close google translator menu
Dziś poniedziałek 22.7., imieniny obchodzi Magdaléna.
Magdalena - jméno hebrejského původu. Znamená z Magdaly pocházející, věž.

Osobowości dzisiaj urodzone:


 • Dirk Kuyt (*1980) - Nizozemský fotbalista
 • Franka Potente (*1974) - Německá herečka
 • Iva Bittová (*1958) - Zpěvačka a houslistka
 • Willem Dafoe (*1955) - Americký herec
 • Miloslava Rezková-Hübnerová (*1950) - Atletka
 • Danny Glover (*1946) - Americký herec
 • Mireille Mathieuová (*1946) - Francouzská zpěvačka
 • Tom Robbins (*1936) - Americký spisovatel
 • Louise Fletcherová (*1934) - Americká herečka
 • Josef Šebánek (*1915, +13.3.1977) - Herec
 • Zdeněk Kalista (*1900, +17.6.1982) - Historik a spisovatel
 • Selman Abraham Waksman (*1888, +16.8.1973) - Americký mikrobiolog, držitel Nobelovy ceny
 • Gustav Ludwig Hertz (*1887, +30.10.1975) - Německý fyzik, držitel Nobelovy ceny
 • Emma Lazarus (*1849, +19.11.1887) - Židovská básnířka, novinářka a překladatelka
 • Antal Stašek (*1843, +9.10.1931) - Spisovatel
 • Johann Gregor Mendel (*1822, +6.1.1884) - Vědec, zakladatel genetiky
 • Jakob Lorber (*1800, +24.8.1864) - Rakouský hudebník, křesťanský mystik a vizionář
 • Friedrich Bessel (*1784, +17.3.1846) - Německý matematik
 • Jacques - Germain Soufflot (*1713, +29.8.1780) - Francouzský architekt
 • Vavřinec z Brindisi (*1559, +22.7.1619) - Italský duchovní, představitel kapucínů
Zmienić wielkość tekstu: A- |  A |  A+

Zpracovávané osobní údaje - odbor dopravy

Účel zpracování osobních údajů

Subjekt údajů

Rozsah osobních údajů

Kategorie příjemců osobních údajů

Doba uchování

Správní činnosti v registru silničních a přípojných vozidel v souladu se zákonem č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu silničních vozidel

