Město Bohumín

česky PL

1.11.
2009

Obiekt fortyfikacyjny MO S-5 Na torach

Obiekt fortyfikacyjny (bunkier) MO S-5 „Na torach” to jeden z elementów dawnego czechosłowackiego systemu fortyfikacji z lat trzydziestych ubiegłego wieku. Budowa systemu umocnień ruszyła pod koniec 1935 r., zakończona została na początku 1937 r. Korzystano z doświadczeń francuskich, wzorując się na znanej francuskiej linii Maginota. Dwa obiekty – bunkry znajdują się w Szonychlu – MO-S2 „Koło szkoły” oraz MO-S3 „Przy młynie”. Kolejne dwa są w Starym Boguminie – MO-S4 „Obok szarej willi” oraz MO-S5 „Na torach”. Dwa z nich to obiekty bez wątpienia unikatowe. Obiekt S4 był wyposażony w dwa dzwony strzelnicze i dwie kopuły, obiekt S5 tworzą dwa bunkry połączone podziemnym korytarzem o długości 22 m prowadzącym pod nasypem kolejowym. W roku 1938, kiedy sytuacja międzynarodowa stawała się coraz bardziej napięta, wybudowano koło Bogumina trzy lekkie obiekty fortyfikacyjne.

Po zdradzie monachijskiej Czechosłowacja utraciła bez walki większość obiektów tworzących system fortyfikacyjny. Cztery bogumińskie bunkry przypadły najpierw Polsce, po wybuchu II wojny światowej zajęli je Niemcy. Ci wyrwali z bunkrów dzwony i inne elementy żelazne, część z nich przewieźli do własnych obiektów, inne przetopili na broń.

Pod koniec wojny, w styczniu 1945, bunkry służyły broniącym się oddziałom niemieckim. Po wojnie niszczały. Potężne betonowe bryły stanowiły swoiste memento. Po zmianie reżimu w 1989 r. grupa młodych zapaleńców zabrała się za ich rekonstrukcję. Odnowiono bunkier MO-S5 „Na torach”. Tysiące godzin społecznej pracy, żmudne poszukiwania elementów wyposażenia przyniosły spodziewane efekty. Obiekt S5 można obecnie zwiedzać w weekendy, po telefonicznym uzgodnieniu szczegółów, w towarzystwie członków Klubu Historii Wojskowej Bogumina. To właśnie dzięki nim obiekt fortyfikacyjny MO-S5 został wpisany na listę zabytków. Członkowie Klubu zasłużyli się też o to, że kilka razy w roku można zwiedzić obiekt MO-S4 „Obok szarej willi”.

 Pěchotní srub MO S-5 Na trati (15.8.2012)


Pěchotní srub MO S-5 Na trati - zvětšit fotografii
Pěchotní srub MO S-5 Na trati - zvětšit fotografii
Pěchotní srub MO S-5 Na trati - zvětšit fotografii
Pěchotní srub MO S-5 Na trati - zvětšit fotografii
Pěchotní srub MO S-5 Na trati - zvětšit fotografii
Pěchotní srub MO S-5 Na trati - zvětšit fotografii
Pěchotní srub MO S-5 Na trati - zvětšit fotografii
Pěchotní srub MO S-5 Na trati - zvětšit fotografii
Pěchotní srub MO S-5 Na trati - zvětšit fotografii
Pěchotní srub MO S-5 Na trati - zvětšit fotografii
Pěchotní srub MO S-5 Na trati - zvětšit fotografii
Pěchotní srub MO S-5 Na trati - zvětšit fotografii
Pěchotní srub MO S-5 Na trati - zvětšit fotografii
Pěchotní srub MO S-5 Na trati - zvětšit fotografii
Pěchotní srub MO S-5 Na trati - zvětšit fotografii
Pěchotní srub MO S-5 Na trati - zvětšit fotografii
Pěchotní srub MO S-5 Na trati - zvětšit fotografii
Pěchotní srub MO S-5 Na trati - zvětšit fotografii
Pěchotní srub MO S-5 Na trati - zvětšit fotografii
Pěchotní srub MO S-5 Na trati - zvětšit fotografii
Pěchotní srub MO S-5 Na trati - zvětšit fotografii
Pěchotní srub MO S-5 Na trati - zvětšit fotografii
Pěchotní srub MO S-5 Na trati - zvětšit fotografii
Pěchotní srub MO S-5 Na trati - zvětšit fotografii
Pěchotní srub MO S-5 Na trati - zvětšit fotografii
Pěchotní srub MO S-5 Na trati - zvětšit fotografii
Liczba wejść : 7 654

Z powrotem

    Městský úřad