Město Bohumín

česky PL

1.1.
2016

Plán investic pro rok 2016

 • Chodník ul. Sokolská, Záblatí
 • Sítě pro RD Anenská
 • RVP Jateční, Okružní, ČSA
 • Komunikace Sportovní
 • Rozšíření ul. Na Pískách v Záblatí
 • Zimní stadion – technologie chlazení
 • BMN – stavební úpravy pavilonu C
 • Kanalizace Skřečoň – ul. Úvozní
 • Kanalizace Vrbice
 • Bytové domy Slezská 227, 276, 292 – výměna zateplení, oprava střechy a balkónů
 • Bytový dům Osvoboditelů 1019 – elektroinstalace společných prostor
 • Bytové domy Nerudova 364,366,565-567,467,468 – oprava balkónů
 • Bytový dům Husova 309 – oprava fasády
 • Bytové domy Čs.armády 1032-1036 – zateplení
 • Bytové domy Komenského 1150-1152 – zateplení
 • Bytové domy Čs.armády 1042-1050 – zateplení
 • Bytové domy Čáslavská 53,55,176,200 – zateplení
 • Bytové domy Okružní 1068,1069 – zateplení
 • Bytové domy Čs.armády 148,176,200, Štefánikova 905-907 - přepojení TUV na CZT
 • Bytové domy Jateční 865,875,964,965. tř. Dr.Beneše 98,101  - přepojení TUV na CZT
 • Bytový dům Tovární 426 – GO výtahů
 • Bytový dům Alešova 1070 – GO výtahů
 • Bytový dům Drátovenská 246 – rekonstrukce
 • Kanalizace Drátovenská
 • ZŠ Skřečoň - výměna oken, II. Etapa
 • Masarykova ZŠ - výměna oken, IV. Etapa
 • ZŠ Bezručova 190 - výměna oken, V. etapa
 • ZŠ Beneše - výměna oken, II. Etapa
 • Bohumín Skřečoň ul. Mládežnická – rekonstrukce vodovodního řadu
 • Výměna teplovodu na ulici Tovární v Bohumíně - Záblatí, 1. etapa
 • Instalace termostatických ventilů v budovách Bohumínské městské nemocnice, a.s. 
 • Oprava komunikací v Bohumíně 2016
 • Následná péče o zeleň v rámci výsadby izolačních zelení 

 


Liczba wejść : 2 053

Z powrotem

    Městský úřad