Město Bohumín

česky PL

Zabytek przyrody Graniczne Meandry Odry

Podstawowe dane

 • Długość ścieżki:  9 km
 • Liczba przystanków:  17
 • Liczba tablic dydaktycznych:  6
 • Powierzchnia:  126 ha
 • Oznakowanie trasy:  czerwony znak turystyczny i czerwono-biały znak ścieżki dydaktycznej
 • Najniżej położone miejsce na ścieżce:  195 m n.p.m. - zbieg Odry i Olzy, najniżej położone miejsce na terenie okręgu morawsko-śląskiego
 • Stopień trudności:  łatwa dla turystów pieszych, trudna dla rowerzystów 
 • Data otwarcia:  22.10.2011

Dolina Odry obfituje w miejsca urzekające pięknem przyrody i wspaniałymi widokami. Jednym z najbardziej interesujących miejsc jest Odra koło Bogumina. Rzeka stanowi tam granicę państwa. Towarzystwo Przyjaciół Dorzecza Odry wydało w 2006 r. specjalny numer czasopisma Dorzecze Odry, który jest poświęcony właśnie tym zakątkom – granicznym meandrom Odry. W 2012 r. doszło do połączenia ścieżek dydaktycznych po czeskiej i polskiej stronie.

 

Jak zachować sie w meadrach

 • Należy zachować ciszę, aby nie płoszyć ptaków i zwierzyny.
 • Nie wolno biwakować ani rozpalać ogniska.
 • Odpadków nie wolno zostawiać na miejscu, należy zabrać je ze sobą.
 • Nie wolno wchodzić na żwirowe i piaszczyste łachy. Gniazdują tam i żyją chronione gatunki zwierząt.
 • Zachowuj się tak, aby meandry mogły cieszyć także następne pokolenia.

 

Uwaga

 • O niektórych porach roku trasa bywa w czasie deszczu miejscami nie do przebycia.
 • Zbaczać z trasy wolno wyłącznie na własną odpowiedzialność.

 

 

Graniczne Meandry Odry

1. Przystanek: Pod kapliczką Pokaż na mapie#zobrazit-videoZwiedzanie wirtualne

1. Przystanek: Pod kapliczką

Pierwszy przystanek na trasie zabytkowych Granicznych Meandrów Odry znajduje się w Starym Boguminie, pod kapliczką św. Krzyża, zwaną przez miejscowych potocznie Pustynią.
2. przystanek: Początek trasy dla kajakarzy Pokaż na mapie#zobrazit-video

2. przystanek: Początek trasy dla kajakarzy

Punktem początkowym ścieżki edukacyjnej jest nabrzeże za wałem przeciwpowodziowym pomiędzy starym mostem granicznym do polskich Chałupek a limnigrafem, czyli okrągłym budynkiem w majątku Povodí Odry do mierzenia stanów i przepływów wody w rzece Odrze.
3. przystanek: Mały Kališok Pokaż na mapie#zobrazit-video

3. przystanek: Mały Kališok

Mały Kališok to sztuczne jezioro, które powstało podczas wydobywania żwiru. Dzięki czystej wodzie Kališok stał się ulubionym akwenem wędkarskim. Jest także miejscem odpowiednim do wiosennego rozrodu płazów.
4. przystanek: Przecięty meander Pokaż na mapie#zobrazit-videoZwiedzanie wirtualne

4. przystanek: Przecięty meander

Na końcu krótkiego odgałęzienia ścieżki edukacyjnej w kierunku Odry zachwyci nas widok na rozległe żwirowe aluwia. Są to naniesione osady z pierwszego meandru, który został wypłukany i aż do tego miejsca naniósł je prąd rzeczny.
5. Przystanek: Las łęgowy Wierzbina Pokaż na mapie#zobrazit-video

5. Przystanek: Las łęgowy Wierzbina

Zabytek przyrody Graniczne Meandry Odry to objęty ochroną, liczący prawie siedem i pół kilometra odcinek naturalnie wijącej się rzeki.
6. przystanek: Na wzgórzu Pokaż na mapie#zobrazit-video

6. przystanek: Na wzgórzu

Wzgórze między rzeką Odrą a jeziorem Wielki Kališok powstało w wyniku zwożenia gleby podczas wydobycia żwiru. Jeszcze pod koniec ubiegłego stulecia rozciągał się stąd rozległy widok, ale obecnie już w większości zarósło samosiejkami.
7. Przystanek: Kališok i stocznia Pokaż na mapie#zobrazit-video

