Město Bohumín

česky PL

1.10.
2014

Jessica v Integrovaném operačním programu

Jessica v Integrovaném operačním programu (IOP) je určena pouze pro 41 měst v ČR, které mají Integrovaný plán rozvoje města (IPRM). Nabízí dlouhodobé nízkoúročené úvěry na rekonstrukci či modernizaci bytových domů v dané zóně IPRM, od roku 2016 již na celém území města Bohumín. Tento finanční nástroj mohou využít všichni vlastníci bytových domů (město, družstva, fyzické osoby, právnické osoby aj.). Zvýhodněné úvěry poskytuje Správce Fondu rozvoje měst (do roku 2015 Komerční banka, a.s.), který byl vybrán Státní fondem rozvoje bydlení na základě výběrového řízení. K dispozici je 560 mil.Kč a od roku 2016 cca dalších 500 mil. Kč. Úvěry z finančního nástroje Jessica mají nízké úrokové sazby s fixací po celou dobu splatnosti a pohybují se ve výši závislé na referenční sazbě EU (0,75 - 0,58 % p.a.).

 

Zvýhodněné úrokové sazby podle délky splatnosti na rekonstrukce a modernizace bytových domů

Zastupitelstvo města Bohumín schválilo přijetí zvýhodněného úvěru dne 14.4.2014 ve výši 50 mil Kč se splatností do 10 let na financování investiční akce „Modernizace a rekonstrukce bytových domů Města Bohumín“.

  • splácení do 10 let - referenční sazba EU %
  • splácení od 10 do 20 let - referenční sazba EU +1 %
  • splácení od 20 do 30 let - referenční sazba EU +2 %

Domy rekonstruované z úvěru Jessica

Další zdroje informací

 

Tento projekt je spolufinancován Integrovaným operačním programem a Evropskou unií
 
            

  


Liczba wejść : 20 219

Z powrotem

    Městský úřad