Město Bohumín

česky PL

6.10.
2009

Autostrada D1

Komunikacja i transport drogowy na terenie Moraw Północnych i Śląska w kierunku południowo-zachodnim i północno-wschodnim odbywa się obecnie głównie po drogach I/47, I/48 i I/35. Drogi te są jednak mocno dziś już przeciążone, w dodatku nie spełniają wymogów transportu tranzytowego, gdyż prowadzą często środkiem gmin, są wąskie itp. Przemysłową aglomerację ostrawsko-karwińską, która należy do największych w Republice Czeskiej i którą nęka obecnie jedna z najwyższych stóp bezrobocia, jest nadal pozbawiona odpowiedniego, nowoczesnego połączenia z krajową siecią autostrad, stąd też ma wielce ograniczone możliwości przyciągania znaczących inwestorów.

Znaczenie budowy autostrady D 47 dla regionu i kraju
Autostrada D 47 (chodzi o odcinek autostrady D 1 Praga - Brno - Ostrawa, który na czas budowy jest oznaczony jako D 47) połączy wreszcie Ostrawę z istniejącą już siecią autostrad w Republice Czeskiej. Aglomeracja ostrawsko-karwińska dzięki temu stanie się otwarta dla ważnych inwestorów zainteresowanych tym regionem, co z kolei będzie sprzyjać ożywieniu gospodarczemu i spadkowi bezrobocia po zakończeniu budowy autostrady (a także już w trakcie jej budowy).

Międzynarodowe znaczenie budowy autostrady D 47
Zgodnie z postanowieniami trzeciej paneuropejskiej konferencji nt. transportu, która odbyła się w Helsinkach, przez Republikę Czeską biegnie gałąź VI B multimodalnego korytarza sieci transeuropejskiej TEN (Trans Europe Net), która prowadzi w kierunku północ-południe na linii Katowice–Bogumin–Ostrawa–Brno–Wiedeń. Autostrada D 47 stanowi jej część.

W Brnie nawiązuje na IV korytarz multimodalny TEN na linii Norymberga–Drezno–Praga–Brno–Brzecław–Bratysława–Sofia–Stambuł (połączenie nad Adriatyk i na Bałkany).

Najbliższe równoległe połączenie północ-południe przecina niemiecką Norymbergę.To nadaje budowanej autostradzie D 47 jeszcze większe znaczenie międzynarodowe.

Więcej informacji: www.dalnice-d47.cz

 Dálnice D47


Dálnice D47 - zvětšit fotografii
Dálnice D47 - zvětšit fotografii
Dálnice D47 - zvětšit fotografii
Dálnice D47 - zvětšit fotografii

Bohumín z ptačí perspektivy - Dálnice D47


Bohumín z ptačí perspektivy - Dálnice D47 - zvětšit fotografii
Bohumín z ptačí perspektivy - Dálnice D47 - zvětšit fotografii
Bohumín z ptačí perspektivy - Dálnice D47 - zvětšit fotografii
Bohumín z ptačí perspektivy - Dálnice D47 - zvětšit fotografii
Bohumín z ptačí perspektivy - Dálnice D47 - zvětšit fotografii
Bohumín z ptačí perspektivy - Dálnice D47 - zvětšit fotografii
Bohumín z ptačí perspektivy - Dálnice D47 - zvětšit fotografii
Liczba wejść : 77 798

Z powrotem

    Městský úřad