close google translator menu
Dnes je Sobota 15.12., svátek má Radana.
Dnes má svátek Radana. Gratulujeme :)

Osobnosti narozené dnes:


 • Roger García (*1976) - Španělský fotbalista
 • Vlastimil Brodský (*1920, +20.4.2002) - Český herec
 • Walt Ader (*1913, +25.11.1982) - Americký automobilový závodník
 • Ludvík Lazar Zamenhof (*1859, +14.4.1917) - Tvůrce Esperanta
Změnit velikost textu: A- |  A |  A+

Školství

Školství

 

 

1. Krátká historie bohumínského školství

Počátky bohumínského školství sahají již do roku 1860, kdy byla otevřena první soukromá česko - německá utrakvistická škola v Bohumíně - nádraží a ve vsi Šunychlu v roce 1872 bylo započato vyučování ve škole s polským vyučovacím jazykem. Kromě veřejných škol s německým vyučovacím jazykem byla v roce 1901 otevřena německá klášterní obecná a mateřská škola. Další rozmach zažilo bohumínské školství počátkem 20. století, kdy byla výuka prováděna jak v obecných školách, měšťanských školách tak i základních devítiletých školách a to v dnešních městských částech Nový Bohumín a Šunychl. Kromě těchto nižších forem škol byly v Bohumíně otevřeny učňovské školy, odborné školy a v neposlední řadě probíhala výuka na gymnáziu. Velký rozvoj zažilo rovněž mateřské školství, kde bylo vyučováno jak v německém, polském tak i českém jazyce.2. Současné školství v Bohumíně

 

Základní školy

V současnosti je na území našeho města 6 základních škol + 2 elokovaná pracoviště, které jsou situovány do všech městských částí (viz. tabulka 1).

Tabulka 1: Informace o základních školách na území města Bohumín ve školním roce 2018/2019

 

Název školy

Počet tříd

Počet žáků celkem

Prvňáčci

Deváťáci

Počet odd. ŠD

Počet dětí ve ŠD

ZŠ Bezručova

5

97

19

0

2

60

ZŠ Záblatí*

2

34

6

0

1

23

ZŠ Benešova

11

230

23

18

3

66

Masarykova ZŠ Seifertova

22

486

59

45

4

100

ZŠ Starý Bohumín**

2

27

4

0

1

20

ZŠ ČSA

22

473

49

37

6

160

v tom: speciální třída

2

16

-

-

-

-

ZŠ Skřečoň

12

255

30

18

3

75

ZŠ Pudlov

5

66

17

7

2

44

v tom: speciální třída

2

22

-

-

-

-

Celkem

85

1706

207

125

22

548

 

*elokované pracoviště ZŠ Bezručova
**elokované pracoviště Masarykovy ZŠ na ul. Seifertova

 

Mateřské školy

V současnosti probíhá výuka na území města v 10 mateřských školách, z toho 1 je soukromá a 9 jsou elokovanými pracovišti základních škol (viz. tabulka 2)

Tabulka 2: Informace k mateřským školám na území města Bohumína v roce 2018/2019:

 

Název školy

Kapacita zařízení

Počet dětí

Počet tříd

MŠ Na Pískách (Záblatí)*

45

45

2

MŠ Tovární (Pastelka)*

56

56

2

MŠ Rafík (Sv. Čecha 1140)**

75

75

3

MŠ FITŠKOLKA (Okružní 683)**

100

100

4

MŠ Starobohumínská***

40

40

2

MŠ Smetanova (Skřivánek)***

70

70

3

MŠ Čáslavská (Kulíšek)****

50

50

2

MŠ Nerudova 1040 (se spec. tř.)****

75

75

4

MŠ 1. máje (Skřečoň)*****

70

70

3

SMŠ Bambino (Bezručova)

35

32

2

Celkem

616

613

27

 

*elokované pracoviště ZŠ Bezručova
**elokované pracoviště ZŠ Beneše
***elokované pracoviště Masarykovy ZŠ na ul. Seifertova
****elokované pracoviště ZŠ ČSA
*****elokované pracoviště ZŠ Skřečoň

 

Střední školy

Na území města Bohumína se vyučuje rovněž na střední škole a gymnáziu.  

 

3. Prázdninový provoz ve školním roce 2018

2.7. – 13.7.

 • MŠ Smetanova - 596 013 071
 • MŠ Skřečoň - 596 033 110
 • MŠ Záblatí Na Pískách - 776 314 381

16.7. – 27.7.

 • MŠ Starý Bohumín - 596 013 031, 597 578 153
 • MŠ Tovární - 558 848 028

30.7. – 10.8.

 • MŠ FIT Okružní - 730 521 403, 731 130 723
 • MŠ Čáslavská - 731 130 734

13.8. – 24.8.

 • MŠ Rafík Svat. Čecha - 731 130 736, 730 521 402
 • MŠ Nerudova - 731 108 692, 731 130 733

27.8. – 31.8.

 • SMŠ Bambino - 596 035 149

Zákonný zástupce dítěte přihlašuje dítě sám, přednost mají děti zaměstnaných rodičů. Děti na prázdninový provoz přihlašujte na dané mateřské školy od 1.3. do 30.4.2018. Je nutné přinést ofocený „Evidenční list dítěte“ z kmenové školy a dohodnout se na systému platby školného a stravného.

