close google translator menu
Dziś niedziela 18.8., imieniny obchodzi Helena.
Helena - jméno řeckého původu. Znamená světlo, pochodeň.

Osobowości dzisiaj urodzone:


  • Zuzana Jandová (*1987) - Česká modelka
  • Petr Čajánek (*1975) - Český hokejista
  • Dan Peters (*1967) - Americký hudebník
  • Robert Redforf (*1936) - Americký herec, filmový režisér, producent
  • Roman Polanski (*1933) - Francouzský režisér polského původu
  • Alain Robbe-Grillet (*1922, +18.2.2008) - Francouzský spisovatel
  • Alexej Čepička (*1910, +30.9.1990) - Český politik
  • Čestmír Jeřábek (*1893, +15.10.1981) - Český spisovatel
  • František Josef I. (*1830, +21.11.1916) - Rakouský císař
  • Jan František Beckovský (*1658, +26.12.1722) - Český spisovatel a historik
Zmienić wielkość tekstu: A- |  A |  A+

Zpracovávané osobní údaje - odbor finanční

Účel zpracování osobních údajů

Subjekt údajů

Rozsah osobních údajů

Kategorie příjemců osobních údajů

Doba uchování

Daňové řízení - řízení o místních poplatcích v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 280/2009. Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Daňový subjekt - poplatník, plátce Jméno, příjmení, název, identifikace, rodné číslo, datum narození, datum, místo a okres narození, datum, místo a okres úmrtí, státní občanství, identifikační číslo, adresa trvalého pobytu, adresa sídla, adresa kontaktní, adresa pro doručování, předmět poplatku, výše přeplatku či nedoplatku Daňový subjekt - poplatník, plátce, správce daně 5 let a 15 let od ukončení vymáhání
Daňové řízení - výkon dělené správy v souladu se zákonem č. 280/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů Daňový subjekt - účastník řízení Jméno, příjmení, název, identifikace, rodné číslo, datum narození, identifikační číslo, adresa trvalého pobytu, adresa sídla, adresa kontaktní, adresa pro doručování, předmět poplatkové povinnosti, výše uložené peněžité povinnosti Daňový subjekt - účastník řízení, správce daně 15 let od ukončení vymáhání
Daňové řízení - správní poplatky Daňový subjekt - účastník řízení Jméno, příjmení, název, identifikace, rodné číslo, datum narození, identifikační číslo, adresa trvalého pobytu, adresa sídla, adresa kontaktní, adresa pro doručování, předmět poplatku, výše přeplatku či nedoplatku Daňový subjekt - účastník řízení, správce daně V rámci řízení
Správní řízení - povolování loterií a tombol Účastník řízení Jméno, příjmení, název, identifikace, rodné číslo, datum narození, identifikační číslo, adresa trvalého pobytu, adresa sídla, adresa místa provozovny Účastník řízení, dotčené správní orgány 5 let
Vystavení potvrzení o bezdlužnosti Žadatel Jméno, příjmení, název, identifikace, rodné číslo, datum narození, identifikační číslo, adresa trvalého pobytu, adresa sídla, adresa kontaktní, adresa pro doručování, evidence platebních povinností Žadatel V rámci řízení
Vymáhání pohledávek v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů Dlužník Jméno, příjmení, název, identifikace, rodné číslo, datum narození, identifikační číslo, adresa trvalého pobytu, adresa sídla, adresa pro doručování, pobyt ve výkonu trestu, majetkové poměry Dlužník, správce daně, soudy, soudní exekutoři, notáři, úřady práce, OSSZ, peněžní ústavy, zdravotní pojišťovny, vězeňská služba, obecní a městské úřady, zaměstnavatelé 20 let 
Insolvenční řízení v souladu se zákonem č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů Dlužník Jméno, příjmení, název, datum narození, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, adresa sídla, identifikační číslo Krajské soudy, insolvenční správci až 20 let
Evidence poplatků, nedoplatků a pokut Poplatníci, plátci, účastníci řízení Adresní a identifikační údaje Správce poplatku 10-20 let
Oběh účetních dokladů Dotčené osoby Adresní a identifikační údaje, případně číslo bankovního účtu Město Bohumín 10-20 let


Publikowane / aktualizacja: 1.9.2017
Liczba wejść : 2 186

 

Naposledy aktualizované

Vygenerováno za 0.24 sekund