Město Bohumín

česky PL

27.7.
2020

Informace o rozhodnutích k realizaci staveb u stavebního úřadu

Žádost č. 21/2020 ze dne 20.7.2020 

Předmět žádosti:  Informace o rozhodnutích k realizaci staveb u stavebního úřadu

Vyřízeno:  27.7.2020, žádost vyřídil písemně stavební odbor

  

Text odpovědi

Stavební úřad poskytl  žadateli přehled vydaných povolení od 1.4.2020 do 30.6.2020 v rámci územního a stavebního řízení dle stavebního zákona.

 


Liczba wejść : 784

Z powrotem

    Městský úřad