Výběr školného a stravného na prázdninový provoz MŠ

 • MŠ Záblatí Na Pískách - 07. 6. 2018, od 15.00 hod. do 16.00 hod.
 • MŠ Nerudova - 11. 6. 2018, od 07.00 hod. do 15.00 hod.
 • MŠ Čáslavská - 11. 6. 2018, od 07.00 hod. do 15.00 hod.
 • MŠ Tovární - 13. 6. 2018, od 13.00 hod. do 15.00 hod.
 • MŠ Skřečoň - 13. 6. 2018, od 13.00 hod. do 15.00 hod.
 • MŠ Smetanova - 14. 6. 2018, od 06.00 hod. do 16.00 hod.
 • MŠ Starý Bohumín - 14. 6. 2018, od 06.00 hod. do 16.00 hod.
 • MŠ FIT Okružní - 14. 6. 2018, od 08.00 hod. do 16.00 hod.
 • MŠ FIT Okružní - 15. 6. 2018, od 08.00 hod. do 14.00 hod.
 • MŠ Rafík Svat. Čecha - 14. 6. 2018, od 08.00 hod. do 16.00 hod.
 • MŠ Rafík Svat. Čecha - 15. 6 2018, od 08.00 hod. do 14.00 hod.
 • SMŠ Bambino - 14. - 15. 6. 2018, od 06.00 hod. do 16.00 hod.

 

4. Investiční záměry v roce 2018

  • ZŠ Beneše – větrací jednotky s rekuperací tepla

  Drobné investiční akce a opravy budov základních a mateřských škol (zajišťované odborem školství, kultury a sportu):

  • ZŠ ČSA – oprava sociálního zázemí, I. etapa
  • ZŠ Záblatí – oprava sociálního zázemí
  • ZŠ Beneše – oprava podlahy tělocvičny
  • ZŠ ČSA – oprava povrchu atletického oválu
  • DDM – oprava fasády
  • TZ Návsí – oprava opěrné stěny a fasády klubovny

   

  5. Organizace školního roku 2018/2019

  Období školního vyučování ve školním roce 2018/2019 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v pondělí 3. září 2018.

  Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 31. ledna 2019. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 28. června 2019. 

  • Podzimní prázdniny:  pondělí 29. října a úterý 30. října 2018
  • Vánoční prázdniny:  sobota 22. prosince 2018 až středa 2. ledna 2019 (vyučování začne ve čtvrtek 3. ledna 2019)
  • Pololetní prázdniny:  pátek 1. února 2019
  • Jarní prázdniny:  od 11. února do 17. února 2019
  • Velikonoční prázdniny:  čtvrtek 18. dubna (a pátek 19. dubna 2019 je tzv. ostatní svátek)
  • Hlavní prázdniny:  od soboty 29. června 2019 do neděle 1. září 2019

  Období školního vyučování ve školním roce 2019/2020 začne v pondělí 2. září 2019.    

   

  6. Zápisy do 1. tříd základních škol pro školní rok 2018/2019

   

  ZŠ Bezručova

  10. dubna 2018

  od 12.00 do 17.00 hod.

  ZŠ Záblatí

  10. dubna 2018

  od 13.00 do 16.30 hod.

  ZŠ Beneše

  10. a 11. dubna 2018

  od 13.00 do 16.30 hod.

  Masarykova ZŠ

  11. a 12. dubna 2018

  od 13.00 do 17.00 hod.

  ZŠ Starý Bohumín

  11. a 12. dubna 2018

  od 12.00 do 17.00 hod.

  ZŠ ČSA

  10. dubna 2018

  od 13.00 do 17.00 hod.

  ZŠ Skřečoň

  11. dubna 2018

  od 08.00 do 17.00 hod.

  ZŠ Pudlov

  5. dubna 2018

  od 13.00 do 16.00 hod.

   

  7. Zápis do mateřských škol v Bohumíně dne 10. května 2018

   

  MŠ Záblatí Na Pískách 70

  od 09.00 do 15.00 hod.

  MŠ Tovární 427

  od 09.00 do 15.00 hod.

  MŠ  FITŠKOLKA Okružní 683

  od 09.00 do 15.00 hod.

  MŠ Rafík Sv. Čecha 1140

  od 08.00 do 16.00 hod.

  MŠ Starý Bohumín Starobohumínská 333

  od 10.00 do 15.00 hod.

  MŠ Smetanova 840

  od 09.00 do 15.00 hod.

  MŠ Čáslavská 335

  od 08.00 do 14.30 hod.

  MŠ Nerudova 1040

  od 08.00 do 14.30 hod.

  MŠ Skřečoň 1. máje 325

  od 08.00 do 15.00 hod.

  SMŠ Bambino Záblatí

  od 08.00 do 15.00 hod.

  Název školy

  Počet tříd

  Počet žáků celkem

  Prvňáčci

  Deváťáci

  Počet odd. ŠD

  Počet dětí ve ŠD

  ZŠ Bezručova

  5

  97

  19

  0

  2

  60

  ZŠ Záblatí*

  2

  34

  6

  0

  1

  23

  ZŠ Benešova

  11

  230

  23

  18

  3

  66

  Masarykova ZŠ Seifertova

  22

  486

  59

  45

  4

  100

  ZŠ Starý Bohumín**

  2

  27

  4

  0

  1

  20

  ZŠ ČSA

  22

  473

  49

  37

  6

  160

  v tom: speciální třída

  2

  16

  -

  -

  -

  -

  ZŠ Skřečoň

  12

  255

  30

  18

  3

  75

  ZŠ Pudlov

  5

  66

  17

  7

  2

  44

  v tom: speciální třída

  2

  22

  -

  -

  -

  -

  Celkem

  85

  1706

  207

  125

  22

  548


    Vytisknout Vytisknout
    Zpět Zpět
    Nahoru Nahoru

  Publikováno / aktualizováno: 19.11.2018
  Počet zhlédnutí: 98 751

   

  Naposledy aktualizované

  Vygenerováno za 4.08 sekund