Město Bohumín

česky PL

5.1.
2009

Połączenie historycznej części miasta Bohumin z miejscowością Chałupki

Partner wiodący: město Bohumín
Partner projektu: Gmina Krzyżanowice
Całkowite wydatki: 250 853 EUR (CZ) a 80 497 EUR (PL)

Przejście graniczne Bohumín – Chałupki przez rzekę Odrę było przed wybudowaniem nowego przejścia granicznego wykorzystywane przez obywateli jak Republiki Czeskiej tak również Rzeczpospolitej Polskiej w dwukierunkowym ruchu dla pojazdów, rowerzystów i pieszych. Przyjazd prowadził przez rynek i centrum historyczne Starého Bohumína po ul. Slezská aż do powodzi w roku 1997. Powódź w sposób zasadniczy uszkodziła most, wynikiem czego było wybudowanie nowego mostu granicznego nawiązującego do komunikacji prowadzącej z Nového Bohumína i autostrady D47. Stary most został zremontowany i zachowany tylko dla jednokierunkowego ruchu z ograniczeniem ciężaru pojazdów. Aktualnie jest po wybudowaniu nowego mostu granicznego w latach 2004-2006 i odchyleniu transportu licznie wykorzystywany głównie przez pieszych i rowerzystów jak z Bohumína, tak polskich miejscowości szczególnie Krzyżanowic (częścią których są Chałupki i Zabełków). Centrum historyczne Starého Bohumína jest w kierunku od Domu Narodowego, tzn rynku, połączone z mostem granicznym tylko chodnikiem o szerokości 2 m z nieodpowiednią nawierzchnią asfaltową. Wykluczenie ruchu drogowego przez stary most graniczny i jego odchylenie na nowy most miało pozytywny efekt w postaci zmniejszenia wpływu transportu na środowisko naturalne i bezpieczeństwo obywateli, ale równocześnie i negatywny wpływ na ruch przygraniczny w okolicy granicy. Szczególnie po wstąpieniu krajów do sfery Schengen znacznie zwiększył się ruch osób i pojazdów w przygranicznych częściach i  napływają prośby o wznowienie komunikacji dla motocyklistów, samochodów osobowych i ciężarowych do wagi 3,5 t. Głównym powodem realizacji przedmiotu projektu jest konieczność dostosowania komunikacji wiodącej do przejścia granicznego i poprawa bezpieczeństwa pieszych, powstanie nowego skrzyżowania umożliwiającego dostęp do przejścia granicznego bezpośrednio ze Starého Bohumína i równocześnie połączenie komunikacji miejscowych (byłej 1/58), budowa nowych i remont istniejących chodników, zesilenie pobocza, dostosowanie rowów, wysadzenie zieleni.Dalej przemieszczenie wodociągu,oświetlenia publicznego,nizkiego napięcia i semaforu,który będzie w dalszym ciągu kierował ruchem przez most graniczny.Długość dostosawania komunikacji po stronie CZ wynosi 135,0m a po stronie PL 292,50 m.
Liczba wejść : 5 046

Z powrotem