Město Bohumín

česky PL

23.3.
2016

Seznam došlých faktur

Žádost č. 12/2016 ze dne  11.3.2016

Seznam všech došlých faktur za období let 2010 až 2015. 

Vyřízeno dne  23.3.2016 – žádost vyřídil písemně  finanční odbor.

 

Poskytnuté informace 

V příloze Vám zasíláme přehled faktur za Vámi požadované období let 2010 – 2015 a dále si dovolujeme upozornit, že informace je poskytována Vám, jako žadateli a není tím dán automatický souhlas s poskytnutím třetím – dalším osobám. V seznamu faktur jsou uvedeny kromě právnických osob i osoby fyzické, které nám nedaly souhlas s poskytnutím informací celé široké veřejnosti a proto Vás upozorňujeme, že jejich sdílením a poskytováním dalším osobám nesete Vy plnou odpovědnost za důsledky, které z toho mohou plynout. Z této odpovědnosti se nelze vyvinit ani prohlášením či upozorněním, které je uvedeno ve Vaší žádosti.

 

 

 

 

 


Liczba wejść : 3 592

Z powrotem

    Městský úřad