Adresní a identifikační údaje: jméno, příjmení, rodné číslo/IČO, adresa místa trvalého pobytu/podnikání Provozovatel vozidla (je-li totožný s vlastníkem), provozovatel a vlastník vozidla (není-li totožný), další osoby dle konkrétní činnosti Provozovatel vozidla (je-li totožný s vlastníkem), provozovatel a vlastník vozidla (není-li totožný), další osoby dle konkrétní činnosti Spisy se skartují 5 let po trvalém vyřazení vozidla
Výdej dat (opis nebo výpis) ze zapsaných údajů к vozidlu v registru silničních vozidel v souladu se zákonem č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu silničních vozidel Adresní a identifikační údaje: jméno, příjmení, rodné číslo/IČO, adresa místa trvalého pobytu/podnikání Provozovatel vozidla (je-li totožný s vlastníkem, provozovatel a vlastník vozidla (není-li totožný) Žadatelé o výdej dat dle z. č. 110/2019 Sb., v souladu se z. č. 56/2001 Sb. 5 let
Schválení technické způsobilosti vozidla v souladu se zákonem č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu silničních vozidel Adresní a identifikační údaje: jméno, příjmení, rodné číslo/IČO, adresa místa trvalého pobytu/podnikání žadatel - osoba žádající schválení technické způsobilosti vozidla správce osobních údajů 10 let
Spisy trvale vyřazených vozidel z registru silničních vozidel v souladu se zákonem č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu silničních vozidel Adresní a identifikační údaje: jméno, příjmení, rodné číslo/IČO, adresa místa trvalého pobytu/podnikání Žadatel - osoba žádající o trvalé vyřazení vozidla Správce osobních údajů 5 let
Agenda autoškol vedená v souladu se zákonem č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů , Provozování autoškol, registrace к prvozování autoškoly Adresní a identifikační údaje: obchodní firmu, sídlo, právní formu, IČO PO, jméno, příjmení a trvalý pobyt, IČO,obchodní jméno a datum narození FO; rozsah poskytované výuky, výcviku. Jméno, příjmení, datum narození FO zajišťující výuku, výcvik a zdravotnickou přípravu; číslo profesního průkazu, rozsah skupin a podskupin. Popis a umístění autocvičiště, cvičné plochy, autotrenažéru. Adresa a označení výukovách a učebních prostor Provozovatel autoškoly FO, PO Správce osobních údajů na vyžádání soud, Policie ČR, Ministerstvo dopravy 5 let
Řízení o námitkách vedené v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předspisů Adresní a identifikační údaje: jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu Účastníci řízení podávající námitku Správce odobních údajů dle potřeby(na vyžádání) soud, Policie ČR a Celní úřad 5 let
Žádost o získání řidičského oprávnění, vydání řidičského průkazu a průkazu profesní způsobilosti v souladu se: zákonem č. 361/2000 Sb. O provozu na pozemních komunikacích a o změnách nakterých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 247/2000 Sb. o získávání a zdokonalování odoborné způsobilosti к řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů ve znění pozdějších předpisů Adresní a identifikační údaje: jméno, příjmení, datum narození,místo narození, adresa místa trvalého pobytu, rodné číslo , popisné údaje: číslo občanského průkazu, vyjádření lékaře o zdravotním stavu, číslo řidičského průkazu pokud žádá o rozšíření řidičských oprávnění Žadatel Správce osobních údajů, Ministerstvo dopravy, Soud, Policie ČR Od doby přjetí žádosti do 1 roku po úmrtí řidiče
Vedení evidenčních karet řidičů a spisů řidičů v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacíh a o změnách něktrých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Adresní a identifikační údaje: jméno, příjmení, datum narození, místo narození, adresa místa trvalého pobytu, rodné číslo, zdravotní stav (omezení) Řidiči Správce osobních údajů Ministrestvo dopravy - centrální registr řidičů Od doby založení spisu do 1 roku po úmrtí řidičů
Výdej dat z registru řidičů, evidenční karty řidiče a bodového hodnocení řidiče v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Adresní a identifikační údaje: jméno, příjmení, datum narození,místo narození, adresa místa trvalého pobytu Žadatel - osoby, к nimž se údaje vztahují Správce osobních údajů, žadatelé, Soud, Policie ČR Od doby přijetí žádosti do 1 roku po úmrtí řidičů
Agenda paměťových karet řidičů vedená v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Adresní a identifikační údaje: jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa místa trvalého pobytu Řidiči Správce osobních údajů Ministerstvo dopravy - centrální regitr řidičů Od doby přijetí žádosti do 1 roku po úmrtí řidičů
Vzdání se řidičského průkazu v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách něktrých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Adresní a identifikační údaje: jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa místa trvalého pobytu, číslo řidičského průkazu a jeho platnost Řidiči - odevzdávající osoby Správce osobních údajů, Ministerstvo dopravy - centrální registr řidičů Od doby přijetí oznámení do 1 roku po úmrtí řidiče
Odebrání a vrácení řidičského oprávnění po dosažení 12 bodů v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů ve znění pozdějších předpisů Adresní a identifikační údaje: jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa místa trvalého pobytu, č. OP Řidiči, jimž bylo přiděleno 12 bodů Správce osobních údajů, Ministerstvo dopravy - centrální registr řidičů 5 let
Výkon státní správy na úseku dopravy a silničního hospodářství podle:                                             
- zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů                                         
- zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů            
- zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů                       - zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
Adresní a identifikační údaje: jméno, příjmení, datum narození, IČ (bylo-li přiděleno), adresa místa trvalého pobytu nebo adresa bydliště, adresa pro doručování, sídlo nebo místo podnikání Účastníci řízení Správce osobních údajů CRD CRU účastníci řízení DOSS 5 let u staveb po dobu trvání stavby; 10 let; 20 let
Výkon samosprávy podle:               - zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů             - zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů                                         - zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů                                                                                                                                                                      - zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů Adresní a identifikační údaje: jméno, příjmení, datum narození, IČ (bylo-li přiděleno), adresa místa trvalého pobytu nebo adresa bydliště, adresa pro doručování, sídlo nebo místo podnikání Účastníci řízení Správce osobních údajů účastníci řízení 5 let u staveb po dobu trvání stavby; 10 let; 5 let
Agenda taxislužby v souladu se zákonem č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů Adresní a identifikační údaje: jméno, příjmení, datum narození, IČ, rodné číslo, adresa místa trvalého pobytu nebo adresa bydliště a adresa pro doručování, kontakty citlivé údaje: odsouzení za trestní čin, zdravotní stav řidiči - taxikáři Správce osobních údajů Ministerstvo dopravy 5 let, 15 let


Publikowane / aktualizacja: 3.6.2019
Liczba wejść : 2 571

 

Naposledy aktualizované

Ostatní školská zařízení

10.7.2019
Základní umělecká škola

Základní umělecká škola

Základní školy

10.7.2019
Zobrazit článek:Základní škola, speciální škola Pudlov

Základní škola, speciální škola Pudlov

Co nového na webu

2.7.2019
Co nového na webu

Co nového na webu

Prodej nemovitostí

27.6.2019
Prodej nemovitostí

Prodej nemovitostí

Termíny konání svatebních obřadů

26.6.2019
Termíny pro konání svatebních obřadů

Termíny pro konání svatebních obřadů

Policejní okrsky

21.6.2019
Policejní okrsky

Policejní okrsky

Statistiky kriminality

21.6.2019
Statistiky kriminality

Statistiky kriminality

Zpracovávané osobní údaje

3.6.2019

Zpracovávané osobní údaje - odbor dopravy

Vygenerováno za 0.03 sekund