close google translator menu
Dnes je Středa 13.11., svátek má Tibor.
Dnes má svátek Tibor. Gratulujeme :)

Osobnosti narozené dnes:


 • Karel Brückner (*1939) - Fotbalový trenér
 • Václav Rabas (*1885, +26.10.1954) - Český malíř
 • Robert Louis Stevenson (*1850, +3.12.1894) - Skotský romanopisec, básník a vedoucí představitel novoromantismu v anglické literatuře
 • James Clerk Maxwell (*1831, +5.11.1879) - Britský fyzik
 • Eduard III. (*1312, +21.6.1377) - Anglický král
Změnit velikost textu: A- |  A |  A+

Školství

Školství

 

 

1. Krátká historie bohumínského školství

Počátky bohumínského školství sahají již do roku 1860, kdy byla otevřena první soukromá česko - německá utrakvistická škola v Bohumíně - nádraží a ve vsi Šunychlu v roce 1872 bylo započato vyučování ve škole s polským vyučovacím jazykem. Kromě veřejných škol s německým vyučovacím jazykem byla v roce 1901 otevřena německá klášterní obecná a mateřská škola. Další rozmach zažilo bohumínské školství počátkem 20. století, kdy byla výuka prováděna jak v obecných školách, měšťanských školách tak i základních devítiletých školách a to v dnešních městských částech Nový Bohumín a Šunychl. Kromě těchto nižších forem škol byly v Bohumíně otevřeny učňovské školy, odborné školy a v neposlední řadě probíhala výuka na gymnáziu. Velký rozvoj zažilo rovněž mateřské školství, kde bylo vyučováno jak v německém, polském tak i českém jazyce.2. Současné školství v Bohumíně

 

Základní školy

V současnosti je na území našeho města 6 základních škol + 2 elokovaná pracoviště, které jsou situovány do všech městských částí (viz. tabulka 1).

Tabulka 1: Informace o základních školách na území města Bohumín ve školním roce 2018/2019

 

Název školy

Počet tříd

Počet žáků celkem

Prvňáčci

Deváťáci

Počet odd. ŠD

Počet dětí ve ŠD

ZŠ Bezručova

5

97

19

0

2

60

ZŠ Záblatí*

2

34

6

0

1

23

ZŠ Benešova

11

230

23

18

3

66

Masarykova ZŠ Seifertova

22

486

59

45

4

100

ZŠ Starý Bohumín**

2

27

4

0

1

20

ZŠ ČSA

22

473

49

37

6

160

v tom: speciální třída

2

16

-

-

-

-

ZŠ Skřečoň

12

255

30

18

3

75

ZŠ Pudlov

5

66

17

7

2

44

v tom: speciální třída

2

22

-

-

-

-

Celkem

85

1706

207

125

22

548

 

*elokované pracoviště ZŠ Bezručova
**elokované pracoviště Masarykovy ZŠ na ul. Seifertova

 

Mateřské školy

V současnosti probíhá výuka na území města v 10 mateřských školách, z toho 1 je soukromá a 9 jsou elokovanými pracovišti základních škol (viz. tabulka 2)

Tabulka 2: Informace k mateřským školám na území města Bohumína v roce 2018/2019:

 

Název školy

Kapacita zařízení

Počet dětí

Počet tříd

MŠ Na Pískách (Záblatí)*

45

45

2

MŠ Tovární (Pastelka)*

56

56

2

MŠ Rafík (Sv. Čecha 1140)**

75

75

3

MŠ FITŠKOLKA (Okružní 683)**

100

100

4

MŠ Starobohumínská***

40

40

2

MŠ Smetanova (Skřivánek)***

70

70

3

MŠ Čáslavská (Kulíšek)****

50

50

2

MŠ Nerudova 1040 (se spec. tř.)****

75

75

4

MŠ 1. máje (Skřečoň)*****

70

70

3

SMŠ Bambino (Bezručova)

35

32

2

Celkem

616

613

27

 

*elokované pracoviště ZŠ Bezručova
**elokované pracoviště ZŠ Beneše
***elokované pracoviště Masarykovy ZŠ na ul. Seifertova
****elokované pracoviště ZŠ ČSA
*****elokované pracoviště ZŠ Skřečoň

 

Střední školy

Na území města Bohumína se vyučuje rovněž na střední škole a gymnáziu.  

 

3. Prázdninový provoz ve školním roce 2019

1. 7. – 12. 7.

 • MŠ Čáslavská - 731 130 734, 731 130 735
 • MŠ Rafík Svat. Čecha - 731 130 736, 730 521 402

15. 7. – 26. 7.

 • MŠ FIT Okružní - 731 130 723, 730 521 403
 • MŠ Nerudova - 731 108 692, 731 130 733

29. 7. – 9. 8.

 • MŠ Smetanova - 596 013 071
 • MŠ Skřečoň - 596 033 110
 • MŠ Záblatí Na Pískách - 776 314 381

12. 8. – 23. 8.

 • MŠ Starý Bohumín - 596 013 031, 597 578 153
 • MŠ Tovární - 558 848 028

26. 8. – 30. 8.

