Město Bohumín

česky PL

Wodniacki szlak Odra i Olza

Wypożyczalnię łódek w Starym Boguminie zorganizowali dla Państwa partnerzy projektu "Czerwiec – miesiąc przyjaźni u zbiegu Odry i Olzy", który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej – operacyjnego programu współpracy transgranicznej  CZ–PL 2007 - 2013. Partnerami są m.in. Miasto Bogumin i stowarzyszenie Posejdon z regionu Śląsk Cieszyński oraz gmina Krzyżanowice z regionu Silesia. W latach 2009 i 2010 z bogumińskiej wypożyczalni łódek skorzystało ponad 2500 wodniaków. W ramach czerwcowej imprezy wodniackiej Pływadło 2009 odbył się chrzest przewodnika dla wodniaków z kilometrażem Odry i Olzy (okolice zbiegu Odry i Olzy). Meandry zostały zamknięte  28.9. 2009, wtedy też odbył się chrzest książki Graniczne meandry Odry. Wypożyczalnia łódek w sezonie 2010 wzbogaciła się o dwa czteroosobowe rafty w ramach projetu "Rzeki dzielą, rzeki łączą – budowanie przystani kajakowych dla wodniaków na Odrze  Olzie", który jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, budżetu Republiki Czeskiej i budżetu miasta Bogumina. Przystań kajakowa dla wodniaków w Starym Boguminie stanowi zarazem początek trasy Ścieżki dydaktycznej Graniczne Meandry Odry.

 

Jak działa wypożyczalnia łódek w 2013 r.

W 2013 r. można ponownie skorzystać z wypożyczalni łódek w Starym Boguminie. W każdą sobotę i niedzielę oraz w święta (z wyjątkiem dni, w których odbywają się masowe imprezy dla wodniaków) czekają tu na zainteresowanych kanoe, wiosła, kamizelki ochronne, a także worki i rzutki ratunkowe. Wodniacy mają do dyspozycji 8 kanoe plastikowych, 2 kanoe nadmuchiwane, 2 plastikowe kanoe trzyosobowe i 3 rafty czteroosobowe. Dla tych, którzy zechcą odkrywać uroki meandrów od strony rzeki, są organizowane zarówno przedpołudniowe, jak i popołudniowe spływy.

 • Kiedy: Od 29 czerwca do 29 września 2013 (z wyjątkiem dni, kiedy odbywają się masowe imprezy wodniackie) w soboty, niedziele i święta (przepływ wody nie może przekraczać 60 m3/s).
 • Godzina: Na spływ przedpołudniowy wypożyczanie łódek o  godz. 9:00  w Starym Boguminie, na spływ popołudniowy wypożyczanie łódek o godz.14:00 w Starym Boguminie. Łódki należy przekazać koło mostu w Zabełkowie najpóźniej po upływie 2 godzin od ich wypożyczenia.
 • Gdzie: Stary Bogumin, za starym mostem granicznym, koło stacji Dorzecza Odry.
 • Kontakt: Wypożyczaniem łódek zajmują się członkowie ochotniczej straży pożarnej ze Starego Bogumina. Rezerwacji łódek nie prowadzi się. Wodniacy kierują się przedstawionym niżej regulaminem wypożyczalni łódek. Kontakt na dowódcę jednostki – telefon 731 130 686. Prosimy wodniaków, aby w razie deszczowej pogody sprawdzili pod podanym numerem telefonu, czy wypożyczalnia łódek jest otwarta.

  

