Město Bohumín

česky PL

20.8.
2009

Zelená úsporám

Cílem programu Zelená úsporám je zajistit realizaci opatření vedoucích k úsporám energie a využití obnovitelných zdrojů energie v rodinných a bytových domech. Podporují se pouze akce realizované na území České republiky a ukončené po vyhlášení programu.

Příjem žádostí o dotace začne 22. dubna 2009. Od tohoto data budou žadatelům také k dispozici formuláře žádostí.

 

Program nabízí podporu v oblastech:

A. Úspora energie na vytápění.
A.1. Komplexní zateplení obálky budovy vedoucí k dosažení nízkoenergetického standardu.
A.2. Kvalitní zateplení vybraných částí obytných domů (dílčí zateplení).

B. Podpora novostaveb v pasivním energetickém standardu.

C. Využití obnovitelných zdrojů energie pro vytápění a přípravu teplé vody.
C.1. Výměna zdrojů na tuhá a kapalná fosilní paliva nebo elektrického vytápění za nízkoemisní zdroje na biomasu a účinná tepelná čerpadla.
C.2. Instalace nízkoemisních zdrojů na biomasu a účinných tepelných čerpadel do novostaveb.
C.3. Instalace solárně-termických kolektorů.

D. Dotační bonus za vybrané kombinace opatření

 

Kontakty:

Všechna krajská pracoviště rozšířila úřední hodiny a jsou pro veřejnost otevřena v pondělí 8,00-15,00 hod, v úterý a ve středu 8,00-17,00 hod, ve čtvrtek 8,00-15,00 hod a v pátek 8,00-14,00 hod. Není nutné se již objednávat.

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
Českobratrská 7
702 00 OSTRAVA 2

 

Specialisté na úspory energií:

OPŽP a ostatní:

 

Další informace:

 

Články v OKU:Zelená linka "Zelená úsporám"

Pro zájemce o dotace z Programu je zřízena Zelená linka. Profesionálně vyškolení pracovníci Vám poradí při řešení možných nejasností ohledně zpracování a podávání žádostí i následné realizace projektů. Číslo na call centrum je 800 260 500, provoz běží ve všední dny od 7.30 do 16.00 (jednotně ve všech krajích). Své dotazy můžete také posílat na dotazy@zelenausporam.cz.


Liczba wejść : 17 640

Z powrotem

    Městský úřad