Město Bohumín

česky PL

30.10.
2009

Obraz Panny Marii Różańcowej - Starobogumińskiej

Odkąd w kościele starobogumińskim umieszczono obraz Panny Marii Różańcowej, świątynię odwiedziły tłumy pielgrzymów. Niektórzy wymodlili tu zdrowie dla ciała i duszy, o czym świadczą najróżniejsze dary wotywne (dziękczynne) umieszczone w pobliżu bocznego mariańskiego ołtarza.

Pochodzenie obrazu jest jednak nieznane, nie udało się też ustalić, kiedy został umieszczony w południowej bocznej kaplicy starobogumińskiego kościoła parafialnego. Dwie pozłacane korony Panny Marii Różańcowej poświęcił 16.6.2004 r. na Placu Św. Piotra w Watykanie papież Jan Paweł II.

Południowa kaplica mariańska najprawdopodobniej została wybudowana w drugiej połowie XVII w. W 1850 r. w wyniku pożaru została, podobnie jak cały kościół, poważnie uszkodzona. Obraz Panny Marii Różańcowej ocalał, choć ogień pozostawił na nim swoje ślady.

Na przełomie XIX i XX wieku wnętrze kaplicy mariańskiej poddano zasadniczym przeróbkom. Pod koniec II wojny światowej kaplicę uszkodził granat, który eksplodował w pobliżu kościoła. Poświęcenie odrestaurowanego mariańskiego ołtarza i obrazu odbyło się 5.9.1997 r. Ołtarz odrestaurował Ladislav Jurczyk z Hovězígo koło Wsecina. Sam obraz, również starannie odnowiony, został w 1995 r., na wniosek ministerstwa kultury, wpisany na listę zabytków kultury.

 Milostný obraz Panny Marie Růžencové - Starobohumínské


Milostný obraz Panny Marie Růžencové - Starobohumínské - zvětšit fotografii
Liczba wejść : 4 720

Z powrotem

    Městský úřad