Město Bohumín

česky PL

29.1.
2021

Odbor rozvoje a investic

Odbor zajišťuje komplexní rozvojové aktivity města Bohumína a to jak v rámci samosprávy města, tak výkonem státní správy. V oblasti samostatné působnosti obce odbor zabezpečuje strategické a investiční plánování města – strategický plán, investiční koncepci, zpracování žádostí o dotace a jejich následnou administraci, přípravu a realizaci investičních akcí a rekonstrukcí pro město Bohumín. Odbor organizuje výběrová řízení na veřejné zakázky dle zákona 134/2016 Sb. (zákon o zadávání veřejných zakázek). V rámci státní správy zajišťuje odbor agendu územního plánování podle zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) a agendu památkové péče podle zákona č. 20/1987 Sb. (památkový zákon) a to pro správní území obce s rozšířenou působností Bohumín (Bohumín, Rychvald a Dolní Lutyně).  

 

Vedoucí odboru

Ing. Jitka Ptošková

 • číslo dveří:  A222
 • telefon:  596 092 242
 • e-mail:  ptoskova.jitka@mubo.cz
   
 • koordinace činnosti odboru rozvoje a investic
 • předkládání materiálů orgánům města (rada, zastupitelstvo, komise)
 • strategický plán a investiční koncepce města Bohumín

Referenti

 • zajišťování projektových dokumentací investičních akcí a velkých oprav
 • zajišťování potřebných povolení
 • organizace výběrových řízení
 • provádění technického dozoru staveb
 • zajišťování podkladů pro čerpání a vyúčtování investičních dotací
 • sestavování plánu investic a investiční koncepce

Ing. arch. Jan Hock

  Lenka Jochimová, DiS.

  Ing. Hana Kaspřáková

   Eva Mrázková

   Eliška Pecháčková

   Ing. Jana Slívová

    

   Oddělení rozvoje a územního plánování

   Ing. Dalibor Třaskoš

   • číslo dveří:  A233
   • telefon:  596 092 147
   • e-mail:  traskos.dalibor@mubo.cz
     
   • vedoucí oddělení rozvoje a územního plánování, zástupce vedoucí odboru rozvoje a investic
   • koordinace územně plánovací činnosti
   • územní plán Bohumína, Rychvaldu a Dolní Lutyně
   • územně plánovací informace a vyjádření k veškerým stavebním záměrům, prodejům, pronájmům a výkupům pozemků 

   Ing. Miroslava Veselková

   • číslo dveří:  A234
   • telefon:  596 092 153
   • e-mail:  veselkova.miroslava@mubo.cz
   • územní plán Rychvaldu
   • územně plánovací informace a vyjádření k veškerým stavebním záměrům, prodejům, pronájmům a výkupům pozemků 
   • územně analytické podklady a územní studie (Bohumín, Rychvald, Dolní Lutyně)
   • státní památková péče (Bohumín, Rychvald, Dolní Lutyně)

   Ing. Petra Kišková

   • číslo dveří:  A234
   • telefon:  596 092 176
   • e-mail:  kiskova.petra@mubo.cz
     
   • územní plán Dolní Lutyně
   • územně analytické podklady a územní studie (Bohumín, Rychvald, Dolní Lutyně)
   • územně plánovací informace a vyjádření k veškerým stavebním záměrům, prodejům, pronájmům a výkupům pozemků 

    Ing. Lukáš Lička

   • číslo dveří:  A234
   • telefon:  596 092 250
   • e-mail: licka.lukas@mubo.cz
     
   • územně analytické podklady a územní studie (Bohumín, Rychvald, Dolní Lutyně)
   • územně plánovací informace a vyjádření k veškerým stavebním záměrům, prodejům, pronájmům a výkupům pozemků 

    

   Dotace

   • příprava a zpracování žádostí o dotace za město Bohumín
   • příprava potřebných podkladů k žádostem o dotace
   • administrace a monitoring dotovaných projektů
   • zajišťování čerpání a vyúčtování investičních dotací

   Ing. Hana Gonsiorová

   Ing. Zuzana Šedivá

    


   Radnice - Odbor rozvoje a investic


   Radnice - Odbor rozvoje a investic - zvětšit fotografii
   Radnice - Odbor rozvoje a investic - zvětšit fotografii
   Radnice - Odbor rozvoje a investic - zvětšit fotografii
   Radnice - Odbor rozvoje a investic - zvětšit fotografii
   Radnice - Odbor rozvoje a investic - zvětšit fotografii
   Liczba wejść : 40 177

   Z powrotem

       Městský úřad