Město Bohumín

česky PL

1.11.
2009

Kościół parafialny Narodzin Panny Marii

O początkach kościoła Narodzin Panny Marii w Starym Boguminie, najstarszej zabytkowej budowli na terenie miasta, którą już w połowie XIII w. opiekowali się benedyktyni, brak szczegółowych danych. Pierwsza drewniana kaplica stała tu na przełomie XII i XIII w. Gotycką, murowaną świątynię wybudowano tu najprawdopodobniej w okresie 1320 – 1400.

Po śmierci ostatniego księcia raciborskiego Walentyna z rodu Przemyślidów w 1521 r. i księcia opolskiego Jana z rodu Piastów w 1523 r. bogumińskie włości przypadły karniowskiemu księciu Jerzemu z rodu Hohenzollernów.  Ten podarował je w krótkim czasie synowi Georgowi Friedrichowi Hohenzollernowi. Przedstawiciele rodu stali się zwolennikami Kościoła protestanckiego augsburskiego wyznania. Ich dziedzicom z kolei przypadł do serca kalwinizm. Miejscowa ludność, zgodnie z zasadą „czyja władza, tego religia“, bywała przymuszana do przyjmowania religii panów.

Kościół bogumiński zabrano benedyktynom prawdopodobnie już w 1530 roku, aby przekazać go pastorom augsburskiego wyznania. Napisy, które na ścianach świątyni pozostawili benedyktyni, usunięto w sto lat później na żądanie księcia cieszyńskiego, Wacława Adama.

Istnieje wzmianka o tym, że protestancki pastor Jerzy Floderus z Frysztatu zasłużył się w 1620 roku o przebudowę starobogumińskiego kościoła. W nowej wieży umieszczono wtedy dwa dzwony wykonane w opawskiej pracowni ludwisarskiej Hansa Knauffa.

Kościół został odebrany protestantom w drugiej połowie 1629 roku, po tym, jak Bogumin sprzedano Eliaszowi Henckelowi. W tym samym roku duchowym opiekunem świątyni został Jan Fridrichowski.

Kiedy benedyktynom z Tyńca koło Krakowa oddano w ramach restytucji klasztor orłowski, biskup wrocławski Karol Ferdynand Waza zezwolił im na objęcie bogumińskiej fary. Ta obejmowała wtedy osady Bogumin, Dworek, Gorzyce (Polska), Chałupki (Polska), Kopytów, Łaziska (Polska), Olza (Polska), Pudłów, Rudyszwałd (Polska), Szonychel, Wierzbica i Zabełków (Polska). Majątki tworzące zaplecze gospodarcze klasztora, takie jak osady Orłowa, Lutynia, Rychwałd, nie zostały zwrócone. Pierwszym orłowskim opatem mającym swoją siedzibę w Boguminie został Athanasius Stanisławski.

Ponieważ zarządcy fary bogumińskiej zaniedbywali swoje obowiązki, w 1669 r. urząd im odebrano. Na długi czas zastąpili ich księża diecezjalni, ich miejsce z kolei zajęli w 1993 roku franciszkanie z klasztora w Katowicach-Panewnikach.

W 1668 r. wierni z gmin Olza, Gorzyce i Łaziska na swój koszt dobudowali do kościoła z północnej strony kaplicę św. Jana (która w 1729 r. została poświęcona Janowi Nepomucenowi). W kilka lat potem – najpóźniej jednak w 1688 r. - od strony południowej dobudowano kaplicę Panny Marii Różańcowej. Pod podłogą północnej kaplicy św. Jana na koszt właścicieli bogumińskiego majątku została w tamtych czasach wybudowana krypta o powierzchni ok. 20 m2. Służyła jako miejsce pochówku do drugiej połowy XVIII w.  W nocy z 14 na 15 kwietnia 1779 r. wyposażenie kościoła padło łupem złodziei. Zginęły wszystkie co cenniejsze rzeczy. Straty oszacowano na ogromną w tamtych czasach sumę 1968 złotych ryńskich.

Najtragiczniejszym bodajże dniem dla kościoła był jednak 22 sierpnia 1850. Wtedy w wieżę uderzył piorun, powodując pożar, który uszkodził nie tylko samą wieżę, ale także wiązania dachowe świątyni. Spadające belki przebiły sklepienie kościelnej nawy. Z wyposażenia udało się uratować niewiele. Do roku 1853 zakończono naprawę dachu i sklepienia nad nawą kościoła. Pierwotne sklepienie krzyżowe zastąpiono sklepieniem beczkowym z freskami, dzięki czemu kościół trójnawowy przekształcił się w jednonawowy. Obniżono też wysokość sklepienia o kilka metrów.Łuki dwóch okien gotyckich znajdują się dziś na poddaszu. Rekonstrukcja wieży, która utraciła wtedy cebulastą kopułę, przebiegła w 1854 r.

Dzisiejszy wygląd kościół uzyskał po zakrojonym na szeroką skalę remoncie w latach 1910 – 1911. Mobiliarz w stylu neorenesansowym wykonano na przełomie XIX i XX wieku w szkole rzemiosła artystycznego w Wałaskim Międzyrzeczu. Jedynie organy pochodzą z pracowni braci Riegrów w Krnowie (opus 723 z roku 1899).

