova

24,542,1143,1144,1145

Mládežnická

519,520,524,525,526,527,528,529,555,556,557,558

Dělnická

521,522,523

Budovatelská

291,292,293,294,295,296,297,298,299,300,301,302,303,304,305,

306,307,308,309,310,311

Tovární

426

V tučně označených číslech popisných jsou v domech i nebytové prostory či garáže.

  

Počet příspěvkových organizací zřízených městem:   9

 

Budovy užívané příspěvkovými organizacemi města

 

Centrum sociálních služeb Bohumín Slezská 164 okres Karviná, příspěvková organizace 735 81 Bohumín – Starý Bohumín

Budovy:

Slezská 23

Slezská 164

 

Základní škola a Mateřská škola Bohumín Bezručova 190 okres Karviná, příspěvková organizace 735 81 Bohumín

Budovy:

ZŠ Bezručova 190

ZŠ Záblatí Bezručova 170

MŠ Záblatí Na Pískách 70

 

Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř.Dr.E.Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace 735 81  Bohumín

Budovy:

ZŠ tř. Dr. E.Beneše 456

ZŠ Masarykova 362             

MŠ Rafinérský lesík 1140                   

MŠ FITŠKOLKA Okružní 683  

 

Masarykova základní škola a Mateřská škola Bohumín Seifertova 601 okres Karviná, příspěvková organizace 735 81 Bohumín

Budovy:

ZŠ Seifertova 601    

MŠ Smetanova 840                                       

ZŠ Starý Bohumín, Sokolovská 90   

MŠ St. Bohumín, Starobohumínská 333

 

Základní škola a Mateřská škola Bohumín Čs. armády 1026 okres Karviná, příspěvková organizace         735 81 Bohumín

 ZŠ Čs. armády 1026

MŠ Čáslavská 335

MŠ Nerudova 1040

Základní škola a Mateřská škola Bohumín-Skřečoň 1. máje 217 okres Karviná, příspěvková organizace  735 31  Skřečoň

Budovy:

ZŠ Skřečoň 1. máje 217

ŠD+MŠ, 1.máje 436   

MŠ Skřečoň, 1.máje 325      

           

Základní škola T.G.Masaryka Bohumín-Pudlov Trnková 280 okres Karviná, příspěvková organizace  735 51 Pudlov

Budova:

ZŠ Pudlov, Trnkova 280

 

K3 Bohumín, příspěvková organizace,  Studentská  781

735 81  Bohumín

Budovy:                                                      

Kino Studentská 781

Městská á knihovna Vrchlického 262

 

Dům dětí a mládeže  Bohumín Janáčkova 715 okres Karviná, příspěvková organizace

735 81 Bohumín

Budovy:

DDM Janáčkova 715

Turistická základna v Jablůnkově Návsí

 

Celkem: 8 příspěvkových organizací, 22 budov 

+ v nájmu Soukromá mateřská škola Tovární s.r.o. v budově  Tovární č. 427 v Záblatí 

 

 

 

 

 

 


Liczba wejść : 3 279

Z powrotem

    Městský úřad