Regulamin wypożyczalni łódek

 • Łódkę może wypożyczyć wyłącznie osoba, która okaże dowód osobisty, wpisze się na przygotowaną listę, gdzie złoży podpis pod regulaminem wypożyczalni łódek (dalej „wodniak“). Łódka musi być przekazana u celu przed upływem 2 godzin od jej wypożyczenia.
 • Łódkę może wypożyczyć wyłącznie wodniak, który zaświadczy swoim podpisem, że potrafi łódką kierować i że zna zasady postępowania w razie wywrócenia się łódki i w sytuacji, gdy niezbędne jest ratowanie osób, i że ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo własne i załogi.
 • Łódkę, wiosła, worki i kamizelki ratunkowe można wypożyczyć nieodpłatnie (po złożeniu kaucji 1000 Kč), w razie utraty łódki lub sprzętu wodniak jest zobowiązany do pokrycia spowodowanej przez siebie szkody.
 • Osoby, które nie ukończyły 18 lat, mogą wypożyczyć łódkę wyłącznie za zgodą opiekuna prawnego.
 • Wodniacy zdają sobie sprawę z tego, że popłyną przez zabytek przyrody Graniczne Meandry Odry, i zobowiązują się do przestrzegania zasad zachowania się na obszarze meandrów, przede wszystkim:
  • nie będą w meandrach hałasować i nie będą płoszyć gnieżdżących tu ptaków i innych zwierząt podlegających ochronie,
  • nie będą śmiecić na obszarze meandrów,
  • nie będą zbliżać się do stromych brzegów, w których budują gniazda zimorodki i brzegówki,
  • płynąc koło kaczek i nurogęsi z pisklętami, będą się poruszać wzdłuż przeciwległego brzegu,
 • nie będą wchodzić na brzeg, głównie na nanosy i ławice żwiru, gdzie budują gniazda sieweczki rzeczne i brodziec piskliwy,
 • nie będą wchodzić na brzeg, głównie w miejscach piaszczystych, gdzie żyją pająki wymyki szarawe.
 • Wodniacy przestrzegają Dekalogu wodniaka i kierują się zaleceniami zawartymi w Przewodniku wodniaka Odra i Olza (Okolice zbiegu Odry i Olzy).
 • Wodniacy poruszają się po rzece w grupach liczących co najmniej dwie łódki i w razie potrzeby udzielają sobie wzajemnie pomocy.
 • W razie potrzeby wodniacy mogą wezwać na pomoc organizatora wypożyczalni, przed wyruszeniem na rzekę powinni sprawdzić numer jego telefonu komórkowego (najczęściej 731 130 686).
 • Za transport 1 łódki i załogi z powrotem na miejsce startu organizatorzy pobierają opłatę 100 Kc na pokrycie kosztów przewozu i kosztów benzyny. Za transport raftu pobierana jest opłata 200 Kc.
 • Rezerwacji łódek organizatorzy nie prowadzą (z wyjątkiem masowych imprez wodniackich).

 

Spis łódek, które można wypożyczyć

 • 1 - Sumec (Sum) – czerwone plastikowe kanoe Tydra
 • 2 - Candát (Sandacz) – czerwone plastikowe kanoe Tydra
 • 3 - Bobr (Bóbr) – czerwone plastikowe kanoe Tydra
 • 4 - Olza – niebieskie nadmuchiwane kanoe Baraka
 • 5 - Odra – niebieskie nadmuchiwane kanoe Baraka
 • 6 - Bogun – jasnoniebieskie plastikowe kanoe Vydra Maku
 • 7 - Okoun (Okoń) – jasnoniebieskie plastikowe kanoe Vydra Maku
 • 8 - Štika (Szczupak) – jasnoniebieskie plastikowe kanoe Vydra Maku
 • 9 - Rosnička (Rzekotka) – jasnoniebieskie plastikowe kanoe Vydra Maku
 • 10 - Mamut – czerwone plastikowe kanoe Tydra
 • 11 - Ledňáček (Zimorodek) – czerwone plastikowe kanoe Viking
 • 12 - Skokan (Żaba) – ciemnoniebieskie plastikowe kanoe Viking
 • 13 - Colorado – niebieski raft Colorado 360
 • 14 - Colorado – niebieski raft Colorado 360
 • 15 - Colorado – niebieski raft Colorado 360
 • 16 - Colorado – niebieski raft Colorado 360
 • 17 - Potápka – czerwone nadmuchiwane kanoe Baraka
 • 18 - Volavka (Czapla) – czerwone nadmuchiwane kanoe Baraka

 

 Kolejność stabilności łódek

 1. raft Colorado 360  (najbardziej stabilny)
 2. nadmuchiwane kanoe Baraka
 3. plastikowe trzyosobowe kanoe Viking
 4. plastikowe dwuosobowe kanoe Tydra oraz plastikowe dwuosobowe kanoe Vydra  (najmniej stabilne)

 

 

 

 

    Městský úřad