Město Bohumín

česky PL

1.11.
2009

Kompleks architektoniczny obecnego ratusza

Siedziba dzisiejszego ratusza powstała na przełomie XIX i XX wieku jako kompleks budynków szkolnych. Teren pod budowę gmina kupiła wtedy za trzy tysiące złotych od hrabiego Larisch- Mönnicha. Mieściły się tu w latach późniejszych niemiecka szkoła ludowa i niemiecka szkoła wydziałowa, a także, od 1911 roku, gimnazjum realne z niemieckim językiem nauczania.

Niemieckie szkoły zajmowały kompleks budynków z czerwonej cegły do roku 1940, kiedy to na mocy decyzji burmistrza niemieckich władz okupacyjnych przeniesiono tam urząd miejski, który do tej pory korzystał z lokali budynku stojącego opodal szkoły. Niemieckie placówki szkolne zajęły z kolei gmachy zlikwidowanych szkół czeskich. Budynki ratusza zostały gruntownie wyremontowane, zainstalowano w nich ogrzewanie parowe, wymieniono zniszczone podłogi.

Po wojnie urząd miejski już tu pozostał. Władze miejskie mają tu więc swoją siedzibę także dzisiaj. 

 Radnice (22.8.2012)


Radnice - zvětšit fotografii
Radnice - zvětšit fotografii
Radnice - zvětšit fotografii
Radnice - zvětšit fotografii
Radnice - zvětšit fotografii
Radnice - zvětšit fotografii
Radnice - zvětšit fotografii
Radnice - zvětšit fotografii
Radnice - zvětšit fotografii
Radnice - zvětšit fotografii
Radnice - zvětšit fotografii
Radnice - zvětšit fotografii
Radnice - zvětšit fotografii
Radnice - zvětšit fotografii
Radnice - zvětšit fotografii
Radnice - zvětšit fotografii
Radnice - zvětšit fotografii
Radnice - zvětšit fotografii
Liczba wejść : 5 467

Z powrotem

    Městský úřad