 • Přípravný týden pro školy na zahájení nového školního roku

 

Zákonný zástupce dítěte přihlašuje dítě na jinou mateřskou školu sám, přednost mají děti zaměstnaných rodičů. Termín přihlášek je od 1. 3. do 30. 4. 2019. Je nutné přinést ofocený „Evidenční list dítěte“ z kmenové školy a dohodnout se na systému platby školného a stravného.

 

Výběr školného a stravného na prázdninový provoz MŠ

 • MŠ Tovární                                          5. 6. 2019                  od 14.30 hod. do 15.30 hod.
 • MŠ Záblatí Na Pískách                       6. 6. 2019                  od 14.30 hod. do 15.30 hod.
 • MŠ Nerudova                                     10. 6. 2019                  od 07.30 hod. do 15.30 hod.
                                                               (stravné a školné vybírá vedoucí kuchyně ZŠ ČSA)
 • MŠ Čáslavská                                     10. 6. 2019                  od 07.30 hod. do 15.30 hod.
                                                               (stravné a školné vybírá vedoucí kuchyně ZŠ ČSA)
 • MŠ Skřečoň                                       12. 6. 2019                  od 08.00 hod. do 15.00 hod.
 • MŠ FIT Okružní                                  12. 6. 2019                 od 08.00 hod. do 16.00 hod.
                                                              13. 6. 2019                 od 08.00 hod. do 14.00 hod.
 • MŠ Rafík Svat. Čecha                       12. 6. 2019                 od 08.00 hod. do 16.00 hod.
 •                                                             13. 6 2019                  od 08.00 hod. do 14.00 hod.
 • MŠ Smetanova                                  13. 6. 2019                  od 06.00 hod. do 15.30 hod.
 • MŠ Starý Bohumín                            13. 6. 2019                  od 06.00 hod. do 15.30 hod.

  

4. Investiční záměry v roce 2019

   • ZŠ Beneše – oprava střechy vč. krovu, III. etapa
   • ZŠ ČSA – oprava sociálního zázemí, II. etapa
   • ZŠ Bezručova – oprava sociálního zázemí, I. etapa
   • Masarykova ZŠ – GO podlahy kuchyně a stropu suterénu
   • ZŠ ČSA – zateplení stěn spojovací chodby
   • ZŠ Bezručova – oprava povrchu školního hřiště
   • Masarykova ZŠ – oprava podlahy tělocvičny
   • ZŠ Pudlov – výměna oken, I. etapa (čelní strana)

           

          5. Organizace školního roku 2019/2020

          Období školního vyučování ve školním roce 2019/2020 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v pondělí 2. září 2019. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 30. ledna 2020. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v úterý 30. června 2020.

          • podzimní prázdniny:  úterý 29. října a středa 30. října 2019
          • vánoční prázdniny:  pondělí 23. prosince 2019 až pátek 3. ledna 2020 (vyučování začne v pondělí 6. ledna 2020)
          • pololetní prázdniny:  pátek 31. ledna 2020
          • jarní prázdniny:  od 17. února do 23. února 2020
          • velikonoční prázdniny:  čtvrtek 9. dubna (a pátek 10. dubna 2020 je tzv. ostatní svátek)
          • hlavní prázdniny:  od středy 1. července do pondělí 31. srpna 2020

          Období školního vyučování ve školním roce 2020/2021 začne v úterý 1. září 2020.

           

          6. Zápisy do 1. tříd základních škol pro školní rok 2019/2020

          ZŠ Bezručova

          2. dubna 2019

          od 12.00 do 17.00 hod.

          ZŠ Záblatí

          2. dubna 2019

          od 13.00 do 16.30 hod.

          ZŠ Beneše

          2. a 3. dubna 2019

          od 14.00 do 17.00 hod.

          Masarykova ZŠ

          3. a 4. dubna 2019

          od 13.00 do 17.00 hod.

          ZŠ Starý Bohumín

          3. a 4. dubna 2019

          od 13.00 do 17.00 hod.

          ZŠ ČSA

          2. dubna 2019

          od 13.00 do 17.00 hod.

          ZŠ Skřečoň

          2. dubna 2019

          od 08.00 do 17.00 hod.

          ZŠ Pudlov

          2. dubna 2019

          od 12.00 do 16.00 hod.

           

          7. Zápis do mateřských škol v Bohumíně dne 9. května 201

           

          MŠ Záblatí Na Pískách 70

          od 09.00 do 14.30 hod.

          MŠ Tovární 427

          Od 09.00 do 14.30 hod.

          MŠ  FITŠKOLKA Okružní 683

          od 08.00 do 15.00 hod.

          MŠ Rafík Sv. Čecha 1140

          od 08.00 do 15.00 hod.

          MŠ Starý Bohumín Starobohumínská 333

          od 10.00 do 15.00 hod.

          MŠ Smetanova 840

          od 09.00 do 15.00 hod.

          MŠ Čáslavská 335

          od 08.00 do 14.00 hod.

          MŠ Nerudova 1040

          od 08.00 do 14.00 hod.

          MŠ Skřečoň 1. máje 325

          od 08.00 do 15.00 hod.


            Vytisknout Vytisknout
            Zpět Zpět
            Nahoru Nahoru

          Publikováno / aktualizováno: 26.7.2019
          Počet zhlédnutí: 110 450

           

          Naposledy aktualizované

          Vygenerováno za 0.51 sekund