W czasie I wojny światowej, 17 grudnia 1917 r., skonfiskowano na cele wojenne obydwa dzwony oraz miedziany drut piorunochronu. W latach II wojny światowej kościół stracił nie tylko dzwony – dwa z 1620 roku, jeden z 1921 roku - ale także inne przedmioty miedziane i mosiężne, np. świeczniki czy dzwonki używane przez ministrantów. Kościół uszkodziły także dwa granaty, które eksplodowały w jego bezpośrednim sąsiedztwie.

Dzięki koronacji obrazu Panny Marii Różańcowej – Starobogumińskiej, której dokonał biskup ostrawsko-opawski František Václav Lobkowicz w dniu 7.10.2004, kościół parafialny Narodzin Panny Marii odzyskał status miejsca pielgrzymek ludowych.

 Farní kostel Narození Panny Marie (5.8.2012)


Farní kostel Narození Panny Marie - zvětšit fotografii
Farní kostel Narození Panny Marie - zvětšit fotografii
Farní kostel Narození Panny Marie - zvětšit fotografii
Farní kostel Narození Panny Marie - zvětšit fotografii
Farní kostel Narození Panny Marie - zvětšit fotografii
Farní kostel Narození Panny Marie - zvětšit fotografii
Farní kostel Narození Panny Marie - zvětšit fotografii
Farní kostel Narození Panny Marie - zvětšit fotografii
Farní kostel Narození Panny Marie - zvětšit fotografii
Farní kostel Narození Panny Marie - zvětšit fotografii
Farní kostel Narození Panny Marie - zvětšit fotografii
Farní kostel Narození Panny Marie - zvětšit fotografii
Farní kostel Narození Panny Marie - zvětšit fotografii
Farní kostel Narození Panny Marie - zvětšit fotografii
Farní kostel Narození Panny Marie - zvětšit fotografii
Farní kostel Narození Panny Marie - zvětšit fotografii
Farní kostel Narození Panny Marie - zvětšit fotografii
Farní kostel Narození Panny Marie - zvětšit fotografii
Farní kostel Narození Panny Marie - zvětšit fotografii
Farní kostel Narození Panny Marie - zvětšit fotografii
Farní kostel Narození Panny Marie - zvětšit fotografii
Farní kostel Narození Panny Marie - zvětšit fotografii
Farní kostel Narození Panny Marie - zvětšit fotografii
Farní kostel Narození Panny Marie - zvětšit fotografii
Farní kostel Narození Panny Marie - zvětšit fotografii
Farní kostel Narození Panny Marie - zvětšit fotografii
Farní kostel Narození Panny Marie - zvětšit fotografii
Farní kostel Narození Panny Marie - zvětšit fotografii
Farní kostel Narození Panny Marie - zvětšit fotografii
Farní kostel Narození Panny Marie - zvětšit fotografii
Farní kostel Narození Panny Marie - zvětšit fotografii
Farní kostel Narození Panny Marie - zvětšit fotografii
Farní kostel Narození Panny Marie - zvětšit fotografii
Farní kostel Narození Panny Marie - zvětšit fotografii
Farní kostel Narození Panny Marie - zvětšit fotografii
Farní kostel Narození Panny Marie - zvětšit fotografii
Farní kostel Narození Panny Marie - zvětšit fotografii
Farní kostel Narození Panny Marie - zvětšit fotografii
Farní kostel Narození Panny Marie - zvětšit fotografii
Farní kostel Narození Panny Marie - zvětšit fotografii
Farní kostel Narození Panny Marie - zvětšit fotografii
Farní kostel Narození Panny Marie - zvětšit fotografii
Farní kostel Narození Panny Marie - zvětšit fotografii
Farní kostel Narození Panny Marie - zvětšit fotografii
Farní kostel Narození Panny Marie - zvětšit fotografii
Farní kostel Narození Panny Marie - zvětšit fotografii
Farní kostel Narození Panny Marie - zvětšit fotografii
Farní kostel Narození Panny Marie - zvětšit fotografii
Farní kostel Narození Panny Marie - zvětšit fotografii
Farní kostel Narození Panny Marie - zvětšit fotografii
Farní kostel Narození Panny Marie - zvětšit fotografii
Farní kostel Narození Panny Marie - zvětšit fotografii
Farní kostel Narození Panny Marie - zvětšit fotografii
Farní kostel Narození Panny Marie - zvětšit fotografii
Farní kostel Narození Panny Marie - zvětšit fotografii
Farní kostel Narození Panny Marie - zvětšit fotografii
Farní kostel Narození Panny Marie - zvětšit fotografii
Farní kostel Narození Panny Marie - zvětšit fotografii
Farní kostel Narození Panny Marie - zvětšit fotografii
Farní kostel Narození Panny Marie - zvětšit fotografii
Farní kostel Narození Panny Marie - zvětšit fotografii
Liczba wejść : 9 653

Z powrotem

    Městský úřad