Město Bohumín

česky PL

20.4.
2021

Informace o rozhodnutích k realizaci staveb u stavebního úřadu

Žádost č. 7/2021 ze dne 7.4.2021 

Předmět žádosti:  informace o rozhodnutích k realizaci staveb u stavebního úřadu 

Vyřízeno:  20.4.2021, žádost vyřídil písemně stavební odbor

  

Text odpovědi

Stavební úřad poskytl žadateli přehled vydaných povolení od 1.1.2021 do 31.3.2021 v rámci územního a stavebního řízení dle stavebního zákona.  

 


Liczba wejść : 412

Z powrotem

    Městský úřad