Město Bohumín

česky PL

21.10.
2008

Mamy do siebie bliżej - Kładka dla pieszych i rowerzystów przez Olzę

Partnerzy: Gorzyce
Całkowite wydatki kwalifikowalne: 24 085,00 EUR
Harmonogram realizacji: 10/2008 - 9/2009
Stan opracownia wniosku: Wniosek schwalony 11. 9. 2008
Nazwa wniosku partnera v Euroregionu Silesia: "BLISKO GRANICY-Realizacja budowy kładki Olza-Kopytov- Integracja społeczności polsko-czeskiej

Celem projektu jest stworzenie warunków dla autentycznego zbliżenia obywateli Gorzyc i Bohumina. Dążąc do zbliżenia chcemy zbudować kładkę przez Olzę, rzekę na granicy. Celem projektu jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla realizacji kładki dla pieszych oraz turystów przez rzekę Olzę pomiędzy dzielnicą Kopytov (Bohumín - Šunychl) oraz sołectwem Olza (Gorzyce).

I. Wynikiem pierwszego etapu jest opracowanie studium lokalizacyjnego, w którym będzie się znajdować przede wszystkim:
a) Połączenie drogi dojazdowej z obecnymi drogami po czeskiej i polskiej stronie granicy. Po czeskiej stronie z dotychczasową drogą po działkach nr 209/3, 209/2, 209/1, 209/4, 209/5 a 229/1. Rozwiązanie zgodne z realizowanymi zmianami przez Urząd Gruntowy RCz.
b) Uzgodnienie warunków budowy z  Povodí Odry, s.p. i  RZGW.
c) Uzgodnienie warunków budowy z punktu widzenia ochrony środowiska naturalnego (tereny chronione Meandry Odry, Natura 2000, europejskie tereny chronione).
d) Badania geologiczne - minimalnie jeden odwiert po czeskiej stronie i jeden po polskiej stronie rzeki.
e) Pomiary geometryczne po obu stronach rzeki.
f) Propozycja techniczna budowy kładki (wygląd, materiały, minimalnie 3 warianty włącznie z uwidocznieniem, ...).
g) Propozycja techniczna dostosowania drogi dojazdowej po czeskiej stronie ze względu na konieczność połączenia ze ścieżkami rowerowymi (będzie preferowana nawierzchnia asfaltowa z dostosowaniem komunikacji do otaczającej przyrody).
h) Warunki lokalizacji kładki z punktu widzenia stosunków granicznych Republiki Czeskiej i Polski. (stanowisko ministerstew i t.p..).
i) Budżet dla opracowania projektowej dokumentacji wykonawczej.
j) Podstawowy budżet na budowę kładki.

II. W drugim etapie nastąpi opracowanie dokumentacji projektowej dla planu zagospodarowania i zezwolenia na budowę oraz budżetu na kładkę i drogę dojazdową. Rezultatem będzie dokumentacja dla planu zagospodarowania i zezwolenia na budowę oraz realizację budowy.

11 września w siedzibie czeskiej strony Euroregionu Śląsk Cieszyński - Těšínské Slezsko w Českém Těšíně odbyło się 1. posiedzenie Euroregionalnego Komitetu Sterującego Funduszu Mikroprojektów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCz-RP 2007 - 201

Projekt Mamy do siebie bliżej - "Kładka dla pieszych i rowerzystów przez Olzę" (opracowanie studyjne oraz dokumentacja projektowa) byl zatwierdzony:

Wydatki kwalifikowalne bez przychodów: 24 085,00 EUR
EU ogółem 85 %: 20 472,25 EUR
Budżet miasta Bogumina 15 %: 3 612,75 EUR
Liczba wejść : 2 480

Z powrotem