7. Przystanek: Kališok i stocznia

Martwe ramię Odry „U Loděnice“ (koło przystani) powstało wskutek przerwania meandra w czasie lipcowej powodzi w 1966 roku.
8. przystanek: Martwe ramię Odry Pokaż na mapie#zobrazit-video

8. przystanek: Martwe ramię Odry

Starorzecze Odry powstało w wyniku przecięcia szyi meandru podczas lipcowej powodzi w roku 1966. Uchodzi do niego woda spuszczana z Wielkiego Kališoku i najpewniej dzięki temu ze starorzecza wypływa potok, którego wody wkrótce wpadają do Odry.
 - zobrazit celou zprávu Pokaż na mapie#zobrazit-video

9. przystanek: Zatoka

U ujścia potoku ze starorzecza znajduje się spokojna rzeczna zatoczka o dość znacznej głębokości. Powstała dzięki umocnieniu brzegu kamieniami, co miało zapobiec przesuwaniu się koryta w stronę majątku Schulza.
10. przystanek: majątek Schulza Pokaż na mapie#zobrazit-video

10. przystanek: majątek Schulza

Leży na najbardziej wysuniętym na północ krańcu Starego Bogumina. W źródłach pisanych pierwszą wzmiankę o nim znajdziemy w roku 1717, ale współcześnie w miejscu dawnego gospodarstwa pozostały tylko ruiny.
11. Przystanek: Stara przystań na rzece Odrze Pokaż na mapie#zobrazit-video

11. Przystanek: Stara przystań na rzece Odrze

Stara przystań na rzece Odrze niedaleko drogi prowadzącej z Szonychla do Kopytowa leży na terenie Nowego Bogumina. W prasie ukazującej się przed laty pisano jednak o niej jako o przystani kopytowskiej.
12. przystanek: Na Baště Pokaż na mapie#zobrazit-video

12. przystanek: Na Baště

Płynąc z prądem od przystani wpłyniemy do pierwszego miejsca na terenie Kopytowa, które zwane jest Na Baště. Jest to las łęgowy z dobrze widocznym tarasem rzecznym. Możemy tu usłyszeć kowalika zwyczajnego i chropowaty głos kruka zwyczajnego.
13. przystanek: Plac św. Floriana w Kopytowie Pokaż na mapie#zobrazit-videoZwiedzanie wirtualne

13. przystanek: Plac św. Floriana w Kopytowie

Pierwsza pisemna wzmianka o osadzie Kopytów pochodzi z roku 1480. Od roku 1920 Kopytów był połączony z częścią miejską Szonychel, ale zachował własny obszar katastralny.
14. Przystanek: Widok Pokaż na mapie#zobrazit-video

14. Przystanek: Widok

Obszar pomiędzy osadą Kopytów a rzekami Odrą i Olzą aż po zbieg obu rzek na mapach turystycznych oznaczony jest jako obszar Między Wodami. Potocznie nazywany jest Špicą (Szpic).
15. przystanek: Sikorovec Pokaż na mapie#zobrazit-video

15. przystanek: Sikorovec

Na prawym brzegu Odry w lesie łęgowym Sikorovec wiosną często słyszymy gruchanie gołębia grzywacza oraz kukanie kukułki zwyczajnej. Nadbrzeżne zarośla swoimi donośnym trelami i śpiewem ożywia słowik rdzawy.
16. Przystanek: Brod Pokaż na mapie#zobrazit-videoZwiedzanie wirtualne

16. Przystanek: Brod

Trasa NS ścieżki edukacyjnej prowadzącej meandrami rzeki Odry kończy się w miejscu zwanym Špica (Szpic), gdzie skręca na zalesiony klin u zbiegu rzek Odry i Olzy. Olza.
17. przystanek: Zbieg rzek Pokaż na mapie#zobrazit-videoZwiedzanie wirtualne

17. przystanek: Zbieg rzek

Zbieg rzek Odry i Olzy na wysokości 195 m n.p.m. jest najniższym miejscem Śląska i całego kraju morawsko-śląskiego.
Strona: 1

Liczba znalezionych zapisów: 17

    Městský úřad