Město Bohumín

česky PL

17.1.
2007

Šimečka Milan (1930 - 1990)

Publicista, filozof a pedagog, signatář Charty 77, člen kolegia prezidenta republiky Václava Havla

Milan Šimečka se narodil v Novém Bohumíně 6. března 1930.Po okupaci Těšínska v říjnu 1938 se s rodinou přestěhoval do Ostravy. Zde v letech 1941 – 1945 absolvoval první čtyři třídy gymnázia. Studium dokončil na reálném gymnáziu v Novém Bohumíně, kde v roce 1949 absolvoval s výborným prospěchem.

Po maturitě studoval filozifii a českou a ruskou literaturu na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Od roku 1954 působil trvale na Slovensku. Vyučoval na Vysoké škole múzických umění a na Univerzitě Komenského v Bratislavě, kde přednášel estetiku a filozofii. Získal doktorát filozofie a vědeckou hodnost kandidáta věd.

V roce 1970 musel z politických důvodů z vysoké školy odejít. V době tzv. normalizace si prožil své osobní peklo. Nesměl vykonávat učitelské povolání a byla mu zakázána publikační činnost. V letech 1970 – 1989 mohl vykonávat pouze manuální práci. Žil i se svou rodinou na hranici existenčního minima.

Jako signatář Charty 77 se Milan Šimečka výrazně angažoval za lidská práva a občanské svobody. Dík své všestranné erudici se postupně profiloval v jednu z nejvýznamnějších a nejvlivnějších osobností disidentského hnutí nejenom na Slovensku, ale i v českých zemích. Protože byl režimu nepohodlný, byl pod neustálým policejním dozorem. Perzekuce ze strany režimu vyvrcholila 6. května 1981, kdy byl zatčen a obviněn z „podvracení republiky“.

Po řadu měsíců byl držen ve věznici v Praze – Ruzyni. Ačkoliv ve vězení vážně onemocněl oční chorobou, nebyla mu poskytnuta potřebná pomoc. Vězení vážně podlomilo jeho zdraví. Po téměř roční vyšetřovací vazbě byl v březnu roku 1982 bez soudu, ale i bez omluvy za nezákonné věznění, propuštěn. Od té doby žil jako nezávislý spisovatel a publicista.

Milan Šimečka byl autorem řady esejú, studií a knih. Ve svých literárních dílech se zabýval hlavně vztahem inteligence a moci a problematikou totality a demokracie. Šimečkovy stati byly publikovány v předních zahraničních a českých emigrantských časopisech. Jeho rozsáhlá studie Náš soudruh Winston Smith se stala světově proslulou. Doma publikoval pouze v samizdatových časopisech (Obsah, Lidové noviny, Fragment K).

Nejpozoruhodnější Šimečkovy prózy jsou shrnuty ve třech knihách – Obnovení pořádku (1978), Kruhová obrana (1985) a Konec nehybnosti (1988 – 1989). Dílo obnovení pořádku vyšlo v deseti jazycích a ostatní díla se počtem jazykových mutací tomuto číslu blíží.

V roce 1987 mu byla Mezinárodním výborem na podporu Charty 77 udělena cena Jana Palacha a v červnu 1990 získal Mírovou cenu International Press Institute.

Po listopadu 1989 byl zvolen poslancem Slovenské národní rady. V červenci 1990 byl jmenovám předsedou rady konzultantů a členem kolegia prezidenta republiky Václava Havla. V této funkci však dlouho nepůsobil. Jeho zdravotní stav se prudce zhoril. Pár dní před svou smrtí si stěžoval na bolesti ruky a na hrudi. Příčinou smrti byl infarkt myokardu.

Posledního rozloučení s Milanem Šimečkou se spolu s jeho rodinou zúčastnili prezident ČSFR Václav havel, předseda Federálního shromáždění Alexander Dubček, předseda Federální vlády Marián Čalfa, kancléř Karel Schwarzenberk, předseda Slovenské národní rady František Mikloško, předseda vlády Slovenské republiky Vladimír Mečiar, místopředseda Federální vlády Pavel Rychetský a mnoho dalších osobností. Již tento neúplný výčet jmen svědčí o úctě a vážnosti, které se Milan Šimečka těšil.


Bibliografie:

 • Šimečka, Milan: Dopisy o povaze skutečnosti. B.m.n., 1982.
 • Šimečka, Milan: Dopisy z vězení. 2. díl. Namísto předmluvy dopis do kriminálu Miroslav Kusý. Praha : bn., 1982.
 • Šimečka, Milan: Das Ende der Unbeweglichkeit: Ein politisches Tagebuch. Aus dem Tschechischen von Lea Lustyková. Berlin : Neue Kritik, 1992. (Úvahy nad společensko-politickým vývojem v Československu – r. 1987 – 1989.)
 • Šimečka, Milan: Il Grande Fratello e la Grande Sorella, ovvero, La società della paura. Bologna : Centro Studi Europa Orientale, [1982]. (Československo – společnost a politika – 1948 – 1989.)
 • Havel, Václav – Šimečka, Milan: Hostina : filozofický sborník. Toronto, Sixty-Eight Publishers, 1989.
 • Šimečka, Milan: Konec nehybnosti. Praha, Lidové noviny, 1990.
 • Šimečka, Milan: Krízia utopizmu : O kontinuite a vyústení utopických názorov. Bratislava, Obzor, 1967.
 • Šimečka, Milan: Kruhová obrana. Brartislava : Archa. 1992.
 • Šimečka, Milan: Náš soudruh, Winston Smith: Československý doslov k románu George Orwella „1984“. B.m.v., 1984.
 • Šimečka, Milan: Obnovení pořádku. Brno : Atlantis, 1990.
 • Šimečka, Milan: Sociálné utópie a utopisti. Bratislava : Osveta, 1963.
 • Kusý, Miroslav - Šimečka, Milan: Velký bratr a velká sestra : O ztrátě skutečnosti v ideologii reálného socialismu. 2. část. Praha : B.n., 1981.

Použité zdroje:

Krutki, Richard: Milan Šimečka (1930 – 1990). Pokus o portrét. In: Sborník k 75. výročí založení školy – gymnázium Františka Živného 1921 – 1996. /Bohumín, gymnázium Františka Živného 1996./ Katalog Národní knihovny v Praze.


Liczba wejść : 8 528

Z powrotem

    Městský úřad