Město Bohumín

česky PL

24.2.
2011

Zpráva o programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností za rok 2010

Obec s rozšířenou působností (ORP) Bohumín

Počet žádostí přijatých o podporu z Programu: 1
Kvóta podpory stanovená ORP pro rok 2010: 58 000 Kč
Část kvóty určená dle rozhodnutí ORP pro rozdělení ve 2.kole: 58 000 Kč

V roce 2010 byl z tohoto programu ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Bohumín poskytnut příspěvek na akci „Obnova vstupních dveří kostela Slezské církve evangelické v Bohumíně“, příjemce podpory z tohoto Programu ve výši 58 tis. Kč je Farní sbor Slezské církve evangelické a.v. v Bohumíně.


Liczba wejść : 17 206

Z powrotem

    Městský úřad