Město Bohumín

česky PL

21.10.
2008

Czerwiec miesiącem przyjaźni na spływie Odry i Olzy

Partnerzy: Krzyzanowice, o.s. Posejdon Věřňovice
Całkowite wydatki kwalifikowalne: 30 984 euro
Harmonogram realizacji: 11/2008 - 10/2009
Stan opracownia wniosku: Wniosek zaewidowany 25. 9. 2008
Nazwa wniosku partnera v Euroregionu Silesia: Czerwiec miesiącem przyjaźni na spływie Odry i Olzy

Projekt nawiązuje na studium wykonalności projektu "Sląska Wenecja - łódką lub raftingiem po rzece Olzie", z którego już został zrealizowany 1.etap na odcinku Závada-Věřňovice, w ramach którego w Závadě zrealizowano przystań dla wodniaków oraz urządzenia techniczne dla przekonywania nieżeglownych stopni wodnych. Niniejszy projekt rozwiązuje 2.etap, tj. odcinek Věřňovice-Kopytov oraz sytuację, kiedy po otwarciu przestrzeni Shengeńskiej, można przedłużyć ten szlak wodny aż do spływu Odry z Olzą oraz połączyć go z żeglugownym odcinkiem Odry od spływu Odry z Ostrawicą po spływ Odry z Olzą i dalej po Odrze, który wymaga minimalne techniczne korekty w celu łatwiejszego przekonywania nieżeglownych lub gorzej żeglownych miejsc. Poprzez propagację żeglugi rekreacyjnej oraz meandrów Odry nad ujściem Olzy, projekt pomaga zbliżać obywateli wzdłuż rzek granicznych Olzy i Odry.

Cele projektu:
1. Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy urządzeń przystani dla wchodzenia do wody dla wodniaków.
2. Wydanie przewodnika z dokładną mapką Olzy i  Odry (1:50000) oraz opisu odcinka (Olza: odcinek Závada rz. km 13,2-Věřňovice rz. km 7,2 , Věřňovice - spływ z  Odrou, Odra: Ostrava - Koblov - Starý Bohumín, Starý Bohumín - spływ Odry z Olzą, spływ - Krzyzanowice). Częścią składową będzie wyznaczenie wejść do rzeki dla wodniaków w mapie. Przewodnik będzie czesko-polski i będzie posiadać informacje o ciekawostkach turystycznych około rzeki (meandry Odry, fauna, flora, zabytki kulturalne).
3. Inicjowanie tradycji Czerwiec-miesiąc przyjaźni na spływie Odry z Olza.
4. Zakup wyposarzenia dla wodniaków (plastikowe i gumowe kajaki, wiosła, kamizelki ochronne dla dzieci i dorosłych, wózek zaczepny z urządzeniem dla transportu łódek) w celu uruchomienia wypożyczalni łódek.
5. Wykonanie przedmiotów reklamowych.
Liczba wejść : 2 421

Z powrotem