Město Bohumín

česky PL

24.10.
2019

Transport

Bogumin jest znany jako ważny węzeł kolejowy, można stąd pojechać pociągiem w różne miejsca na terenie całej Republiki Czeskiej, ale także do Polski i na Słowację.

 

Autobusy

W Boguminie nie ma miejskiej komunikacji masowej. Jej rolę odgrywają autobusy międzymiastowe, które jeżdżą też do poszczególnych dzielnic miasta. Kursują po następujących trasach:

 • 870 555 Bogumín – Ostrawa
  Linia zaczyna się na rynku Svobody w Starym Boguminie i kończy na Centralnym Dworcu Autobusowym w Ostrawie. (ÚAN). Długość linii wynosi 18 km. Na trasie są 23 przystanki. Linia przecina Stary Bogumin, Nowy Bogumin (dwie różne trasy – patrz rozkład jazdy), Pudłów, Wierzbicę, Ostrawę – Gruszów, Ostrawę – centrum, przystankiem końcowym jest Centralny Dworzec Autobusowy w Ostrawie.
 • 870 557 Bogumín – Rychwałd – Orłowa
  Linia zaczyna się na dworcu autobusowym w Nowym Boguminie, dalej biegnie przez dzielnicę Bogumin – Zabłocie, Rychwałd do Orłowej - Poręby, końcowym przystankiem jest dworzec autobusowy w Orłowej - Lutyni. Linia ma 15 km, na trasie są 22 przystanki.
 • 870 559 Bogumin – Lutynia Dolna - Orłowa
  Linia zaczyna się na dworcu autobusowym w Boguminie, przecina dzielnicę Skrzeczoń, potem drogą I/67 biegnie przez Lutynię Dolną, zahacza o Dziećmorowice. Przystanek końcowy jest na dworcu autobusowym w Orłowej - Lutyni. Linia ma 10 km, na trasie jest 17 przystanków.
 • 870 560 Bogumin – Lutynia Dolna – Orłowa
  Linia zaczyna się na dworcu autobusowym w Boguminie, przecina Skrzeczoń i do Lutyni Dolnej biegnie drogą klasy III (III/ 468 12 ). Dalej trasa jest taka sama, jak trasa linii nr 870 559. Linia jest długa 11 km, na trasie jest 20 przystanków.
 • 870 558 Bogumin – Pietwałd - Orłowa
  Linia zaczyna się na dworcu autobusowym w Boguminie, przecina dzielnicę Bogumin – Zabłocie, potem Rychwałd, obrzeża Pietwałdu, Orłową – Porębę i kończy się na dworcu autobusowym w Orłowej – Lutyni.  Linia jest długa 19 km, na trasie jest 27 przystanków.
 • 870 565 Bogumin – Lutynia Dolna
  Linia zaczyna się na dworcu autobusowym w Boguminie, przecina centrum miasta, prowadzi dalej do dzielnic Szonychel, Kopytów, Skrzeczoń – Nowa Wieś, Skrzeczoń. Stamtąd prowadzi do Lutyni Dolnej i dalej – do Lutyni Dolnej – Wierzniowic. Linia jest długa 11 km, na trasie są 23 przystanki.
 • 870 546 Bogumin – Lutynia Dolna - Dziećmorowice - Karwina
  Chodzi o najdłuższą linię międzymiastową, jej długość wynosi 27 km, na trasie jest 37 przystanków. Zaczyna się na dworcu autobusowym w Boguminie, przecina Zabłocie, zahaczy (1 przystanek) o Rychwałd, dalej biegnie do Lutyni Dolnej, Dziećmorowic, przecina całą Karwinę, przystanek końcowy jest na dworcu autobusowym w Karwinie.

Wszystkie linie autobusowe, z wyjątkiem linii Bogumin – Ostrawa, zaczynają się lub kończą na dworcu autobusowym w Nowym Boguminie (w centrum miasta). To także najodpowiedniejsze miejsce dla przesiadek. Duży ruch podróżnych panuje też na przystanku Nowy Bogumin – dworzec kolejowy, gdzie można przesiadać się do pociągów. Międzymiastowe linie autobusowe w Boguminie obsługuje przewoźnik – firma ČSAD Karwina.

 

Pociągi

Bogumin to ważny europejski węzeł kolejowy. Tu zaczyna się trasa nr 270, czyli połączenie do Ostrawy, Przerowa, Ołomuńca, Pragi. Przez Przerów można dojechać do Brna ( trasa nr 300), Brzecławia (nr 330), ewentualnie na Słowację lub do Austrii itp. Ponadto w Boguminie ma swój początek międzynarodowa trasa nr 320 (przez Karwinę, Czeski Cieszyn) do Czadcy na Słowacji. Z Bogumina kursują pociągi także do Polski (Chałupki, Racibórz, Katowice). Informacji nt. połączeń kolejowych (rozkładów jazdy itp.) można zasięgnąć pod nr. tel. 972 756 466.

 

Transport samochodowy

Bogumin z okolicznymi miastami łączy autostrada (odcinek w kierunku Ostrawy został oddany do użytku, odcinek z Bogumina do Polski jest w budowie) oraz drogi klasy I I/58 (Ostrawa, Polska) oraz I/67 (Karwina).

Niektóre odległości z Bogumina:

 • Brno: 195 km
 • Czadca (Republika Słowacka): 77 km
 • Czeski Cieszyn: 33 km
 • Karwina: 18 km
 • Ostrawa: 5 km
 • Orłowa: 9 km
 • Katowice (Rzeczpospolita Polska): 103 km

 

Taxi

 

Na rowerze

Bogumin przecina międzynarodowa ścieżka rowerowa biegnąca czesko-polskimi terenami przygranicznymi  (w RC ścieżka nr 56). Na terenie Bogumina ścieżka ta prowadzi przez dzielnice Stary Bogumin, Szonychel, Nowa Wieś i Skrzeczoń (dalej biegnie do Orłowej). Ze Starego Bogumina ścieżka rowerowa nr 6109 prowadzi do Pudłowa, do kładki antoszowickiej (mostek na Odrze) i dalej do Ostrawy. Po mieście i na jego obrzeża prowadzą  „miejscowe ścieżki rowerowe“ A, B, C, D. Najważniejszym ich skrzyżowaniem jest teren Aquacentrum na ul. Kopernika.

 • ścieżki rowerowe (turystyczne) – oznakowanie na drogach albo w terenie
 • ścieżki rowerowe – odcinki ścieżek, które pozwalają na bezpieczny ruch rowerzystów w mieście

 

Lotnisko

Najbliższe lotnisko międzynarodowe to lotnisko L. Janáčka w Mosznowie koło Ostrawy. Z Bogumina oddalone jest o 30 km.Liczba wejść : 91 782

Z powrotem

    Městský úřad